onsdag, februari 15, 2006

Varning för politiserad religion. Igen.

Jag får vanligen exem av sydsvenskanskribenten Mats Skogkärs uppenbara strävan att bli sin generations Ulf Nilson, men dagens kommentar på sidan tre är mycket bra. (Ej ännu ute på SDS:s värdelösa webb.) I ljuset av politiseringen av islam, varnar han för samma teokratiska strävanden inom kristendomen, något som jag också ständigt återkommer till på denna blogg.

Texten handlar om riksdagsman Tuve Skånbergs (kd) motion om en trofridslag:

Skånberg vill ha en trosfridslag som gör det förbjudet "att i ord eller handling på ett kränkande och sårande sätt visa ringaktning för någons trosbekännlse". [...] Sina egna möjligheter att hetsa mot andra vakar dock missionsförbundare Skånberg svartsjukt över.

Skånberg hoppas få stort stöd för sin motion från muslimskt håll. Skogkär fortsätter:

Vad många tycke blunda från är följande: Politisk islam, islamism, är både religion och politik. [...] I en demokrati kan det inte finnas en lag som skyddar en politisk ideologi mot uttryck för ringaktning.

Detta kan vara värt att hålla i minnet i en tid då politiseringen av kristendomen är ett ofrånkomligt faktum. Vi ser det i falanger av kristdemokraterna, genom lobbyorganisationen RKTL och tidningen Världen Idag. Bland annat.

Etiketter:

4 Comments:

Blogger malte said...

Men var ska gränsen gå? Vissa kristna anser att deras homofobi i själva verket är ringaktning av en ideologi snarare än nånting annat. Feministerna kom på redan för evigheter sen att det personliga är politiskt. Jag ser inte riktigt hur man kan hålla dem isår som du och Skogkärs vill.

onsdag, februari 15, 2006 10:38:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Man får ju inte köpa det hårklyveriet från kristenheten, att deras homofobi är en ringaktning av en ideologi. Det är en falsk och ohederlig premiss.

torsdag, februari 16, 2006 7:50:00 fm  
Anonymous Niklas O said...

Skogkär kan inte ha kvar sin lasermansblick på bylinen om han vill komma någon vart. Hoppas han inte läser det här förresten, då kanske han byter. Han har den där tvärsäkra rättrådigheten som jag antar delas ut på burk på Nilsoninstitutet.

lördag, februari 18, 2006 11:09:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lasermansblick... Hilarious...

måndag, februari 20, 2006 7:30:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home