måndag, maj 28, 2007

DNA-forskare tar avstånd från NARTH-artikel

Den absolut viktigaste homorelaterade frågan för den kristna högern är huruvida homosexualitet är medfött eller en vald livsstil. Medfödda faktorer passar inte in i deras religiöst korrekta verklighet, och därför måste alla sådana idéer bekämpas och motbevisas. Så här uttryckte Åke Green sin ångest över det förbjudna scenariot i sin homopredikan:

Är homosexualitet något man väljer? Svar: Ja. Man väljer det, man är inte född till det. Man väljer det här helt enkelt, man byter ut det. Det är absolut på det sättet. För annars skulle det ha varit ett svek mot människor. Utan det är så att man har frivilligt gått in i detta.

Medfödda faktorer hade varit ett svek mot människor, enligt Green. Och det är ju en helt rimlig ståndpunkt. Gud kan väl inte skapa människor med ett känsloliv som förpassar dem direkt till Helvetet?

För att ge sina religiösa föreställningar och åsikter tyngd fabricerar den kristna högern tonvis med vetenskap och forskning. Paul Cameron är det mest kända och mest citerade exemplet - och trots att han gång på gång bevisas vara en statistikbedragare och charlatan förekommer han alltjämt i fotnoterna och referenserna i många antigay-artiklar.

Ett annat sätt att använda vetenskapen är att förvränga etablerade och respekterade forskares resultat. Här ligger en artikel om hur Focus on the Family-mannen James Dobson fullständigt massakrerat ett antal forskares forskning för att få den att passa in i hans verklighetsbild.

Ett annat exempel kom i början av april, då NARTH (en kryptoreligiös organisation som jobbar med att bota homosexuella) publicerade artikeln "Homosexuality Is Not Hardwired," Concludes Dr. Francis S. Collins, Head Of The Human Genome Project. Här utnyttjade artikelförfattaren den högt respekterade DNA-forskaren Francis Collins rennommé för att stödja de religiösa föreställningarna om homosexualitet. David Roberts på ExGay-Watch skickade NARTH-artikeln till Collins, som svarade bland annat så här:

It troubles me greatly to learn that anything I have written would cause anguish for you or others who are seeking answers to the basis of homosexuality. The words quoted by NARTH all come from the Appendix to my book The Language of God (pp. 260-263), but have been juxtaposed in a way that suggests a somewhat different conclusion that I intended. I would urge anyone who is concerned about the meaning to refer back to the original text.

The evidence we have at present strongly supports the proposition that there are hereditary factors in male homosexuality — the observation that an identical twin of a male homosexual has approximately a 20% likelihood of also being gay points to this conclusion, since that is 10 times the population incidence. But the fact that the answer is not 100% also suggests that other factors besides DNA must be involved. That certainly doesn’t imply, however, that those other undefined factors are inherently alterable.

Your note indicated that your real interest is in the truth. And this is about all that we really know. No one has yet identified an actual gene that contributes to the hereditary component (the reports about a gene on the X chromosome from the 1990s have not held up), but it is likely that such genes will be found in the next few years.

Bluffmakeriet fortsätter och kommer att fortsätta hur länge som helst. Vi får aldrig låta det stå oemotsagt.

Etiketter:

1 Comments:

Blogger Mikael Åhman said...

Den dagen de homofoba knäppgökarna slutligen blir överbevisade om att deras pseudovetenskap är just pseudovetenskap... kommer de antagligen bara att övergå till att jämföra homosexualitet med "medfödda funktionshinder" och hävda att omgivningen har samma moraliska förpliktelse att "bota" homosexualitet som den har att bistå med hjärtopperationer för medfött hjärtfel. Men jag håller med dig - vi får aldrig låta dem stå oemotsagda!

måndag, maj 28, 2007 5:07:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home