måndag, oktober 10, 2005

Självmotsägande om homosexuellas hälsa

Nya versionen av Homosexuellt.com innehåller till stora delar samma material som den gamla, till exempel texten Orsakar homosexuell livsstil psykiska störningar? (Uppdatering 2007-05-09: Länken borttagen på grund av att det nuförtiden ligger pornografi på den gamla homosexuellt.com-adressen)

Den mycket mycket långa texten (25000 tecken exklusive fotnoter och referenser) radar upp en rad vad de tolkar vara svagheter i "positiva" studier om homosexualitet. Det skulle bli för omständligt och alldeles för taget-ur-sitt-sammanhang att gå in på detaljerna här. Men syftet med texten är att bevisa att den högre frekvens av depression, självmord, självmordsförsök och andra problem som finns i "det homosexuella kollektivet" INTE beror på homofobi, diskriminering och sociala stigma. Studie efter studie åberopas för att påvisa den högre frekvensen, den ena mer övertygande än den andra. Den stora frågan som tornar upp sig inom läsaren är "Men VAAAD beror det på då? Vad beror det på om det INTE beror på homofobi, brytningar med familjen och sociala stigma?" Man är mycket förväntansfull när man kommer till den rafflande slutsatsen...

Men i den slås det fast det INTE är själva homosexualiteten som orsakar de psykiska störningarna och självmordsförsöken. Utan den homosexuella LIVSSTILEN. Uttrycket Homosexuell livsstil är en konstruktion som förekommer ofta på främst kristna sajter för att understryka att homosexualitet alltid är ett val. Det är ett väldigt praktiskt uttryck, för det innefattar bara negativa aspekter och föreställningar om homosexualitet.

Vad är då kännetecknande för den homosexuella livsstilen? Jo, promiskuitet - "enligt många homoaktivister en av homokulturens mest väsentliga attribut", skriver HS.com, helt plötsligt utan fotnot eller annan referens. PROMISKUITETEN är alltså den farliga faktorn. Ständiga uppbrott och partnerbyten orsakar separationsångest och depressioner. Åh, tack för den informationen. Och tack för att ni så utförligt och ingående argumenterade för två viktiga saker:

1. Homosexuella som inte lever promiskuöst befinner sig INTE i de riskzoner som ni målar upp.

2. Det är av största vikt att samhället och kyrkan inte motarbetar homosexuella personers strävan att få ingå stabila relationer, till exempel äktenskap.

5 Comments:

Anonymous Annaa M said...

Men lite orolig, eller mycket, blir jag om det inte ska gå att diskutera livsstilsfrågor utan att bli beskylld för antigayretorik. Att den diskussionen inte går att föra eller ska föras via hbtfoba sajter är väl rätt självklart. Men den måste väl gå att föra någonstans? Inom den s k hbt-rörelsen t ex. Uppfattar den dock som mycket svårförd. Återkommer gärna i ämnet!

måndag, oktober 10, 2005 3:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Den är det minsta svårförd, du är mycket välkommen att föra den här.

måndag, oktober 10, 2005 3:57:00 em  
Anonymous Annaa said...

Joooo du! Men jag återkommer, lovar! En dag med mindre stress och mer tid för formuleringar så vi inte fastnar i själva retoriken. Ladda inte för fientlighet nu, jag är faktiskt snäll, även om intrycket och uttrycket kan tyda på något ett annat. Eller snäll för resten...

måndag, oktober 10, 2005 6:27:00 em  
Anonymous annika b said...

Men vilka ÄR det som har startat den där sajten? Är de allvarligt rädda för en homolobby? Det var ju trevligt att de kom fram till att gayäktenskap är OK, i och för sig, men på en annan plats står det att "människor som kämpar med homosexualitet och söker rådgivning" ska respekteras (inte ordagrant). De som inte kämpar ska alltså inte respekteras...? Mycket förvirrande.

Inte heller skiljer de på livsstil (t ex promiskuitet) och grundläggande identitet (t ex gay). Och hur mår promiskuösa heteron..?

Finns det gayfolk också bakom den här sajten?

Enlighten me!

tisdag, oktober 11, 2005 11:07:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Slutsatsen om gayäktenskap är oavskitlig från HS.com:s sida, men en logisk konsekvens av deras argumentering. Jag vill understryka att jag tycker att det är en självklarhet att homosexuella som vill ha terapi skall respekteras. Var och en må vara salig vid sin egen tro och övertygelse.

Hur mår promiskuösa hetron, ja... Det kan man fråga sig - texten handlar ju egentligen om promiskuitet, så jag förstår inte varför texten sägs handla om homosexualitet...

Min bedömning är att det inte finns gayfolk bakom sajten, som till exempel Medvandrarna.

tisdag, oktober 11, 2005 11:17:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home