fredag, oktober 31, 2008

Vatikanen utvecklar metoder för att detektera homosexualitet

Dagen rapporterar att Vatikanen ska införa psykologiska tester för att förhindra vigning av präster med avvikande sexuella böjelser, som pedofili, och psykopatiska defekter. Testerna syftar även till att detektera homosexualitet. Hoppas inte att de ska göra tester på redan vigda katolska präster, för då kommer kyrkan att gå under. Det kanske är lika bra, förresten...


En katolsk prästaspirant som utsätts för bilder av nakna män. På hans penis sitter elektroder som avslöjar tendenser till erektion. Vid positivt utslag, rensas han ut.

Ruskig film

Dagens bloggredaktör Emanuel Karlsten postade i veckan den här filmen, där en tvååring står på scenen i kyrkan och imiterar pastorn, ivrigt påhejad av publiken, som verkar tro att Den Helige Ande talar genom barnet. Det är uppenbart att den som filmat och lagt upp klippet är stolt över vad ungen presterar. Jag, liksom Karlsten, är mer tveksam...

Notera att det barnet skriker är väldigt likt ALLAHU AKBAR. Hrm...

Utställning om homosexualitet i djurriket till Stockholm

Den 8 november öppnar utställningen Rainbow animals på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jag skrev följande inlägg när utställningen öppnade i Oslo för två år sedan:

Mot naturens ordning

Pornografi i Oslo

torsdag, oktober 30, 2008

Vad Åke Green försöker inbilla Kaliforniens väljare

I det här inlägget berättar jag om myterna som den kristna högern sprider om Åke Green inför omröstningen om homoäktenskap i Kalifornien. Tack vare signaturen fredrikihimlen fick jag tillgång till ett videoklipp om vad Green berättar under sina framträdanden i USA. Ack...

Han berättar att det största och finaste som hänt honom efter rättssakerna var när han bjöds in till Polens parlament. Talmannen sade till honom:

Vi har haft kommunismen som vår överhet, och vi vet vad det vill säga. Men jag fruktar att homosexualismen (sic!), blir vår nya överhet. (Översätts med ”But I fear that homosexuality will take over Poland”)

I slutet av programmet uppmanas Åke Green att tala fritt till Kaliforniens väljare:

Gör inte som vi har gjort i Sverige. När homogrupperna flyttar fram sina positioner blir vi tysta i våra kyrkor. Vi vågar inte predika guds ord, kanske av rädsla för att kallas homofober. Eller av andra orsaker, som myten om att homosexualitet är medfött. Istället säger man bland pastorerna i Sverige att vi inte ska ägna sig åt dessa frågor. Och detta har de homosexuella organisationerna utnyttjat till max och flyttat fram sina positioner. Och vi kan aldrig återfå den mark vi förlorat. Genom att den här lagen kom till, har man också underminerat yttrande- och religionsfriheten ("förlorat yttrande och religionsfriheten" i översättningen). Och då har man också förlorat demokratin. Nästa steg kan bli en reviderad bibel, där man utesluter vissa bibelställen.

Och så uppmanar han människorna i det mäktiga USA för att samla sig för att omintetgöra lagen. "Om ni inte gör det är ni inte långt borta från Sverige."

Säger han. Trot satt Sverige förmodligen är det enda land i världen där du har papper från två rättsliga instanser på att du FÅR likna homosexualitet vid en djup cancersvulst på samhällskroppen. Du FÅR ljuga huvudlöst om homosexualitet. Du FÅR förespråka pålning av homosexuella. Trots att dessa otvetydiga intyg existerar, som säger att detta är fullkomligt legalt, åker Åke Green världen runt och påstår att det är förbjudet. Dumheten tar aldrig slut. Det bara fortsätter och fortsätter. Och jag blir alldeles matt när jag tänker på att Åke Green skapade av en fifflande RFSL-ordförande i Kalmar. Om denne istället hade gjort som alla andra i samband med Greens predikan, dvs struntat i honom totalt, så hade världen besparats denna pinsamma rappakalja.

onsdag, oktober 29, 2008

Pressrevy: Kristdemokraterna och partnerskapet

Detta handlar inte om att försöka utmåla KDS som det enda partiet som var emot partnerskapslagen när den röstades igenom 1994. De flesta av de borgerliga riksdagsledamöterna var emot förslaget. Vad jag vill lyfta upp, är de argument och den syn på homosexuella som de som idag är emot könsneutrala äktenskap, hade i debatten om partnerskapslagen. Och utifrån det kan vi fråga oss: Har denna syn förändrats? När och hur tillkännagavs svängningen i så fall? Och framförallt: Vad säger det om debattörernas trovärdighet när det gäller frågor om homosexuellas väl och ve, och deras nutida framhållande av partnerskapet som ett förträffligt alternativ?

Här kommer lite pressklipp i kronologisk ordning:

Göteborgs-Posten 1994-02-20

Stockholm (TT): Sveriges frikyrkosamråd föreslår en "samlevnadslagstiftning" som skulle gälla alla människor som vill leva ihop. Lagen skulle omfatta även de homosexuella. Förslaget är ett remissvar till partnerskapskommitténs betänkande. Frikyrkorna menar att kommitténs förslag om "registrerat partnerskap" är alltför begränsat. Framför allt skulle det inte bidra till att bekämpa diskrimineringen av homosexuella, anser de.


