torsdag, april 28, 2011

Lesbisk våldtagen och mördad i sydafrikanskt township

av TOR BILLGREN

Så har det hänt igen. En lesbisk kvinna har våldtagits och mördats i ett sydafrikanskt township, antagligen just för att hon var lesbisk. Denna gång i Kwa-Thema i Gautengprovinsen. Omständigheterna är inte helt kända än, så det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser. Fram till dess kan vi hedra den mördade kvinnan genom att åtminstone uttala hennes namn rätt. Hon hette Noxolo Nogwaza. Så vitt jag vet är det ett xhosanamn, och i så fall uttalas x:et i förnamnet med ett lateralt klick, dvs som när man manar en häst. Är det ett pedinamn uttalas det som ett fonetiskt x, dvs som i Bach.

De gruvliga detaljerna kring mordet finns hos Pink News.

Det finns åtskilligt att säga om villkoren for homosexuella i townshipen. Det finns positiva historier också...

fredag, april 01, 2011

Världen Idag värdefull röst

av TOR BILLGREN

Det stormar alltså på Världen Idag. Den senaste veckan har präglats av rockader i redaktionsledningen och uppgifter om ekonomiska svårigheter.

Under åren som jag har jobbat med den här bloggen har jag rätt ofta kontaktas av människor som upprört uppmuntrat mig att verka och driva opinion för att Världen Idag ska stoppas, att deras presstöd borde dras in, att de borde anmälas hit och dit och så vidare. Jag vet inte hur många gånger jag har tvingats förklara att jag aldrig varit intresserad av något sådant. Syftet med Antigayretorik har varit att bemöta, peka på felaktigheter, skapa debatt, stöta och blöta, erbjuda alternativa tolkningar. Allt som en del i ett öppet samtal om kontroversiella och viktiga frågor. Det är det vi har det fria ordet och det obegränsade utrymmet i bloggosfären till.

Om det går dåligt för Världen Idag är det inte bara en angelägenhet för Ulf Ekman, kristenheten och de anställda, utan för alla som värdesätter ett medieklimat med så många olika röster som möjligt. Jag har sällan samtyckt med Världen Idags utgångspunkter och rapportering – men det är ju just därför den är så viktig. Det är min förhoppning att tidningen reder ut sina problem.