fredag, maj 09, 2008

Järrel raljerar om äktenskapsfrågan
Journalisten och f.d. riksdagsledamoten Henrik S. Järrel (m) skriver idag en synnerligen raljant debattartikel i Världen Idag: Naturen är inte könsneutral. Han ger bland annat en förklaring till varför äktenskapet historiskt sett inte har varit aktuellt för homosexuella:

Att äktenskap inte förknippas med samkönade par beror givetvis på den förhärskande naturbio­logiska ordning enligt vilk­en artens fortplantning är omöjlig genom samkönad cellförening. Det ligger ingen annan värdering i detta än biologins lagbundenhet, vilken inte är könsneutral.


Det är inte lätt att avgöra om Järrel försöker skämta, eller om han skriver detta på allvar. Det är som att han på riktigt föreställer sig ett scenario i tidens begynnelse, där homosexuella exkluderades ur äktenskapssammanhanget genom en ömsesidig överenskommelse. Kanske till om med att homosexuella frivilligt avstod från möjligheten att ordna sina förhållanden genom äktenskapet. Det är en revisionistisk ståndpunkt, som helt och hållet bagatelliserar och avfärdar den förföljelse och det förtryck som personer med homosexuell läggning har genomlidit genom historien. Att äktenskap inte förknippas med samkönade par beror på att homosexualitet har osynliggjorts, kriminaliserats och förföljts. Att det inte skulle ligga någon värdering i hur det har förhållit sig med detta genom historien, är ett sorgligt skämt från Järrels sida.

Sedan lägger han stort krut på att nedvärdera äktenskapet. Äsch, det är inget att ha, man blir ändå inte lyckligare av det, tycks han mena. Nej, det är det väl ingen som tror heller. Äktenskapsfrågan handlar inte om ytliga lyckokänslor, utan om juridik och det negativa med särlagstiftning. Det finns många exempel på att särlagstiftningen missgynnar individer som lever i partnerskap. Tilll exempel vid utlandsresor, då partners betraktas vara ensamstående av myndigheterna. Konsekvenserna är tydligare i USA. Igår skrev jag om att personer i partnerskap inte längre har samma rätt till sjukförsäkringsförmåner som personer som lever i äktenskap i delstaten Michigan. Och i februari skrev jag om ett fall där en lesbisk kvinna i Florida nekades att besöka sin partner på dödsbädden, för att hon inte betraktades tillhöra hennes familj.

En könsneutral äktenskapsbalk hade givetvis inte blåst bort alla dessa problem över en natt, men det hade varit ett viktigt steg på vägen, vilket borde kunna erkännas av alla som är för att homosexuella och deras familjer ska kunna leva på samma villkor som heterosexuella. Men förmodligen är det just det man inte vill. Homosexuella ska ha det sämre. Punkt.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Äktenskapet är en kulturell uppfinning, ingenting annat. Hur många gånger ska man behöva hänvisa till de där homosexuella pingvinerna som ruvar ägg?

fredag, maj 09, 2008 12:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Henrik S. Järrel tillhör dem i rojalistiska föreningen som på fullt allvar menar att monarkin vilar på en gudomlig ordning.

Hans uppfattning i äktenskapsfrågan förvånar inte.

fredag, maj 09, 2008 12:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Äktenskapsfrågan handlar inte om ytliga lyckokänslor, utan om juridik och det negativa med särlagstiftning."

Säg att detta är en felformulering Tor, eller menar du att det är vad äktenskapet handlar om?

fredag, maj 09, 2008 12:43:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag skämtar inte alls, Anonym. Vad menar DU att äktenskapsfrågan handlar om? Tag gärna mina exempel i beaktande.

fredag, maj 09, 2008 1:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym:
Klart som tusan att äktenskapsfrågan handlar om särlagstiftning. Även ur ett kristet perspektiv handlar den om särlagstiftning. För varför ska bara de samfund som enbart välsignar heteroäktenskap få vara fria att praktisera sin religion?

fredag, maj 09, 2008 1:17:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home