Västerbottens-Kuriren 1994-03-17

Ärkebiskop Gunnar Weman säger nej till det partnerskap för homosexuella som en statlig kommitté föreslagit och som nu är ute på remiss. I fjol fick han utstå mycket kritik för uttalanden som möjligen kunde tolkas som ett bifall till en sådan reform. Men Weman har tvingats backa och nu är den kristna enigheten återställd - homosexuella parbildningar ska inte få möjlighet till en samlevnadsform som liknar äktenskapet. [...]


Göteborgs-Posten 1994-04-10

Sundsvall (TT): Flera frikyrkor i Sundsvall demonstrerade igår mot registrerat partnerskap för homosexuella. Samtidigt genomförde flera politiska ungdomsförbund och RFSL en motdemonstration.
-Frågan om registrerat partnerskap är en fråga om grundvärderingar. Det är en fråga om kärlek, tolerans och respekt för andra människor och deras livsval, säger Jesper Strömbäck, ledamot av folkpartiets partistyrelse och en av motdemonstranterna.


Göteborgs-Posten 1994-05-27

Måste en röst på socialdemokraterna vara en röst för registrerat partnerskap? Den frågan ställer den kristna dagstidningen Dagens chefredaktör, Olof Djurfeldt, i sin ledare i dag.
-Det finns dessutom en stor klyfta inom folkpartiet - sånt här frestar på lojala partimedlemmars tålamod, säger han till GP. Olof Djurfeldt är inte oväntat mycket kritisk till dagens beslut. Både vad gäller innehållet och det sätt på vilket beslutet fattats. Lagutskottet har helt kört över lagrådet, menar han.
- Socialdemokraterna och folkpartiet vill stuva undan den här frågan i valdebatten. Men jag tror att det här slår mot dem själva - de kränker de medborgare som haft invändningar mot förslaget.
Olof Djurfeldt vänder sig dessutom mot lagstiftningen som sådan.
- I realiteten inför man homosexuella äktenskap. Man markerar att samhället sanktionerar den homosexuella levnadsstilen. Men samhället måste för sin egen framtids skull slå vakt om det heterosexuella äktenskapet, menar han.


Göteborgs-Posten 1994-06-07

Stockholm (TT): Varför tar kds-ledaren Alf Svensson inte avstånd från sina partivänners hot mot homosexuella? Det undrar Tobias Wikström, förbundsordförande i Riksför-eningen för sexuellt likaberättigande (RFSL). Bakgrunden är ett öppet brev från Egon Brodin, tidigare ordförande i kds-avdelningen i Kristianstad, till partiets riksdagsledamöter från länet inför omröstningen om registrerat partnerskap för homosexuella.
-Tänker du som riksdagsman bli en lögnernas, dödens och pedofilernas företrädare? hette det bland annat i Brodins brev.


Göteborgs-Posten 1994-09-02

[...]Kristdemokratiska samhällspartiet bildades med uttalat kristna förtecken. När kds 30-årsjubilerade i våras var den kristna prägeln nedtonad. Alf Svensson understryker ofta att det finns en rågång mellan trosfrågor och politik. Så också när han i gårdagskvällens TV-utfrågning pressades på varför kds gått emot registrerat partnerskap för homosexuella. Ja, det förblev outrett. Samhället skall inte ha mer än en äktenskapsform, hävdade kds-ledaren. Varför? Men ett strikt formalistiskt försvar kan vara en utväg för en partiledare, som vet att många sympatisörer anser att homosexualitet är synd.[...]


Göteborgs-Posten 1994-09-08

STOCKHOLM (TT): Riksdagsledamöter som i våras röstade ja till registrerat partnerskap för homosexuella bör strykas på
riksdagslistorna vid höstens val. Den uppmaningen riktade på onsdagen tidningen Dagens chefredaktör Olof Djurfeldt till kristna väljare.
-Det är viktigt att vi som kristna väljare reagerar när värderingar som vi står
för så totalt negligeras, säger Djurfeldt.
Själv kan han inte tänka sig att rösta för ett parti som stött förslaget att homosexuella par ska kunna registrera sitt partnerskap. De underkastas då regler som till stor del liknar äktenskapets. Djurfeldt förstår å andra sidan att det kan vara svårt att byta parti på grund av denna fråga. En utväg är då att stryka namnen på de personer som röstade ja och som nu kandiderar igen.

tisdag, oktober 28, 2008

Kristna högern i USA sprider myter om Åke Green

Just nu pågår ett intensivt kampanjande i USA om den så kallade Proposition 8, ett lagförslag som syftar till att avskaffa den legalisering av homoäktenskap som infördes i Kalifornien i maj tidigare i år. Kändisar som Brad Pitt och Steven Spielberg har donerat stora summor till kampanjen mot "Prop 8", och stödjer således homoäktenskapslagen. På andra sidan står den kristna högern och påstår att landet kommer att gå under om homosexuella tillåts gifta sig. Och de tvekar inte från att komma med direkta lögner i sin kamp. Jag saxar ur New York Times:

Nevertheless, the “Yes on 8” campaign has brought over from Sweden a pastor named Ake Green, who a few years ago was sentenced to a month in prison under Sweden’s law banning hate speech, because he gave a sermon denouncing homosexuality. Mr. Green’s testimony was featured in a 90-minute “Yes on 8” satellite simulcast that was recently downlinked to 170 churches throughout the state.

“He is a symbol of what is ahead,” said the Rev. Jim Garlow, the senior pastor of Skyline Church in the San Diego area, a leading organizer of the “Yes” ranks.

“When you have laws that make homosexual marriage a protected class, then the government has a compelling interest to normalize that and must declare anything in opposition to that hate speech,” said Mr. Garlow, who hosted both the recent simulcast and regular conference calls with as many as 2,000 pastors, to motivate the ranks.

