fredag, augusti 25, 2006

Familjer som inte räknas

I dagens Dagen efterlyser pastor Erika Cyrillus Olsson ett svar från den borgerliga alliansen beträffande familjepolitiken. Hon skriver bland anant

Beslutet om homosexuellas adoptionsrätt tyder på att inget annat parti än kristdemokraterna är beredd till politiskt ansvar för familjen som eftersträvansvärd samlevnadsform.

Härur stiger två intressanta saker:

1. Kristenhetens ständiga skygglappar i närståendeadoptionsfrågan. Barn som redan lever i homosexuella familjer, skall alltså inte kunna adopteras av sin biologiska förälders partner för att därigenom få två vårdnadshavare.

2. Ett barn som lever med sin biologiska förälder och dennes partner kan aldrig betraktas leva i en familj. Det är ingen familj. De räknas inte som byggsten i samhället.