tisdag, maj 27, 2008

Olika äktenskapssyner i Bibeln

Fredrik Ivarsson skrev en synnerligen intressant kommentar i tråden Kristenheten och kristenheten. Den utgör ett utmärkt underlag för fortsatt diskussion om äktenskapet, så jag publicerar den här i sin helhet:

Rickard, heder åt dig för att du uthålligt postar vänligt hållna kommentarer trots hård motvind! Här kommer några kommentarer till det du skriver till mig om Bibeln och äktenskapet. Först ett citat från ditt inlägg:

"Enligt mig är det ganska tydligt att sex tillhör äktenskapet och äktenskapet tillhört en man och en kvinna, där mannen skall älska kvinnan som Jesus älskar sin församling. Sex tillhör alltså inte alla hetrosexuella utan endast de som ingått äktenskap."

Det upprepas ganska ofta att det är ungefär så här "den bibliska äktenskapssynen" ser ut. Men jag kan inte se att det står riktigt så i Bibeln. Dels står det nästan ingenting tydligt och programmatiskt om äktenskapet -- äktenskapssynen är verkligen ingen viktig fråga i Bibeln. Det som finns är mestadels spridda lagar och förmaningar om vad man INTE ska göra. Och dels så spretar de utsagor som finns om sex och äktenskap åt lite olika håll. På det hela taget verkar det som att de kulturella normer som råder för äktenskap tas för givna utan att ifrågasättas i någon större grad -- patriarkal polygami i Gamla testamentet, patriarkal monogami i Nya testamentet. Några olika syner på sex och äktenskap i Bibeln:

1) Patriarkal polygami. I Gamla testamentet tas det för givet att ärbara kvinnor bara har sex med den man de är gifta med. Män kan ha sex med en eller flera hustrur, med konkubiner och slavinnor, samt med prostituerade (det finns lagar om att far och son inte får gå till samma prostituerade kvinna, alltså är det OK att de går till olika). Sex hör alltså inte till äktenskapet. Snarare är det så att kvinnans sexualitet hör till hennes man eller far. Om en gift kvinna våldtas är det äktenskapsbrott mot hennes man. Om en ogift kvinna våldtas får förövaren böta till hennes far och gifta sig med kvinnan som kompensation. Kvinnan har ingen egen rätt till sin sexualitet.

2) Eskatologisk monogami (eskatologi=läran om den yttersta tiden). I Nya testamentet är familjebildning ingen hög prioritet. Eftersom tidens slut antas vara nära finns det ingen anledning att tänka på kommande generationer. För Paulus är äktenskapet tillåtet, men inte rekommenderat. Det bästa är att leva i celibat, som Paulus. Men för dem som inte klarar det är det bättre att leva som gifta än att leva i "otukt". Exakt vad som menas med otukt är inte klart, men Paulus exemplifierar med incest och prostitution. Kanske är det tidens korthet som gör att Paulus kan formulera sig förvånansvärt jämställt om män och kvinnor i äktenskapet. Det Paulus säger i 1 Kor 7 har få paralleller i antiken i det avseendet.

3) Patriarkal monogami. I de senare skrifterna i Nya testamentet, när tidens slut visat sig dröja lite, blir det återigen ett ideal att kvinnor ska gifta sig, föda barn och underordna sig sina män.

4) Romantisk erotik. Kärlekslyriken i Höga Visan är i stort sett det enda sammanhanget i Bibeln där det sägs något positivt i sig om sex och erotik. Man kan lägga märke till att de trånande unga tu uppenbarligen inte är gifta, eftersom deras kärleksmöten måste äga rum i hemlighet ute i terrängen. Som en refräng återkommer uppmaningen "Stör inte kärleken" -- kärleksparet bryter konventioner, men ska lämnas i fred.

Vad ska man dra för slutsatser av detta? En slutsats är att det inte finns EN biblisk äktenskapssyn. Det finns många. Vi måste välja vad vi vill ta fasta på när vi formulerar en modern kristen äktenskapssyn. Det innebär att ingen kan göra anspråk på att bara "läsa som det står". Alla kristna gör tolkningar, som kan ifrågasättas. Och i centrum av den kristna etiken står förstås kärleksbudet. En nutida kristen äktenskapssyn måste vara förenlig med kärleken, "som inte vållar din nästa något ont".