De har alltså flugit in Åke Green för vittna om erfarenheterna av "förtrycket" i Sverige. Märkligt, för det enda Åke Green är en symbol för är att religionsfrihetslagen är starkare än hetslagen. Arrangörerna av Åke Green-spektaklet i USA säger enligt artikeln att han dömdes till fängelse. Men de säger tydligen inget om att han friades i två högre instanser, och att det i ett annat mål 2007 slogs fast att det är OK att i yttrande- och religionsfrihetens namn säga att homosexuella bör avrättas genom att hängas upp på pålar.

I artikeln intervjuas även en liberal präst som på ett mycket effektivt sätt belyser det absurda i den kristna högerns slippery slope-argumentation, och att kyrkor skulle bli tvingade att viga homosexuella:

"The idea that we would be forced as clergy to perform a marriage that was against our conscience, or that a church would lose its tax-exempt status, is ridiculous,” said the Rev. Karen Sapio, the minister of Claremont Presbyterian Church in Southern California. “If you look dispassionately at the record, there are a lot of churches with policies that are at odds with civil law.”

She continued, “I have not heard of a single Catholic church forced to marry someone who has been divorced, or a rabbi forced to perform an interfaith marriage or an evangelical church forced to marry a couple who has been living together.”

Den amerikanska äktenskapsdebatten är föga oväntat - precis som den svenska - full av irrbloss, lögner, falsk argumentering, tomma hot och galopperande desperation.

(Tipstack till Niklas)


Uppdatering 30 okt 2008:

Idag skriver Dagen om Åke Greens USA-turné. I en biartikel kallas han "Sveriges Billy Graham" av en av de intervjuade. En överdrift av astronomiska proportioner och ytterligare ett exempel på myterna som sprids kring honom. Dagen citerar även okritiskt en företrädare för Family Research Council - en organisation som bland annat är känd för att påstå att homosexuella män står för en tredjedel av alla övergrepp mot barn. Artikeln innehåller även nyanserade uttalanden, t.ex. det ovanstående Karen Sapio-citatet. Jag har för övrigt skvallrat om de oärliga myterna om Åke Green till den amerikanska antigayretorikbloggen Box Turtle Bulletin.

måndag, oktober 27, 2008

Vidrig exploatering av tragedier

I en debattartikel i dagens Världen Idag exploaterar rektorn och psykologen Jan Cedercreutz tragedierna med skolskjutningarna i Finland på ett häpnadsväckande vidrigt sätt.

[Den ene mördaren Pekka-Eric Auvinen] var nihilist och en hängiven evolutionist. Han såg människan som en djurart bland andra, som ökat alltför mycket och som borde regleras. Enligt denna ideologi var det inte enbart logiskt utan även önskvärt att ”rensa” bland människosläktet.

Skolorna i Finland har för länge sedan anammat en evolutionistisk och ateistisk världsbild. Om vi verkligen enbart är en djurart bland andra så måste vi ju medge att både Auvinen och Saari har rätt. De var två intellektuella unga män som hade länge brottats med frågor om livets mening. Ser man på människan i dag så finner man ju sannerligen ingenting gott. Vi är själviska, materialistiska och skoningslösa gentemot varann och naturen.

Finns det inget evigt liv och ingen djupare mening med livet, så finns det ju ingen annan mening än att leva för sig själv och njuta av det så länge det varar. Ur en evolutionistisk och en ateistisk världsbild kan vi alltså inte döma Auvinen eller Saari. Tvärtom måste vi väl berömma dem för att ha försökt skapa en större ekologisk balans mellan arterna!

[...]

Utan en biblisk syn på människan har vi inget verkligt människovärde och utan Gud har vårt liv och existens ingen mening i djupare betydelse.

Det är otroligt att sån här smörja kan tryckas i en tidning som gör anspråk på att vara seriös. Det finns helt uppenbart ingen gräns för hur lågt Världen Idag kan sjunka för att vinna billiga poänger i sitt patetiska Jihad mot det sekulära och förnuftsbaserade samhället.

söndag, oktober 26, 2008

Kampen mot homoäktenskap saknar trovärdighet

Den konservativa kristenheten gör nu en sista insats för att bevara den särlagstiftning som de gjorde allt för att förhindra 1994. Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot och Världen Idag-krönikör, tycker att RFSL ska visa storsinthet så här i "segerns stund", och hänvisar med patosargumentation till tradition och respekt för dem som fortsatt vill exkludera homosexuella ur äktenskapsbalken. Den tidning Danielsson skriver krönikor för utmålar RFSL som en brottslig organisation med en pedofil agenda, och han tycker att RFSL ska vara lite bussiga... Tjänare...

Elisabeth Sandund skrev i fredags en koncis appell i Dagen, som fått stort gensvar och många kommentarer:

Nu är det hög tid att göra sin röst hörd på bloggar, i tidningarnas insändarspalter och genom direkta kontakter med den riksdagsledamot man var med om att rösta fram år 2006. Ring, skriv brev, argumentera, vädja! Använd väljarmakten! Det är inte ens två år kvar till nästa val och politiker brukar vilja bli omvalda...


Och riksdagsledamoten Lennart Sacredéus (kd) har skrivit en motion om Moderniserad partnerskapslag och bevarad äktenskapsbalk, som han betraktar som en utsträckt hand från dem "som värnar det traditionella äktenskapet". Grunden i förslaget är att ordet "registrerad" ska strykas ur partnerskapslagen och att man istället ska använda uttrycket "ingå partnerskap".

