måndag, oktober 09, 2006

Var finns de taggade politikerna?

Kommentar till debatten om Sverigedemokraternas framgångar i Skåne. Artiklarna som refereras är Fredrik Ekelunds Etniska svenskar föraktas och Olle Svennings Ekelund repeterar Kjaersgaard.

Så är vi tillbaka i sandlådan. Att som Olle Svenning dra fram fascismkortet i sitt bemötande av Fredrik Ekelunds artikel är som att rulla sig i de andra barnens sandslott för att man själv tröttnat på leken och vill gå in och dricka oboy istället.

Jag håller inte heller med Ekelund. Artikeln var drastisk och generaliserande, men han gör i alla fall ett ärligt försök att förklara Sverigedemokraternas framgångar, och detta utifrån sin egen horisont och erfarenhet – något som alla har rätt att göra utan att få fascismspaden i huvudet.

Den taktiken – sådana utnämningar av meningsmotståndare är just den som hittills bevisligen har misslyckats i bemötandet av Sverigedemokraterna. Huruvida ett sånt parti bör bemötas med tystnad eller debatt har diskuterats livligt de senaste åren och det finns intressanta argument för båda metoderna. Det starkaste mot debatt är att man därigenom riskerar att legitimera Sverigedemokraternas människosyn. En debatt förutsätter ju att premisserna är någorlunda lika. Men nu står vi ju med facit i hand efter år av tystnadstaktik…

Ett annat sätt att tackla Sverigedemokraterna har varit politiskt tricksande. Där partiet fick politiskt inflytande efter valet 2002 startade de märkligaste samarbeten över blockgränserna. På en del håll valde man helt sonika att skära ner på antalet platser de beslutsfattande organen för att paritet inte skulle kunna tillgodogöra sig sina mandat. Och efter senaste valet är självklart liknande åtgärder och samarbeten att vänta. Allt för att man ska slippa debattera med partiet.

Dessa två metoder: tystnad och tricks är symptom på ett djupare problem inom svensk politik, och som mycket väl kan vara huvudorsaken till Sverigedemokraternas framgångar. Jag talar om den antiintellektualism som präglar det svenska politiska klimatet. Genast måste jag understryka att jag givetvis inte menar att politiker över lag inte skulle vara intellektuella, men de verkar onekligen i ett klimat där folklighet är viktigare än analys och nyanser. Där allt som kan tolkas som elitism och snobberi är livsfarligt för den politiska karriären. Där antiintellektualism är något man kan kokettera med, som när Göran Persson och Göran Johansson för några år sedan lyfte fram Madicken och Clas Ohlson-katalogen som sina favoritböcker.

Denna offentliga devalvering av humanioran ställer de intellektuella verktygen i skymundan bakom de rent tekniska. Jag efterlyser självfallet inte metaforer från Finnegans Wake i den politiska debatten, men jag vill se en större tilltro till debatten som verktyg för politisk förändring. Jag är övertygad att om Sverigedemokraterna hade bemötts i en intellektuellt hederlig debatt för fem-sex år sedan – och inte tystnad och tricks, så hade de varit en bitter spillra idag som fortfarande använt sin Le Pen-plagierande partisymbol och delat ut stenciler på folktomma torgmöten.

Vad är det för politiker vi har som inte kan, vågar eller vill ta en utmanande debatt? En politiker värd namnet ska fyllas av upphetsning av att få ett parti som Sverigedemokraterna att debattera mot. ”Äntligen!”, ska han eller hon utropa och känna adrenalinet strömma i kroppen, och gå hem och förbereda relevanta argument, statistik och metaforer. Vad kan vara mer taggande än förvissning om seger? För den som har bäst argument vinner alltid.

3 Comments:

Anonymous C. L. K. Aqurette said...

Du har helt rätt. Outsider-rollen gynnar bara extremisterna.

PS! Det var Göran Johansson i Göteborg, inte Mats Hult, som sa att Clas Ohlson-katalogen var den enda bok han läste. Läsa böcker är ingenting som riktiga karlar håller på med enligt honom i samma artikel.

måndag, oktober 09, 2006 6:58:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för det påpekandet. Ska ändra.

måndag, oktober 09, 2006 7:58:00 em  
Anonymous jamme nu igen said...

Väl talat, kunde inte hålla med mer!

torsdag, oktober 19, 2006 6:59:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home