onsdag, oktober 12, 2005

Friska tag på Världen Idag om äktenskapet

Redigerad den 31 mars 2011

Ett av de vanligaste argumenten mot ett införande av homoäktenskap är "Vad ska de andra tycka?". Ett ängsligt sneglande över axeln - en rädsla för vad "alla andra" ska tycka. Ett feghetsargument, som gör att man aldrig ska kunna gå i bräschen för något. "Införa kvinnlig rösträtt? Näe - vad ska dom andra tycka?" "Avskaffa dödsstraffet? Hm, hur kommer det att påverka relationerna till Kina?"

I dagens Världen Idag åberopas detta "Vad ska de andra tycka"-argumentet flera gånger. I Carin Stenströms ledare:

En enda kyrka i världen, av någon dignitet, planerar att införa välsignelseakt för homosexuell samlevnad: Svenska kyrkan. Beslutet fattas, efter en snabbprocess, inom några veckor. Därmed tar kyrkan ännu ett steg in i isolering och utanförskap.

En nyhetsartikel:

”Vi vädjar till Svenska kyrkan att ompröva sin inställning i denna fråga som ofrånkomligt kommer att påverka de ekumeniska samtalen och relationerna i negativ riktning.”

Ytterligare en nyhetsartikel:

Hur tror du att förslaget kommer att påverka ekumeniken?
– Det påverkar negativt. I en sådan fråga ska man samråda med andra kristna sammanhang som man har trosgemenskap med. Jag tycker inte att Svenska kyrkan ska agera på egen hand i den här frågan. Det skadar de relationer och broar över samfundsgränser som vi har försökt att bygga upp under ett antal år, säger Bertil Werkström.

En enkät:

– Det är väldigt olyckligt. Det kommer att skilja Svenska kyrkan från kristenheten i övrigt.

En intervju med SvD-skribenten Per Ericsson:

– Det vore ett väldigt olyckligt och konstigt steg om Svenska kyrkan instiftade en kyrklig välsignelseakt för samkönade par. Det skulle göra Svenska kyrkan till ett udda inslag i den kristna gemenskapen i Sverige och utomlands.

Slutligen varnar artikeln "Homovigslar underminerar äktenskapet" om oandade konsekvenser:

I riktlinjer som Church of England publicerade framhålls att en sådan ceremoni skulle kunna ”underminera” äktenskapets ”unika position”.

– Samkönade äktenskap, som nu legaliserats i Spanien, är en bumerang som kommer att slå tillbaka mot kommande generationer, varnade nyligen katolska kyrkans biskopar i ett uttalande i samband med biskopskonferensen i Rom i månadsskiftet september-oktober.

Som vanligt får vi inte veta vari denna bumerangeffekt ligger, eller hur äktenskapet skulle kunna undermineras av att det befästs som den bästa samlevnadsformen. Vad hade kristenheten varit om den inte hade kunnat spela på rädslan?

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Den kristna extremhögern, i sverige främst representerad av Livets ord och enstaka förvirrade Pingstvänner ser detta som den yttersta kampen.

Om vi homosexuella tillåts gifta oss har vi vunnit den respekt för vår kärlek som dom så gärna vill missunna oss. Vi kommer se mera av denna typ av propaganda från tidningar som Livets ord. Dom har en rejäl kampanjkassa och kommer inte stanna vid slag över bältet utan även under.

Det goda är att vi kommer vinna denna strid för kärleken är större än inskränkthet, hat och små människors fördomar.

lördag, oktober 15, 2005 12:29:00 em  
Blogger Roberto Iza Valdes said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

fredag, november 04, 2005 12:29:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home