Jag vill inte raljera över Lennart Sacredéus, men han gör det sannerligen inte lätt för sig. Genomgående i motionen använder han begreppet "homosexuell livsstil", istället för homosexuella eller homosexualitet. Det är som att i en motion om religionsfrihet ersätta orden kristendom, islam och judendom, med vidskepelse. Frågan är om det hade setts som en utsträckt hand...

Jag förundras ständigt över att den konservativa kristenheten tror sig ha förtroende att föra opinion i homorelaterade frågor. Men så länge de inte gör upp med sitt komprometterande bagage och mörka förflutna i homofrågan, så kommer självklart ingen att lyssna på dem. Det är väl ganska självklart?

Hur ska man kunna ta kristdemokratisk argumentation på allvar, samtidigt som en grupp kd-företrädare på en officiell hemsida reducerar äktenskapsfrågan till ett "spel som handlar om vuxnas behov av att legitimera sina perversioner"?

Och varför skulle man för en sekund lyssna på t.ex. Tuve Skånbergs argument i äktenskapsfrågan, så länge han inte tydligt tar avstånd från sin tidigare redovisade syn på homosexuella relationer som "tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier"? Hur kan en man som har uttalat sig så tro att han hans synpunkter på homosexualitet är relevanta i en civiliserad debatt? Hur naiv får man bli?

Andra texter om den konservativa kristenhetens obefintliga förtroendekaptial i homofrågan:

Motståndarsidan saknar förtroende

Världen Idag har underminerat sin roll som opinionsbildare

fredag, oktober 24, 2008

Dubbel kärlekslöshet i Världen Idag

Idag ogiltigförklarar Världen Idag i en ledare kärleksargumentet i homodebatten, eftersom att statistik visar att "relationerna oftare spricker i gaymiljöer", och att "antalet partners är så många fler i den miljön". Detta bevisar enligt tidningen att "kärlek är [...] en ganska bräcklig grund att bygga en homosexuell relation på".

Låt oss för ett ögonblick utgå från att tidningens antagande är korrekt; att relationer oftare spricker i gaymiljöer. Låt oss sedan resonera kring två frågeställningar:

1. På vilket sätt skulle det vara relevant för homosexuellas rättigheter och villkor i samhället?

- Menar Världen Idag att statistik för en viss grupp ska utgöra grunden för gruppens juridiska villkor och samhälleliga möjligheter? I USA är färgade medborgare överrepresenterade i landets fängelser. Betyder det att borde införas någon form av kollektiva restriktioner på färgade överlag? T.ex. att färgade bör hindras från att arbeta med barn, eftersom statistiken visar att det är större risk att barnet blir utsatt för negativ påverkan av en färgad medborgare än av en vit?

2. Vilken är den mest kärleksfulla och kristna hållningen gentemot antagandet att homoförhållanden oftare spricker?

- Hur ska man som kristen ställa sig mot människor som har det svårt? Ska man stödja och trösta, eller ska man dra undan mattan och försvåra? Om det är sant att det är svårare för homosexuella att hålla ihop sina relationer, så borde väl kristna arbeta för att förbättra villkoren för homosexeulla att leva tillsammans? Hur agerar du om du ser en halt man snubbla? Hjälper du honom upp? Eller går du förbi och muttrar "Det är inte lönt att hjälpa dig, du kommer ändå att snubbla igen." Världen Idag argumenterar genom sin logik för det senare alternativet, och beklagar sig i samma artikel över att väckelsekristna ofta betraktas som kärlekslösa i homodebatten. Det är sannerligen stor komik!

torsdag, oktober 23, 2008

Klarspråk från Maranata

Maranataförsamligenssta stadigaste grundpelare är inte förvissningen om Jesu snara återkomst, utan den monomana fixeringen vid homosexualitet. Grundaren Arne Imsen lade grunden i sina ändlösa predikningar och skrifter i ämnet, och hans efterträdare, äldstebrodern Berno Vidén för striden vidare i tidningen Midnattsropet och på sin blogg. Man blir aldrig besviken:

Kan ett sådant samhälle bestå?

Vilken etikett man sätter på ett förhållande ändrar inget i sak. Om man kallar exempelvis en missbrukare för brukare istället så har det väldigt liten betydelse. Sverige har redan genom införandet av partnerskapslagen valt att legalisera homoförhållanden. Sen vilken titel man sätter på det; partnerskap, äktenskap, giftermål eller något annat har ingen som helst betydelse. Kd's så kallade motstånd blir bara ett spel för gallerierna.

Så här skarpt men sanningsenligt varnade Arne Imsen för utvecklingen:

"Då ett land anammar och sanktionerar homosexualiteten frigöres avgrundens mörka krafter som har som mål att torpedera de av Gud bestämda och välsignade levnadsformer som i sig är helt nödvändiga för ett samhälles bestånd."

Synd är synd oavsett vilken etikett vi sätter eller vilken legitimitet vi ger.

Nyanser som Världen Idag inte kan (eller vill) hantera

I Ruben Agnarssons ledare den 20 oktober fick vi ytterligare exempel på Världen Idags sätt att förvränga och illvinkla fakta:
Statlig myndighet språkrör åt RFSL

Nu när RFSL lyckats driva igenom det politiska beslutet att bastuklubbar har legaliserats i Sverige, är nästa lobby-projekt att lägga beslag på och förändra betydelsen av begreppet "äktenskap". Förre RFSL-ordföranden Hans Ytterberg driver i egenskap av statlig Homo-ombudsman en kampanj mot det ursprungliga äktenskapsbegreppet när han i Smålandsposten påstår att de som hävdar att detta gäller man och kvinna har "Shanghajat" uttrycket.

