måndag, augusti 28, 2006

Fler abnormiteter

Läs gärna Niklas Schiölers utmärkta essä om vänsterhänthetens historia. En historia av förtryck, utstötning och stigmatisering.

Den bibliska historien har smetat ner vänsterhanden med blod. Och alltid med sanktion från högsta ort.

Vi känner igen berättelsen och exemplen så väl. Samma strukturer och typ av Bibelantydningar ligger bakom såväl förbannandet av vänsterheten, som fördömandet av homosexualiteten.

Men det finns anledning att vara optimistisk. Det faktum att vänsterhänthet inte längre är förbjudet med Biblisk motivering, innebär förmodligen att kristenheten kommer att kunna våga ifrågasätta sina föreställningar kring homosexualitet också. Det enda som krävs är lite mod.