torsdag, april 30, 2009

Vänstermajoritet på Island efter parlamentsvalet.

av BENGT HELD

Island hade parlamentsval 25 april. Resultatet blev en vänstermajoritet för socialdemokraterna och de röd-gröna. Det berättar Adam Carrs hemsida om valresultat i olika länder. Den brittiska gaysiten Pinknews har också en artikel om det.

Efter att finanskrisen startade på Island så blev Johanna Sigurdardottir från det socialdemorkratiska Allianspartiet premiärminister i början av 2009. Hon blev först i världen att vara öppet homosexuell premiärminister. Hon bor sedan många år i en partnerskapsrelation med en annan kvinna. Johanna Sigurdardottir är också enligt opinionsmätningar landets populäraste politiker idag.

I valet så ökade socialdemokraterna till 29.8 % och blev landets största parti. Tillsammans med Röd-gröna alliansen som fick 21,7 %så har de majoritet i det nya parlamentet. Det tidigare största partiet konservativa Självständighetspartiet minskade ordentligt till 23,7 %. Fjärde största partiet är liberala Framstegspartiet som ökade till 14,8 %.

Islands HBT-politik har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Från att ha varit ett konservativt och HBT-negativt samhälle fram till 1980-talet så blev det en tydlig attitydsvängning på 1990-talet då landet fick en partnerskapslag 1996. Samtidigt blev landet först i världen att juridiskt erkänna samkönade föräldrar eftersom de tillät homopar att tillsammans bli vårdnadshavare för ett barn. 2006 så likställdes lagarna om adoptioner och inseminationer helt för samkönade och olikkönade par. Dessutom har man gett samfund rätt (men inte skyldighet) att viga (partnerskap) homopar. Man har lagar mot diskriminering och hets som skyddar homosexuella och bisexuella.

En intressant sak är att parlamentet på Island oftast har röstat nästan enhälligt för de här reformerna. Alla de fyra största partierna är homovänliga.

Den viktigaste kvarvarande reformen är att införa en könsneutral äktenskapslag. I princip så är det majoritet för det i parlamentet men hitills har man inte gjort någon sådan förändring. Det senaste året har det ju varit mycket fokus på krisen men när den ekonomiska situationen senare stabiliserar sig så röstar sannolikt även Islands parlament ja till en könsneutral äktenskapslag.

Det är också viktigt för landet att förändra och förbättra lagarna för transpersoners rättigheter som oftast inte varit en lika central del av den politiska debatten på Island som homosexuellas och bisexuellas situation.
Johanna Sigurdardottir och socialdemokratiska Allianspartiet är för att Island ska bli medlem i EU, något som är kontroversiellt i landet.