Sanningen är att RFSL aldrig någonsin intresserat sig för det som i alla tider har kännetecknat äktenskapet: trohet, långsiktighet och omsorg om barnens rätt att växa upp med sin biologiska mamma och pappa, för att på så sätt värna om samhällets fortbestånd.

Är det verkligen opinionsbildning och propaganda som statliga myndigheter skall ägna sig åt? Nu har vi ju till och med en statlig myndighet som bedriver propaganda för samhällets upplösning.

Samma oärliga och eländiga retorik som alltid. Hans Ytterberg talar i artikeln i Smålandsposten om "det civilrättsliga äktenskapsbegreppet". Och han har helt rätt i att det är absurt att religiösa samfund anser sig ha monopol på ett juridiskt begrepp som reglerar människors levnadsvillkor, majoriteten av dem ickereligiösa. Det är hans uppdrag som ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning att protestera mot sådant.

Framställningen av RFSL:s lobbyarbete är ett annat avsiktligt och billigt missförstånd i artikeln. Det finns ingen som helst motsättning i att å enda sidan arbeta för legalisering av bastuklubbar, och å andra sidan arbeta för könsneutral äktenskapsbalk. RFSL arbetar för lika villkor i samhället och att hbt-personer ska ha samma förutsättningar att göra livsval som heterosexuella. Detta innebär att de som vill gå på bastuklubb ska kunna göra det, och att de som vill leva i äktenskap ska kunna göra det. Men det är en nyansering som Världen Idag inte kan hantera. För dem är hbt-personer en homogen massa med en agenda och en åsikt.

Vidare ljuger Agnarsson när han påstår att RFSL aldrig har intresserat sig för det som kännetecknat äktenskapet. RFSL har drivit frågan om äktenskap sedan 1953, det vill säga långt innan Ruben Agnarsson föddes.

fredag, oktober 17, 2008

Världen Idag sprider falsk AFA-retorik

När Världen Idag skriver om den kristna högerns avslutade bojkott mot McDonald's, väljer de att okritiskt sprida vidare de myter som American Family Association skapat kring hamburgerföretaget och deras samarbete med NGLCC, en paraply- och lobbyorganisation för HBT-ägda företag i USA.

Världen Idag skriver bland annat att NGLCC har "homoäktenskap högt på agendan", vilket inte är inte sant. NGLCC:s fokus är strikt ekonomiskt och de arbetar för att främja hbt-ägda företag. De arbetar också för rättvisa på arbetsmarknaden, d.v.s. att homosexuella ska få rätt till sjukförsäkringsavtal på samma villkor som heterosexuella. Det är denna denna grundläggande trygghet som AFA inte vill att homosexeulla ska ha, och det är det bojkotten handlade om i grunden. Allt annat är tom och populistisk retorik. Som Världen Idag villigt slickar i sig. När ska tidningen våga skriva om AFA:s verkliga ansikte och deras oerhört diskriminerande agenda?

PS:
Notera gärna värde- och åsiktsmarkörerna i Världen Idag-artikeln. Vinklade och åsiktsförmedlande artiklar har blivit något av tidningens specialitet...

måndag, oktober 13, 2008

"...vuxnas behov av att legitimera sina perversioner..."

Kristdemokrater i Svenska Kyrkan är en paraplyorganisation för kristdemokrater som är engagerade i Svenska Kyrkan. Under rubriken DISKUTERA på deras sajt finns en text av Nils O Andersson, där han i tjugo punkter argumenterar mot välsignelse av homosexuella relationer. Det är en utmärkt uppräkning av antihomosexuella klichéer och uppvisning av demoniserande retorik. Texten torde ha några år på nacken, men eftersom den ligger kvar på den ofta uppdaterade sajten, kan jag inte se den som något annat än ett officiellt diskussionsunderlag i homosexfrågan från dessa kristdemokrater.

Nedan finns några godbitar som Bengt Held klippt ut. Dokumentet finns i sin helhet här.

Gaylobbyns företrädare i RFSL arbetar inte för att etablera en ny teologiskt grundad förståelse av Bibeln eller kyrkans bekännelse. De är endast ute efter legitimitet. För dem är det viktigt att alla centrala normsändare i samhället, däribland kyrkan, bejakar det dom står för. Om kyrkan bidrar till legitimeringen av en homosexuell livsstil genom att introducera en välsignelseakt för homosexuella så är det tyvärr ingen lösning på RFSL´s behov av legitimitet. Deras krav handlar inte bara om homosexuella utan även om bisexuella och ”transpersoner”. Om kyrkan säger ja till en samlevnadsform som inte ges explicit stöd i Bibeln kommer det inte finnas något teologiskt hållbart skäl kvar för att säga nej till någon av alla andra förekommande sexuella preferenser. Den logiska och teologiskt grundade spärren mot att bejaka månggifte och äktenskap mellan syskon och på sikt även pedofili och andra perversioner kommer att vara borta om Kyrkomötet säger ja till välsignelse av homosexuella....

Homosexuella relationer kan endast bli jämställda med heterosexuella i en kultur där den långsiktiga överlevnaden betraktas som likgiltig....

Det är grymt att göra barn till brickor i ett spel som handlar om vuxnas behov av att legitimera sina perversioner....

Frågan om homosexualitetens plats i kyrkan handlar inte om kärlek utan om sexualitet....

