torsdag, juni 05, 2008

Pedofili i högerkristen retorik

En av Världen Idags främsta käpphästar är att sammakoppla homosexualitet med pedofili. Höjdpunkten i denna strävan inträffade 2002, genom Nuri Kinos artiklar om att pedofiler missbrukar RFSL:s chat för att ragga upp minderåriga och förmedla kontakter. Detta har tidningen lyft fram gång på gång som ett bevis på homorörelsens pedofila agenda. Tidningen har inte heller dragit sig för att förvanska artiklarna till oigenkännelig lögn. VD:n Ruben Agnarsson har t.ex. hävdat att de visar att "RFSL bedriver koppleri och barnsexhandel".

Självklart är det ett problem att pedofiler missbrukar RFSL:s chatkanaler. Men att anklaga RFSL för att pedofiler använder deras chat är som att anklaga Telia för att bankrånare använder deras telefonnät för att komma överens om tidpunkten för nästa stöt. En bakomliggande premiss för en sådan anklagelse är att man förordar fullständig övervakning och avlyssning av web- och teletrafik. Och den typen av åtgärder brukar inte tidningar som Världen Idag argumentera för annars.

Det stora syftet med artikelserien 2002 var inte att belysa problemen med övergrepp mot barn utan att kopppla ihop dem med homosexualitet. Detta blir särskilt tydligt av att det bara var chatkanaler för homosexuella som granskades. Om man också hade granskat typiskt heterosexuella mötesplatser, hade självfallet en annan bild kommit fram. Som man söker får man svar. Vet man på förväg vad man vill finna, ser man till att söka på rätt platser.

Det är intressant att notera att när övergrepp mot barn förekommer i homosexuell kontext, skylls de i den högerkristna retoriken på själva homosexualiteten, och homorörelsen avkrävs ansvar och avståndstagande. Jämför detta med fall där övergreppen sker i heterosexuell kontext. Föreställ er retoriken om tragedin med 10-åriga Engla hade rört en pojke istället för en flicka. Eller fallet med den försvunna Madeleine McCann...

Genom att konsekvent koppla problemen med barnsexhandel och övergrepp till homosexualitet, fördunklar och försvårar man arbetet med och förståelsen av dessa problem. Den bakomliggande orsaken är visserligen lätt att förstå: man vill vinna billiga poänger i den antihomosexuella retoriken och skyla över det faktum att majoriteten av övergreppen sker inom ramen för Den Heliga Kärnfamiljen. Förhoppningsvis kommer en dag då den verkliga kampen mot övergreppen är viktigare än den kortsiktiga populismen.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hear, hear

Pedofili är lika mycket ett homosexuellt problem som det är päronätares problem. Vissa pedofiler föredrar päron, andra föredrar äpplen.

Men det finns en viktigare fråga. Var kommer pedofili ifrån? Hur ska vi förstå den? Jag tror att en del av svaret går att finna i signalerna som är involverade i den vanliga heterosexualiteten. Klipper man håret kort på en ung kvinna så ser hon ut som en förpubertal pojke/flicka. Det finns med andra ord ett överlapp mellan de fysiska signalerna. Fetisher är grunden till all sexualitet.

torsdag, juni 05, 2008 11:54:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home