För att inte göra det här inlägget ännu längre avstår jag från att skissa min syn på hur en sådan nutida kristen äktenskapssyn borde se ut. Men ni kan nog gissa... =)

Fredrik Ivarsson

13 Comments:

Anonymous Anonym said...

Är Bibeln queer eller heteronormativ?

Det Fredrik skriver är intressant i den meningen att om det är så att kärleken är viktigast i Bibeln, betyder det då att den boken jämställer homosexuell och heterosexuell kärlek? Att Bibeln kanske tom är queer dvs ifrågasätter heteronormen dvs att heterosexualitet är normalt och det främsta alternativet medan homosexualitet är accepterat men är en avvikelse?

Jag var på en föreläsning i Malmö i våras med en ung präst (som för övrigt besöker många skolor i staden) i Svenska kyrkan som menade att Bibeln är queer. Vi hade en ganska lång diskussion på mötet om det.

Vi som var närvarande hade väl det gemensamt att vi tolkar Bibeln ganska liberalt dvs att kärleksbudet och gyllene regeln bör väga tungt och olika detaljcitat väga lätt.

Men att Bibeln accepterar och välsignar samkönade relationer indirekt via kärleksbudet är en sak. Jag invände emot att Bibeln skulle vara queer. Den är väl tvärtom tydligt heteronormativ. Kanske inte så konstigt eftersom den skrevs i en extremt heteronormativ kultur. Men om Bibeln verkligen har inspiration från en kristen Gud så borde ju queerbudskapet varit tydligare om nu kristendomen verkligen är queer.

Ibland kan jag tycka att det verkar vara ett visst önsketänkande från vissa homosexuella och bisexuella kristna. Man kanske känner sig förolämpade av att Bibeln skulle säga att olikkönade relationer är normen men jag kan inte tolka boken annat än att den är heteronormativ och menar att olikkönade relationer är det främsta alternativet. Men att den respekterar en mångfald och värderar och välsignar även samkönade relationer som ett alternativ. Eller för den delen människor som vill leva i celibat.

Sedan är jag givetvis kritisk mot heteronormativiteten i Bibeln precis som jag är kritisk emot mycket annat i den boken. Men en bok blir ju inte annorlunda för att man tycker att den borde vara annorlunda.

Kristdemokraternas partiprogram är ju heteronormativt även om vissa kristdemokratiska politiker tycker att deras ideologi egentligen inte är det.

Problemet är ju att det är enklare att ändra ett partiprogram än en religions viktigaste bok som inte skrivs om utan istället tolkas om som följd av ny kunskap. Inga jämförelser mellan Bibeln och kristdemokraternas partiprogram i övrigt.

Så ni som är homosexuella och kristna, eller heterosexuella och kristna för den delen, är Bibeln queer?

Eller har Bibeln en heteronorm?

Viktigt som sagt att hur Bibeln är och hur man som kristen tycker den borde vara kan vara två olika saker.

Bengt Held

tisdag, maj 27, 2008 10:46:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Är det enbart Ateister som inte har problem med "äktenskapet"?
Vi talar om ett sekulärt samhälle där alla har rätt att utöva sin religiösa tro. Om Svenska Kyrkan säger att det är OK att samkönade
par in går kyrklig vigsel räcker det? Jag vill ha statlig lagstiftning och utfärdande av äktenskapsbevis.

tisdag, maj 27, 2008 12:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Men att den respekterar en mångfald och värderar och välsignar även samkönade relationer som ett alternativ. Eller för den delen människor som vill leva i celibat."

Om man skall få det till att Bibeln välsignar samkönade (sexuella) relationer är mycket svårt att se anser jag.

Når du talar om kärleksbudet i singularis är det svårt att veta vilket du syftar på. Det finns flera och något olika formulerade, men att något av de mer centrala kärleksbuden(ex det dubbla kärleksbudet) skulle syfta på vare sig hetero-, eller homosexuell kärlek är något jag har svårt att se.