Det finns viktiga men dåligt belysta hälsoaspekter som talar emot att Svenska kyrkan skall uppmuntra långvariga och trofasta homosexuella relationer. Att välsigna innebär att Svenska kyrkan ikläder sig ett ansvar för de hälsorisker som finns inbyggda i det man välsignar....

Tio år sedan Matthew Shepard mördades

Igår var det tio år sedan Matthew Shepard avled av de skador han fick efter att ha misshandlats av två jämnåriga ynglingar i Laramie, Wyoming. Det var Shepards homosexualitet som gjorde honom till lovligt byte för förövarna. De rånade och slog ihjäl honom.

Bloggen Box Turtle Bulletin har de senaste dagarna publicerat en artikelserie om fallet, länkarna finns i botten av det här inlägget. Läs också gärna Johan Hiltons mycket drabbande reportage i boken No tears for queers.

Men läs också vad den kristna högerns uppslagsverk Conservapedia skriver om fallet:

Homosexual activists converted this drug-related killing into a hate crime even though the prosecution never described the killing as a hate crime.


De stämplar mordet som knarkrelaterat, och ogiltigförklarar de antihomosexuella motiven helt. Precis som Världen Idag gjorde i fallet med "Smeden" i somras, när han dömdes för mord respektive mordförsök på två homosexuella män. Den konservativa kristenheten löser problem genom att låtsas som att de inte finns.

Indiens sjuka kastsystem

Om man har tillgång till Världen Idags plusarkiv kan man idag läsa en intressant artikel om Indiens sjuka kastsystem, som orsakar lidande, mord, förföljelser och religiösa motsättningar. Jag citerar faktarutan:

Facit av en dryg månads förföljelser mot Indiens kristna:

57 döda (varav minst två pastorer)
18 000 män, kvinnor och barn skadade
4 640 hus nedbrända
53 000 människor hemlösa
149 kyrkor förstörda
13 skolor förstörda
14 av 30 distrikt i delstaten berörda
315 byar attackerade

Källa: All India Christian Council (AICC)

Det falska skrotning-av-äktenskapet-argumentet

Ett återkommande tecken på världenidagkristenhetens desperation inför en könsneutral äktenskapslag är pratet om att det skulle innebära att äktenskapet skrotas. Men det är vilseledande nonsens och falsk propaganda.

Den enda tänkbara premissen för en sådan farhåga, är antagandet att homosexuella är så till den grad skitiga och vidriga, att de förstör äktenskapet som institution med sin blotta närvaro, ungefär som en potatis- och purjolökssoppa skulle fördärvas av att man tömmer dammsugarpåsen i grytan.

När ska Världen Idags läsare och kristdemokraternas väljare förstå att pratet om skrotning av äktenskapet är vilseledande retorik, och ett helt irrelevant scenario i debatten kring könsneutrala äktenskap?

Liam Norbergs debattartikel i Expressen häromdan och referatet i Världen Idag är tydliga exempel på hur man utger sig för att debattera en sak, men i själva verket använder argument från en helt annan debatt.

Hot där argumenten tar slut

Om Sverige inför könsneutral lagstiftning kommer landet att drabbas av allvarliga konsekvenser och olyckor. Det är kontentan av Ruben Agnarssons ledare i dagens Världen Idag. Vi har sett resonemanget tidigare. Det är till exempel inte ovanligt inom pingstkretsar att koppla samman Estoniakatstrofen med genomröstandet av partnerskapslagen 1994. Åke Green varnade för monsuner och andra katastrofer för Sveriges tillåtande hållning mot homosexualitet. Och strax efter tsunamin, drog Världen Idag på ledarsidan paralleller mellan den och homosexualitet.

Agnarsson menar att en könsneutral äktenskapslag skulle leda till att Sverige "frånsäger sig Guds beskydd och välsignelse, som varit grunden för Sveriges välgång i århundraden, och som har befriat och beskyddat vårt land och vårt folk från krig, olycka och svårigheter."

Men varför skulle det just vara en könsneutral äktenskapslag som skulle leda till detta? Om Gud tar sin hand från syndande folk, borde han väl ha straffat världens kyrkor för längesen för att ha upprätthållit lögner och förföljelser mot t.ex. homosexuella? Ruben Angarsson är själv en av de främsta källorna för sådana lögner och demoniserande framställningar i Sverige.

Vidare menar han att en könsneutral äktenskapslagstiftning signalerar att ingenting är rätt eller fel, och att det därigenom skapas förutsättningar för ett laglöst samhälle.

Om det uppväxande släktet får lära sig att Guds lagar inte behöver följas, blir frågan hur våra politiker skall motivera sina medborgare att följa den lagstiftning de själva stiftar?

I en demokrati är Guds lagar irrelevanta. Lagarna som ska följas stiftas av den folkvalda församlingen. Religiösa företrädare tror ofta att de har monopol på etik och moral, och att ickereligiösa människor svävar i ett moraliskt vacuum (öööh, får jag stjäla eller inte, öööh...?). Varför skulle det vara så? Det är en synnerligen falsk och vilseledande premiss.

En annan konsekvens av homoäktenskapet är enligt Agnarsson att högerextrema partier kommer att få ökat stöd.

Bristen på tydlighet kommer att öppna upp för en utveckling – när socialismen faller samman och pendelns svänger tillbaka – där hårdföra och hycklande högerkrafter, som saknar de kristna barmhärtighets- och jämlikhetsidealen och inte omfattar kristendomens kärleksbudskap, ges politisk legitimitet och parlamentariskt utrymme.

