måndag, oktober 10, 2005

Friska tag i Maranata

Maranatakyrkan är den kristna sammanslutning i Sverige som är mest besatta av homosexualitet. Deras store förkunnare Arne Imsen författade flera skrifter i ämnet, bland annat Prisgiven mänsklighet och Låt er inte skrämmas av homosexmaffian. De senaste numren av tidningen Maranata har ägnats åt andra saker än homosexualitet, men i det senaste gör de en kraftsamling. Äldstebrodern Berno Vidén konstaterar att det är ute med Sverige:

Lika lite som det gick att rädda Sodom går det att rädda Sverige.


RFSL och RFSL kallas "samhällsfarliga rörelser" som indoktrinerar barn.

Då ett land anammar och sanktionerar homosexualiteten frigöres avgrundens mörka krafter som har som mål att torpedera de av Gud bestämda och välsignade levnadsformer som i sig är helt nödvändiga för samhällets bestånd.
[...]
Steget från utövad homosexualitet mellan två parter till ett totalt ohämmat sexuellt samliv med många parter inblandade är inte långt. Den fallna människans drifter är i båda fallen desamma. Då människan överger de skyddande normer Bibeln presenterar, är vägen till ett fullt utvecklat sodomitiskt samhälle nära.

Ett praktexempel på hur kristenheten använder sitt främsta vapen för att samla människorna kring sig: Skrämsel. Jag vet inte hur många gånger jag i Världen Idag, Maranatatidningen eller andra kristna forum har läst att samhället kommer att raseras på grund av att samhället tolererar homosexuella, men jag har aldrig fått läsa en rimlig förklaring till hur och varför. Bara att.

Det mest uppseendeväckande med Berno Vidéns text är att han i visar att han i grunden inte tror på Bibeln och Guds straffdomar. För i så fall borde han väl ha gjort som Lot för länge länge sedan? Flytt från Sverige. Lika lite som det gick att rädda Sodom går det att rädda Sverige, skriver han ju. Varför stannar han då kvar? Tror han inte på att Gud kommer att straffa landet?

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home