När det i nya testementet talas om att visa kärlek handlar det oftast inte om känslor utan om att i handling visa omsorg om sin nästa.

tisdag, maj 27, 2008 10:45:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Mattias

Min premiss för Bibelns förhållande till samkönade relationer, är att den inte ger något relevant eller adekvat underlag för att bedöma dessa. De beskrivningar av "homosexualitet" som förekommer i Bibeln avslöjar att de antingen handlar om något annat, eller bygger på grava vanföreställningar om ämnet. Av ett sådant underlag är det omöjligt att dra några slutsatser om fördömande.

Det finns alltså ett betydande glapp mellan det Bibeln och de konservativt kristna VILL att homosexualitet ska vara, och vad homosexualitet i själva verket ÄR.

onsdag, maj 28, 2008 10:36:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor, jag förstår din hållning även om jag inte helt håller med dig.

Hur konservativt kristna VILL att homosexualitet ska vara vet jag faktiskt inte. Det kan nog vara ganska individuellt.

Nu var emellertid mitt inlägg främst angående Bengts kommentar där han tycks mena att "Bibeln välsignar samkönade relationer". Detta är något som jag har väldigt svårt att finna stöd för även med en mycket liberal tolkning.

torsdag, maj 29, 2008 12:14:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Hur konservativt kristna VILL att homosexualitet ska vara framgår när man studerar hur homosexualitet har framställts (och fortfarande framställs) i dessa grupper.

torsdag, maj 29, 2008 8:49:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Första steget för att få svar på frågan om huruvida Bibeln välsignar samkönade relationer, är att ta reda på vad samkönade relationer är för något, och ställa det mot vad det är för samkönade relationer Bibeln beskriver.

torsdag, maj 29, 2008 8:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Mattias

"Nu var emellertid mitt inlägg främst angående Bengts kommentar där han tycks mena att "Bibeln välsignar samkönade relationer". Detta är något som jag har väldigt svårt att finna stöd för även med en mycket liberal tolkning."

Jag vet vad du menar. Och givetvis ger inte Bibeln något explicit stöd för samkönade relationer. Däremot fördömer Bibeln att (heterosexuella) gifta ska vänsterprassla med folk av samma kön. Man är desutom kritisk mot den kultur man hade i vissa delar av Grekland och Romarrike där gifta vuxna män fick ha sex med en tonårskille bredvid, i killens process att bli man. För det var inte några jämställda stabila homorelationer mellan vuxna i antikens Grekland och i Romarriket, inte öppet. Däremot hade givetvis en del säkert det dolt.

I Sodom och Gomorrah ägnade sig folk åt en rad olika saker, gruppsex, våldtäkter, egoism, ointresse för att hjälpa svaga och fattiga etc. Även det fördömer Bibeln.

Om nu in Bibeln säger något explicit om homosexuell KÄRLEK säger den då något indirekt om stabila monogama relationer mellan vuxna av samma kön? Det blir ju en tolkning.

Jag kan jämföra, vilket en del kristna kanske tycker är något hädiskt, när jag som politiskt engagerad, 2002-2006 var jag kommunfullmäktigeledamot i Malmö. Ofta visste vi vad partiet och de flesta fp-medlemmar i Malmötyckte.

Men ibland blev det någon ny fråga där jag och mina fp-kolleger i kommunfullmäktige fick diskutera om vi kunde säga ja till något utan att det var oförenligt med partiets centrala politik eller om vi måste ordna ett medlemsmöte om det.

Då fick vi ibland kolla partiprogram eller lokala program och läsa texterna. Vilka principer lyftes fram i partiprogrammet? Hur skulle man tolka orden där?

På samma vi måste väl kristna tolka sin Bibel. Om nu något explicit inte är med, vilka principer är centrala i Bibeln, jag kan inte se annat än att Jesus argumenterar för det dubbla kärleksbudet och det är mycket centralt som princip, att man dessutom inte ska kränka och göra övergrepp på svaga, att vara trogen etc.