Agnarsson är rädd att de politiska partier som Världen Idag indirekt gynnar och ger legitimitet genom att använda identisk retorik, ska få ökad makt. Ja, det är ett stort problem. Här borde Värden Idag ta sitt ansvar. Att strö kring sig floskler om "kristna barmhärtighetsideal" med högerhanden är inte mycket värt, när man med vänsterhanden sprider demoniserande propaganda och stödjer en världsbild som är själva fundamentet för den högerextrema verklighetsuppfattningen.

fredag, oktober 10, 2008

Lägger sig McDonald's för högerkristen extremretorik?

Sedan juli i år uppmanar den högerkristna lobbyorganisationen American Family Association till bojkott av McDonald's, för att företaget samarbetar med The National Gay & Lesbian Chamber of Commerce (NGLCC), en paraplyorganisation för HBT-ägda och -vänliga företag i USA, som bland annat arbetar för att homosexuella ska få samma rätt till sjukförsäkringsförmåner som heterosexuella, något inte bara den konservativa kristenheten i USA motsätter sig, utan även det republikanska etablissemanget.

AFA stämplade samarbetet med NGLCC som att välja sida i "det kulturella krig" som pågår i USA just nu, och uppmanade därför till bojkott. Varför just McDonald's valdes ut är inte helt enkelt att förstå; hundratals stora företag samarbetar med NGLCC. AFA använder som alltid bojkottverktyget på ett godtyckligt och inkonsekvent sätt. (Här kommenterade jag McDonald's-bojkotten när den utlystes.)

Men i natt fick jag ett "Action Alert" från AFA om att de avblåser bojkotten. McDonald's påstås gå med på AFA:s krav:

In an e-mail to McDonald’s franchised owners the company said, “It is our policy to not be involved in political and social issues. McDonald’s remains neutral on same sex marriage or any ‘homosexual agenda’ as defined by the American Family Association.”

We appreciate the decision by McDonald’s to no longer support political activity by homosexual activist organizations. You might want to thank your local McDonald’s manager.

Detta verkar mycket märkligt. McDonald's tycks ha lagt sig helt platt för den högerkristna krigsretoriken. Och man blir inte mycket klokare av NGLCC:s pressmeddelande. Det ska bli mycket intressant att se vad som ligger bakom - och framförallt: vad som verkligen har hänt. Vi kommer inom kort att få svaret på bloggen Box Turtle Bulletin.

= = = =

I inlägget Högerkristen bojkott av Ford hävd finns länkar till mina tidigare inlägg om AFA:s godtyckliga och märkliga bojkottsaktivism.

Uppdatering 13 oktober 2008


Idag skriver Dagen om den hävda bojkotten.

onsdag, oktober 08, 2008

Broderskapsrörelsen ger svar på tal

Idag bemöter Broderskapsrörelsen Claphaminstitutets billiga påhopp i Svenska Dagbladet härförleden. Broderskaparna använde i ett kristet vänstermanifest den vanskliga klyschan "All kärlek är bra kärlek", vilket Claphaminstitutets debattörer inte var sena att hugga på. Och vips handlade debatten om något annat. Och det kommer den förmodligen fortsätta att göra. I nästa svar kommer Claphaminsitutet åter att protestera mot etiketten "kristen höger", och inte bemöta några av de sakfrågor som Broderskapsrörelsen tar upp.

tisdag, oktober 07, 2008

Clapham 2: "Kristen höger"

I samband med att Broderskapsrörelsen förra veckan publicerade sitt kristna vänstermanifest för att distansera sig till vad de kallade högerkristna (se föregående inlägg), har den kristna lobbyorganisationen Claphaminstitutet initierat en debatt om höger och vänster inom kristenheten.
Claphaminstitutet [är] politiskt oberoende och vi tar avstånd från att etiketteras som kristen höger. Vi vill och har rätt att definiera oss själva och bedömas utifrån våra egna meriter. Att bunta ihop alla svenska kristna som inte är klasskampskämpande socialister under etiketten "kristen höger" är bara billig retorik för att kunna koppla samman dem med den svenska bilden av den amerikanska "kristna högern" som skulle stå för stöd för dödsstraff, nationalism, långa fängelsestraff, liberala vapenlagar, förbud mot aborter och homosexualitet, stöd till Irakkriget och så vidare.

Vilket begrepp man ska använda för att beskriva "högerkristenheten" är något som har diskuterats tidigare här på bloggen, t.ex. i inlägget Radikal? Höger? Konservativ? Det kom många förslag: radikalkristna, extremkristna, värdekonservativa, världenidagkristna, radikalkonservativt kristna, etc.

Jag skrev så här för att förklara min syn på ordet högerkristen, och hur jag själv förstår det:

För mig har höger i detta sammanhang inte det minsta med höger i betydelsen borgerlig att göra (lika lite som i högerextremism). Det är viktigt att skilja skalorna åt och inte blanda ihop de politiska och religiösa med varandra. Höger har inget på förhand definierat innehåll, utan betecknar endast en position (eller riktning) på en viss skala. Innehållet på just den positionen är helt beroende på vilken skala det är frågan om. Ibland kan innehållet sammanfalla mellan skalorna, men det är i så fall som jag ser det högst slumpmässigt.

Clapham 1: Kärleksfloskeln

Den 1 oktober publicerade socialdemokraternas kristna organisation Broderskapsrörelsen genom Peter Weiderud, Anna Ardin och Ulf Bjereld ett kristet vänstermanifest i Svenska Dagbladet, som en reaktion mot den konservativa tankesmedjan Claphaminstitutets flitiga närvaro i debatten på sistone. Broderskapsrörelsen ville därigenom distansera sig från, och presentera ett alternativ till den konservativa och traditionella kristendom som Claphaminstitutet representerar, och som så ofta uppfattas som tolk för hela kristenheten.

