tisdag, maj 27, 2008

Satir

Nu finns det en satir-Wikipedia: Encyklopaedia Dramatica. Här är historieavsnittet i artikeln Homosexuality:

Homosexuality was devised by Hitler as the Economical Solution to the Jewish Question, comprehensively limiting Zionist reproductive abilities at minimal expense. The plan failed horribly when the disease struck the general population,even Hitler's own son (Conrad Ankers) shaming Hitler into committing suicide as the Nazi Party adopted Plan B. With the advent of Homosexuality, thousands of years of peace and prosperity came to an abrupt end, and the disease continues to spread at an alarming rate.

Obetalbart... Men inte helt olikt det budskap predikanten Scott Lively framför i boken Pink Swastika, och vid sina välbesökta väckelsemöten i Baltikum och Ryssland.

Via Box Turtle Bulletin.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Encyclopedia dramatica är mer en specifik humorströmning relaterad mest till anonymous-rörelsen. En annan wiki som mer går ut som en motpol till wikipedia med ungefär lika mycket sanningar som conservapedia är uncyclopedia som också har en sida om homosexualitet: http://uncyclopedia.org/wiki/Homosexuality

Parallellen med verkliga predikanter kanske är svårare att göra med denna artikel, dock.

tisdag, maj 27, 2008 12:37:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home