Utifrån det kan man tolka det som att det enligt Bibeln är fel med sexuella övergrepp på barn och djur även om den vuxne har en genuin kärlek till barnet eller djuret. Och även om Bibeln inte explicit förbjuder sånt. Enligt samma resonemang är otrohet och vänsterprassel fel.

Men utifrån Bibelns kärleksbud och att monogama stabila homorelationer inte skadar andra utan tvärtom kan göra de två människorna mer hela och fokuserade på kärlek så tolkar jag det som att Bibeln välsignar samkönade relationer. Däremot att den är heteronormativ eftersom den anger att heterorelationer är det främsta alternativet för kristna. Homorelationer och celibat (oavsett sexuell läggning) blir då två andra möjligheter men det är inte meningen att de flesta ska ägna sig åt något av de senare alternativen.

Det får nog bli så jag tolkar Bibelns budskap i sin helhet.

Bengt Held

torsdag, maj 29, 2008 11:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag håller med Mattias om att Bibeln inte välsignar samkönade kärleksrelationer. Och jag håller med Bengt och Tor om att Bibeln inte heller tar avstånd från samkönad kärlek. Samkönade äktenskap är helt enkelt ett nytt påfund som inte fanns när Bibeln skrevs. Bibeln säger lika lite om samkönade äktenskap som den gör om fosterdiagnostik eller flygplan eller socialism. Som Bengt föreslår får man då som kristen bilda sig en uppfattning om dessa nya företeelser utifrån vad som är bärande principer i Bibeln och den kristna traditionen, OCH utifrån att man grundligt sätter sig in i vad detta "nya" är för något och vad det får för konsekvenser för människor (och ekosystem).

I mitt inlägg, som Tor upphöjde till bloggpost, försökte jag visa att äktenskapssynen i Bibeln ändras i takt med att seder och bruk förändras (de bibliska skrifterna har ju tillkommit över en tid på bortåt 1000 år). Tydligast är kanske utvecklingen från polygami till monogami.

Även efter biblisk tid (ytterligare 2000 år) har förstås äktenskapssynen förändrats i de samhällen där Bibeln lästs och tolkats. Hur ett äktenskap ingås har sett ut på många olika sätt. Likaså på vilka grunder äktenskap ingås. En av de största förändringarna är att vi numera ser äktenskapet som en principiellt jämställd relation. Alla lagar, och de flesta människors värderingar, utgår från att makarna är jämställda vad gäller rättigheter, skyldigheter och rollfördelning (inom parentes är det väl denna förändring som gjort att samkönade äktenskap kunnat ses som en möjlighet -- när mannen och kvinnan antas ha olika roller i äktenskapet blir det en orimlighet att två män eller två kvinnor skulle gifta sig).

Vad säger Bibeln om jämställda äktenskap? Ingenting. För det fanns inte när Bibeln skrevs. Även om både Jesus och Paulus ger instruktioner som stärker kvinnans ställning gentemot hennes man, så förutsätts det att mannen är överordnad och hustrun underordnad. Kvinnan ska lyda sin man, "liksom kyrkan underordnar sig Kristus" (Ef 5:22-24). Och mannen ska älska sin hustru "som Kristus har älskat kyrkan" (Ef 5:25-33). Detta tolkar en del kristna som att det patriarkala och heterosexuella äktenskapet är Guds ordning som inte kan förändras. Det är ju teologiskt sanktionerat i Bibeln. Men strax efter ges liknande instruktioner till slavar och slavägare. Slavarna ska lyda sina herrar som de lyder Kristus, och slavägarna ska behandla slavarna väl eftersom de alla har samma herre i himlen (Ef 6:5-9). Idag finns det knappast någon som skulle vilja hävda att slaveriet därmed är ett sakrament, eller en teologiskt sanktionerad ordning som inte kan ändras. Vad som sker här i Efesierbrevet är ju att de kristna uppmanas att följa rådande samhällsordningar på ett kristet och exemplariskt sätt. Därmed inte sagt att samhällsordningen inte kan eller inte får förändras.

