torsdag, oktober 01, 2009

Kritik mot heteronorm är inte angrepp mot heterosexuella

av TOR BILLGREN

En av antigayretorikens strategier är att avsiktligt missförstå och vantolka sina meningsmotståndare. Ta bara genuspedagogiken, som i den konservativa kristenhetens föreställningsvärd handlar om att tvinga flickor att leka med bilar och tvinga pojkar att bära kjol.

Lärarkandidaten Caroline Borkowski är ett bra exempel på hur vantolkningarna kan slå rot och bli den gällande uppfattningen. I hennes debattartikel Lärarfack sviker mångfalden i Världen Idag beklagar hon att Lärarnas Riksförbund deltog ett Prideevenemang som hade temat ”Heteronormen stinker”. Detta tolkar hon automatiskt som en ”negativ inställning till de heterosexuella”. Och därmed demonstrerar hon en betydande kunskapslucka.

För kritik mot heteronormen innebär självfallet inte angrepp på heterosexuella. När man kritiserar heteronormen, kritiserar man utgångspunkten att alla skulle vara heterosexuella. Det är samma sak som att kritisera utgångspunkten att alla är ateister. När jag umgås i större grupper och folk börjar raljera om tro och kristendom blir jag alltid så förvånad. Hur kan de som raljerar utgå från att det inte finns någon i sällskapet som tar blir exkluderad och förödmjukad av harangerna? Hur kan de utgå från att alla är konstituerade som de själva? Att kritisera hetero- eller agnostikernormen innebär att efterlysa hänsyn och lyhördhet. Inget annat.

10 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Den f a l s k a utgångspunkten...

torsdag, oktober 01, 2009 9:03:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det gäller att finna balanspunkten mella heteronormen och homonormen.
Till viss del tror jag det fungerar som i de länder där två grupper kan leva i sämja i sitt land där den ena folkgruppen "alltid" varit säg 70 %
av helheten . När en förändring blir så stor,att balansen ifrågasätts av en part uppstår störningar som innebär våld och elände. Se t.ex. Indien där vissa områden påverkas vid en svängning av den religösa andelen invånare.
När hetero och homo kommit i balans blir det säkerligen åtminstonde verbala oroligheter,

Religiöst är jag inte främmande för en uppdelning av t.ex. Svenska Kyrkan. Det föreligger en part ,som har svårt för kvinnopräster och homosexuella i sin religionsuppfattning.
Svenska Kyrkan försöker överbrygga detta genom , att manövrera ut den mindre gruppen som är oliktolkande.
När man kommit så nära gränsen som är möjligt kommer förmodligen en
ny kyrka växa fram. I det spelet är
redan balansen mellan homosexuella och heterosexuella klar d.v.s. Svenska Kyrkan accepterar gemensam teologisk förklaring till den religiösa vigselakten.
Äktenskapsbalken visar ju att staten har sett till att den ger alla par samma rättigheter i vårt samhälle.
Men i läget där man inte är nöjd så går man klart till aktion för att få den religiösa delen på samma spår. Då kan de bli oenighet och rätt så brännbart. Ateister som är homosexuella - förmodligen ställer de sig på HBT:s sida även i den religiösa frågan. Tala bara om varför.

torsdag, oktober 01, 2009 1:32:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Leif Ekstedt:
Det finns ingen homonorm. Sverige är heteronormativt därför att alla antas vara heterosexuella om inte någon påminner om att det finns ganska många som inte kan eller vill leva heterosexuellt.

torsdag, oktober 01, 2009 11:09:00 em  
Blogger Daniel said...

Därför håller jag med Judith Butler. Man ska fel repetera heteronormativitet och två köns tänkandet. Och överskrida det, innan det kan ske förändring.

Att könen är två helt olika, motsatsa kön som förväntas attrahera å komplettera varandra bör arbetas bort.

fredag, oktober 02, 2009 7:32:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Daniel

"Att könen är två helt olika, motsatsa kön som förväntas attrahera å komplettera varandra bör arbetas bort."

Då vore det ju vällovligt om du och andra med den attityden fördömer Feministiskt initiativ som nästan inte ägnar sig åt annat än tvåkönsanalyser, "män har det bra, kvinnor har det dåligt" etc.

Tyvärr är det många queeraktivister som i sin iver att vara politiskt korrekta byter attityd ungefär som en kameleont. När de besöker Pridefestivalen i Stockholm eller andra HBT-festivaler så hyllar de sexualitet och vill att fler ska visa den öppet. De ifrågasätter indelningnen i två kön.

Men när de besöker någon feministisk festival så blir budskapet det omvända. Då är det fixering vid att män har det bättre än kvinnor och det är ofta onyanserat, som om inte kvinnor också har ansvar för samhällets patriarkala struktruer. Men det berättar de inte om, för deras, feministiskt initiativ, främsta politiska syfte är ju att exloatera kvinnor som bara offer för att försöka få 4 % även om de enligt mitt tips inte har en chans till det 2010.