I tio punkter redovisar de sitt manifest, som bland annat handlar om jämlikhet och bekämpande av islamofobi. Punkt nio handlar om kärlek:

9. All kärlek är bra kärlek. Vi erkänner och stödjer att en kärleksfull och trygg familj kan se ut på många sätt.

Broderskaparna är snälla och rara på alla sätt och vis. Men att använda floskeln om att all kärlek är bra kärlek som argument för könsneutrala äktenskap är så gränslöst naivt och aningslöst att man börjar misstänka att undertecknarna av artikeln har suttit med en filt över huvudet de senaste tio åren. Det är inte bara att ge motståndaren en gyllene målchans - det är också att sätta målvakten på avbytarbänken.

Och mycket riktigt. Den 5 oktober kom Claphaminstitutets direktor Tuve Skånberg och dess styrelseordförande Stefan Swärd med den förväntade repliken: Är all kärlek verkligen bra?

Innebär påståendet att ”All kärlek är bra kärlek” att Broderskap stöder RFSU:s krav på att ”möjligheten att fler än två personer kan ingå civilrättslig registrering med varandra bör utredas”?

Miljöpartiets partistyrelse har likaledes ett kongressuppdrag att forma ett förslag på en köns- och antalsneutral äktenskapslagstiftning och vänsterpartiets förre parti- styrelsemedlem Torbjörn Tännsjö kan tänka sig månggifte, gruppäktenskap och enkönade och tvåkönade syskonäktenskap.

Vad vill Broderskapsrörelsen?

Här kan man notera att Skånberg och Swärd är långt mer erfarna retoriker än Broderskaparna. Visserligen är det pinsamt och lågt att hugga på den fåniga klyschan om kärleken, med de gör det på ett behärskat och samlat sätt, och drar t.ex.inte upp barn- och djuräktenskap. De hade säkert velat, men lägger band på sig eftersom de vet hur opinionen reagerar när pedofil- och tidelagsargumenten dyker upp i debatten om könsneutrala äktenskap. I dagens Dagen upprepar Skånberg polygami-argumentet, och protesterar även emot att etiketteras som kristen höger. Mer om det i nästa inlägg.

måndag, oktober 06, 2008

Fåniga protester mot kristen rektor

Delar av Lunds akademikerkår gör sig till ordentligt åtlöje i sina protester mot Lunds Universitets blivande rektor, Per Eriksson. De ser det som ett problem att han är kristen och har en bakgrund i pingstkyrkan, och tycks utgå från att det per automatik diskvalificerar honom för ett chefsjobb vid en myndighet. Sinnessjukt. Hur ställer sig de indignerade akademikerna till människor med "en bakgrund" inom islam? Är det verkligen grupptillhörighet som är det viktiga, och inte de personliga kvalifikationerna och ställningstagandena? Så här uttalar sig Cecilia Hägerhäll, som är universitetslektor i biokemi:

– Rektorn får tro vad han vill och vara med i vilket parti han vill. Men som representant för Universitetet känns det inte seriöst.

[...]

Hon är orolig att Per Erikssons värderingar ska påverka naturvetenskaplig forskning inom Universitetet, men även humanistisk forskning. Till exempel teologi.

– Han tillhörde en rörelse där man menar att bibeln är Guds ord, punkt. Och pingstpastorn Åke Green säger att homosexualitet är en synd. Det är inte en sådan person som passar att vara rektor. Pingstkyrkan är ju en rätt extrem vetenskapsfientlig rörelse. Hade han varit buddhist hade det varit mycket mer okontroversiellt, säger Cecilia Hägerhäll.


Vad är det hon säger? Hade det varit mer OK med en buddhist? Varför? För att alla buddhister är snälla? På vilket sätt skulle buddhismen vara mindre vidskeplig än kristendomen? Och vad i hela fridens namn har Åke Green med det här att göra?

Jag hoppas verkligen att det i själva verket ligger andra skäl än de ovan angivna bakom protesterna, till exempel bitterhet över att den kandidat de förordade inte blev vald. Det gör inte utspelen mindre pinsamma. Men mer begripliga.

Här ligger QX:s artikel, och här och här skriver Dagen.

onsdag, oktober 01, 2008

Idiotiskt förslag om vägskyltar

Förslaget att införa en kvinnlig variant av övergångsskylten är det dummaste som har hänt sedan SSU-ordföranden i Stockholm utlovade rosor till den som låg bakom magsjukeepidemin på Svenskt Näringsliv för en månad sedan.

Det dumma är förstås inte att det är en kvinna på skylten, utan att den är tänkt att finnas parallellt med den gamla - att det alltså skulle finnas två varianter av samma skylt ute på vägarna. Och det är inte bara dumt, utan också farligt. Vägskyltar ska vara tydliga, enkla och framförallt konsekventa. När det gäller trafiksäkerhet finns det inget som helst utrymme för tvetydigheter och könspolitiska överväganden. Vill man införa den kvinnliga varianten måste man göra det vid samtliga övergångsställen. Och gör det för allt i världen. Men vi ska inte förvänta oss att alla kommer att bli nöjda ens med det. Fru Gårman har ju kjol, täckta armar och långt hår, och representerar sålunda en stereotyp bild av kvinnan. Och det faktum att hon har bröst gör henne till objekt för den manliga heterosexistiska blicken. Vägverkets advokater får slipa sina argument i det kommande könskriget.

(Publicerad i Sydsvenskan den 1 oktober 2008)