onsdag, oktober 05, 2005

Detta är EU

Spridning av homosexualitet är ett hot mot andra medborgares frihet. Om en person försöker smitta andra med sin homosexualitet borde staten ingripa mot ett sådant angrepp på friheten.


Detta är ett uttalande från en politiker på absoluta högsta nivå - Kaimierz Marcinkiewicz, som troligen blir Polens näste premiärminister. Det är skrämmande och alarmerande att en politker på den nivån är så gränslöst okunnig och fördomsfull. Staten bör gripa in, säger han... Hurdå? är den självklara följdfrågan... Detta är den vidriga konsekvensen av religiösa vanföreställningar kombinerad med konservativ populism och ohejdbar makthunger...

3 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ja, EU är det ju inte riktigt, utan Papa Wojtylas Polen...

Där talet om fri Kyrka inte varade längre än den Sovjetiska ockupationen - sen övertog Polska kyrkan ryssarnas villor och inflytande i Staten...

Plus ça change, plus ça devient le mème ;=)

onsdag, oktober 05, 2005 2:32:00 em  
Blogger malte said...

Marcinkiewicz borde rimligen få svårt att bevisa att någon (någonsin) försökt 'smitta andra med sin homosexualitet'.

Detta må vara EU, men det har det varit sedan länge. Samma politik förde ju Storbritannien ända tills nyligen. Och sådana toner hörs också utanför EU. Frågan är vad de andra länderna, till exempel Sverige, tänker göra åt saken.

onsdag, oktober 05, 2005 9:53:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ja, Eu satte ju t.ex. stopp för Senhor Barrosos underbara projekt att göra Signore Buttiglioni till Kommissionär.

Det räcker väl rätt långt?

Och lagändringen 2003 i Sverige var ju påtvingad från EU 1993 ;=)

Annars hade det inte blivit nåt.

torsdag, oktober 06, 2005 9:36:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home