De är också fördömanden mot "sexualiseringen av det offentliga rummet". Då är det tydligen något negativt, och deras retorik blir närmast som kristdemokraters.

Jag säger inte du är sådan Daniel men det är nog en del andra bloggbesökare här som är ologiska.

Skärp er!

Ett föredöme för er är ju folk i miljöpartiet som tidigare var ologiska men nu har nyanserat sig ordentligt när det gäller porr och annat även om en och annan i partiet ännu snackar om sexualisering av det offentliga rummet. Ironiskt nog blev tydligen en mp-politiker som jobbat emot det i Stockholm senare dömd för sexualbrott mot minderåriga. Snacka om hyckleri.

Men vänsterpartiet är ännu kvar i dubbelattityden, sexliberala på Pridefestivaler och emot "sexualisering av det offentliga rummet" bland feminister.

Bengt

fredag, oktober 02, 2009 10:40:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Leif

"homonormen"

Hur definierar du homonormen och hur påverkar den dig och andra heterosexuella?

Inom delar av HBT-kulturen är det en homonorm men jag betvivlar att du vet något som helst om den om du inte besökt gaydiscon och gaybarer. Men det kanske du gjort.

I vilket fall som helst vore det intressant om du kan förklara vad du menar med homonorm. Hur lider du av den Leif?

Bengt

Bengt

fredag, oktober 02, 2009 10:43:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Ska förtydliga att jag i många år jobbat för jämställdhet och emot patriarkala strukturer. Ibland har folk i Feministiskt initiativ en tendens att låtsas att de som är emot deras politik är emot eller ointresserade av jämställdhet.

Men jag vänder mig emot onyanserade saker som att män är si och kvinnor så. Jag vänder mig även emot de som menar att homosexuella är såna och heterosexuella annorlunda.

Jag kritiserar aldrig heterosexuella som kollektiv, det är homofientlighet jag bekämpar. Var och en har ansvar för vad vederbörande gör.

Därför är det fel att smeta ut någon skuld på en hel grupp, om det sedan är män, etniska svenskar, invandrare, heterosexuella eller någon annan grupp kvittar.

Bengt

fredag, oktober 02, 2009 10:51:00 fm  
Blogger Michael G. Helders said...

Mycket intressant debatt. Mer sådant!

söndag, oktober 04, 2009 11:57:00 fm  
Blogger Andreas Holmberg said...

Jag vill gärna ge dej Tor Billgren en eloge för det du skriver här. Det är mitt i prick och borde kunna erkännas av alla sidor i debatten. Caroline Borkowskis kommentar var verkligen dum.

Hade hon däremot skrivit om "en negativ inställning till de heteronormativa" (d.v.s. till de som inte tror att alla är hetero (idiotdefinitionen av heteronormativ) men anser att i alla fall den ungdom som kan välja bör rikta in sej på att bilda familj med någon av motsatt kön och/eller anser att det är en fördel för ett barn med två föräldrar att, allt annat lika, ha en pappa jämfört med att ingen ha) - så hade hon haft en poäng.

måndag, oktober 05, 2009 10:14:00 fm  
Blogger Quo wadis said...

Frågan är vad det är för fel på normer – det är ju nödvändigt för ett fungerande samhälle och bildar tillsammans med gemensamma värderingar vår kultur. Heteronormen betyder väl inte att alla är eller anses vara heterosexuella, utan pekar på att den överväldigande majoriteten av svenska folket är heterosexuell. Det stora problemet är väl snarast att skapa en acceptans och tolerans för att det finns avvikelser från normen.
Och nog kan man uppfatta Pride-temat heteronormen stinker, som väldigt negativ till både normen och mot heterosexuella, inte minst om man läser allt som skrevs och uttalades i samband med pridefestivalen.
Sak samma med kommentaren om genuspedagogiken. Den kritik som finns mot denna är inte alls begränsad till konservativa kristna. Har mött mängder av skol- och daghemspersonal som är så trötta på allt detta genustänkande. Pojkar och flickor är olika, män och kvinnor är olika både fysiskt, psykiskt och biologiskt. Människan är ingen social skapelse, utan en biologisk skapelse .Att acceptera det betyder väl inte att man inte accepterar olikheterna. Nej, låt barnen få vara barn. Vill pojkarna sparka boll och flickorna leka med dockor, så låt dem göra det utan att vuxenvärlden tillrättavisar barnen. Och nog blir det extra stolligt när t ex genusvetarna på fullt allvar vill hjälpa pojkar i skolarbetet genom att eliminera den manliga identiteten - s k avmaskulinisering.
Och dessa frågor tycka hänga ihop – så tex firas i Göteborg för 3:e året Heterohatets dag, som sägs vara en antistraight högtidsdag instiftad av Göteborgs queerinstitut.

torsdag, oktober 15, 2009 2:46:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home