Kyrkan välsignar idag jämställda äktenskap, trots att några sådana inte finns i Bibeln. Och trots att det tvärtom finns direkta instruktioner om att kvinnor och män ska ha olika roller i äktenskapet. Jag kan inte se någon anledning till att kyrkan skulle agera annorlunda i fråga om samkönade äktenskap.

Fredrik Ivarsson

torsdag, maj 29, 2008 1:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor: För det första: Jag tror du har en något snäv bild av "konservativa" kristna. Alla ställer sig inte bakom allt som står i Världen idag.

För det andra: Ditt resonemang kan möjligtvis visa att Bibeln inte explicit fördömer homosexuella relationer, inte att den välsignar de samma.

torsdag, maj 29, 2008 10:08:00 em  
Blogger Mizi Margueron said...

Hej jag heter Viola Gonçalo. Jag kommer från Trondheim, men jag flyttade till Waterton Lakes National Park i Kanada med min man. orden kan inte förklara hur upphetsad jag är nu, tack vare Drigbinovia för att ha fixat mitt brutna äktenskap, lämnade min man mig och våra barn till en annan kvinna. Vi var gifta i sju år och under vårt äktenskap hade vi en hård kamp, ​​en trogen morgon berättade för mig att jag vill ha en skilsmässa med mig, så jag försöker mitt bästa för honom men han är att jag inte vill se att jag bor i Australien nu med en annan kvinna. och han gjorde alla meddelanden ogiltiga. Jag lärde mig att mitt liv var slut och mina barn såg aldrig sin far igen. Jag försökte vara stark för mina barn, men jag kunde inte kontrollera smärtan som plågade mitt hjärta. Jag var säker i sju år eftersom jag verkligen älskade honom. Och jag tänker på honom varje dag och natt, och jag skulle vilja få honom tillbaka i mitt liv. Jag gick bokstavligen galen och behövde gudomligt ingripande. Jag har sagt alla mina problem till mina vänner som har liknande utmaningar i sitt gifta liv. Men hon tog mig till en mycket kraftfull man som heter DrIgbinovia. Hon sa att han var den enda anledningen till att hon var lycklig, så jag bestämde mig för att få honom att prova att jag gjorde en massage till sitt WhatsApp nummer på +2348144480786 eller du kan också maila honom på doctorigbinovia93@gmail.com då gjorde han kärlek stava för mig, till mina grejer överraskade, min man ringde mig för första gången under de senaste veckorna. Och han berättade för mig att han saknar oss lika mycket som barnen. Jag var så förvånad över att mitt hjärta var fyllt av glädje och spänning och han bad om ursäkt för hans misstag och ursäktade mig för smärtan jag orsakade. Så han kom hem med mycket kärlek och glädje tillbaka till oss, och från och med den dagen är vårt äktenskap nu starkare än tidigare. Tack vare Drigbinovia är han en mycket kraftfull man, så jag bestämde mig för att berätta för min historia för någon man eller kvinna som går igenom samma smärta. Jag vill att du ska veta att det finns en lösning. Drigbinovia är lösningen, en riktig och kraftfull trollkarl som bad att hjälpa kvinnor och barn att hjälpa till i deras smärtsamma tid. Och har också en stavning för att bota HIV, cancer, etc tack för din tid

torsdag, juni 13, 2019 12:47:00 em  
Blogger Unknown said...

Bibeln är ju inte sann så vad den säger om homosexualitet är ju helt ointressant.

fredag, augusti 23, 2019 11:19:00 em  
Blogger Angelika said...

Jag kan inte tacka Dr EKPEN TEMPEL tillräckligt för att hjälpa mig återställa glädje och sinnesfrid i mitt äktenskap efter många frågor som nästan leder till skilsmässa, tack gud för att jag menade Dr EKPEN TEMPEL vid rätt tidpunkt. Idag kan jag säga till dig att Dr EKPEN TEMPLE är lösningen på det problemet i ditt äktenskap / förhållande, med Dr EKPEN TEMPLE kärleksförtryck kommer du säkert att le mer i din relation. Kontakta honom på (ekpentemple@gmail.com)

fredag, juli 03, 2020 6:59:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home