måndag, september 19, 2005

RFSL:s knarkbroschyr

Världen Idag har nyligen upptäckt RFSL:s broschyr Hur du överlever utelivet, en skrift med information om hur olika droger verkar och vilka biverkningar som finns. Knarkbroschyren, som den kallas på nyhetsplats, avhandlas i en artikel den 12 september, och i en uppföljande artikel och ledare den 19.

Det hade varit anmärkningsvärt om broschyren hade glorifierat droganvändande och förtigit riskerna. Det som Världen Idag lyfter fram som ett problem är att den inte är propaganda på andra hållet heller - d.v.s. skräckpropaganda, utan just information - som att amfetamin torkar ut kroppen, att crack är mycket destruktivt, att det är livsfarligt att kombinera GHB och alkohol. Det är broschyrens råd som upprör tidningen. Som rådet om GHB:

TA DET FÖRSIKTIGT. GHB ÄR SVÅRT ATT DOSERA, MÅNGA HAR DÖTT AV ÖVERDOSER.

Eller kokain

BLANDA INTE MED ALKOHOL DÅ DE NEGATIVA EFFEKTERNA FÖRSTÄRKS.

Broschyren är skriven i en ton som inte skriver läsaren på näsan, utan tar hänsyn till det faktum att många använder droger, och försöker möta dessa på ett sätt som gör att de inte fjärmar sig med pekfingrarna instuckna i öronen. Den sexraggare som får läsa att man har svårt att få erektion av extacy skippar nog tabletten, vilket han säkert inte hade gjort om någon hade stuckit ett plakat framför näsan med texten "KNARK ÄR FÖRBJUDET".

Den öppna och ärliga tonen i broschyren gör den mer trovärdig än chockbilder på haschpundares dissekerade hjärnor. Och eftersom ingen drog i broschyren beskrivs utan biverkningar eller i romantiserande ordalag, tror jag att den i själva verket har en medvetandegörande och drogreducerande effekt.

En intressant detalj i sammanhanget är argumentationen i Carin Stenströms ledare Samhället kan inte legitimera knark:

Om samhället genom sitt högsta beslutande organ, riksdagen, beslutat sig för en linje och anpassat lagstiftningen efter den, är det självklart inte acceptabelt att statsförvaltningen driver en annan linje.
Samhället har gett besked om att narkotika ska bekämpas och att narkotikabruk inte ska vara tillåtet.

Att Världen Idags prinicper om lagar och förordningar är selektiva och starkt beroende på vad som är religiöst korrekt framgår tydligt om man skulle byta ut narkotikafrågan mot hetslagstiftningen. Vad är Stenströms åsikter om samhällets högsta beslutande organ i den frågan?

Jag håller givetvis med Stenström om att riksdagens direktiv i narkotikafrågan skall följas - syftet med jämförelsen är att åskådliggöra selektiviteten i argumentationen.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home