torsdag, maj 18, 2006

Det manipulativa implicita skrivandet

Tidningen Dagens opinionsredaktör Birger Thureson insinuerar idag på samma sätt som förra gången jag kommenterade hans texter, att det bland annat skulle vara toleransen och acceptansen mot homosexuella som ligger bakom ungdomars ohälsa och att småflickor blir lurade till sex av dreglande gubbar.

De vuxna män i mogen ålder som jagar småflickor på nätet för att lura dem i sina sexfällor är inte ensamma bovar i dramat. Den rollen kreeras av hela den vuxenvärld som till varje pris vill sudda ut gränsen mellan normalt och onormalt.

Detta är ett raffinerat – men ganska billigt – sätt att angripa något utan att i klartext skriva ut vad man är ute efter. Förutsättningen för denna typ av implicit skrivande är den enorma teoretiska överbyggnad religiösa tidningar alltid har. Det räcker att en skribent skriver tre, fyra ord, för att den religiöse läsaren ska veta vad det handlar om egentligen – sammanhangen faller på plats i enlighet med den teoretiska överbyggnaden. Men om en ickereligiös som läser samma ord får med största sannolikhet helt andra associationer. Det är därför religiös media måste granskas av människor som har kännedom om teorin och kodspråket.

12 Comments:

Blogger malte said...

Jag tycker du övertolkar. Thureson och hans meningsfränder ser inte nödvändigtvis homosexualitet som grunden till moraliskt förfall, utan bara ett exempel på det. I ledaren som du länkar till har han till och med inte tagit upp homosexualitet alls.

Om du faktiskt vill propagera för en allmän sexualisering av samhället bör du kanske klargöra det.

torsdag, maj 18, 2006 11:56:00 fm  
Blogger joelh said...

jag tror att din tolkning av turesson är riktig. men jag tror egentligen inte att religiösa tidningar (eller sammanhang) har en så mycket "större" teoretisk underbyggnad än andra sammanhang. Den är bara annorlunda. Men i grund och botten är allting teologi – kanske mer eller mindre artikulerat (nån gång ska jag skriva en text om det och skicka till minister morgan johansson... (: ) Det blir ofta komiskt när folk som är okunniga om kontexten skriver om religiösa saker; oavsett om det är Knutby eller Lars von Triers filmer. Man måste kunna koderna! tack för analyserna!

torsdag, maj 18, 2006 1:48:00 em  
Blogger joelh said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

torsdag, maj 18, 2006 1:48:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

malte: På vilket sätt propagerar mitt synsätt för en allmän sexualisering av samhället?

Jag tror inte heller att Thureson menar att homosexualitet är grunden till moraliskt förfall. Men när en religiös ledarartikel diskuterar gränsen mellan normalt och onormalt på sexualitetens område är det underförstått framförallt homosexualitet som avses. Det är något onormalt som "på grund av tidsandan" och "det politiskt korrekta" blivit normalt. Och har man öppnat upp för EN onormal företeelse, så kommer hela tidvattenvågen med resten av abnormiteterna som ett brev på posten. Det är den vanliga högerkristna retoriken.

joelh:
men jag tror egentligen inte att religiösa tidningar (eller sammanhang) har en så mycket "större" teoretisk underbyggnad än andra sammanhang.

Det är helt riktigt. Samma typ av teoretiska överbyggnader (men inte likadana) finns ju till exempel även kring politiska och kulturella sammanhang. Norrskensflamman skriver i en socialistisk kontext, och The Jet Set Junta i en populärkulturell. Ord och uttryck har olika betydelser beroende på i vilket forum de skrivs. Till exempel betyder ordet "modernism" i Världen Idag "den hänsynslösa samtiden med sin dekadens", medan det i de flesta andra medier betecknar en konsthistorisk period i början av 1900-talet.

torsdag, maj 18, 2006 2:25:00 em  
Blogger malte said...

Thureson (och t ex Åke Green) raljerar emot en mängd saker som är faktiskt dåliga på riktigt, alltså utöver deras konstiga åsikter om homosexualitet. Jag skulle vilja veta inte bara var du tycker olika, utan även var du håller med dem. Jag uttryckte mig klumpigt.

torsdag, maj 18, 2006 9:44:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag förstår hur du menar, och jag håller med dem på många olika plan. Abort är ett exempel. Jag tycker att lagstifningen är bra, men jag tycker att det utförs åt helvete för många.

Det är klart att när dessa herrar talar om normupplösning så inbegrips en mängd saker, som samboskap, sex före äktenskapet, abort, roffarmentalitet och superi. Jag anser dock att h "homosexfrågan" intar en särställning bland de normupplösande faktorerna, eftersom

1. Utvecklingen har gått ovanligt fort. Attityderna har förändrats rekordsnabbt.

2. Homosexuell samlevnad jämställs med heterosexuell i lagstiftningen.

3. Homosexuella har på punkt efter punkt fått sina villkor och förutsättningar förbättrade, medan kristenheten har förlorat varje slag.

4. I vissa tolkningar av Bibeln betraktas homosexualitet vara avskyvärt och något Gud hatar. Detta "älskar" svenska staten genom lagstiftningen. Krocken är total.

Därför tycker jag att det är riktigt att särskilt läsa in homosexualitet när dessa herrar talar om normupplösning.

fredag, maj 19, 2006 8:27:00 fm  
Anonymous Marcus said...

Jag tror att det främsta kristna skribenter syftar på när se skriver normupplösning är övergången från en objektiv till en subjektiv moral.

Innehållet i denna objektiva moral förvisso en viktig fråga, men ändå sekundär i sammanhanget.

söndag, maj 21, 2006 10:56:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Det har skett en övergång, visst. Men det är inte en övergång från objektiv till subjektiv moral, utan från ett läge där de som traditionellt har haft förmånen att utforma den allmäna moralen utifrån sina subjektiva värderingar, till ett läge där fler gör anspråk på att få utgå från sina subjektiva värderingar.

Det som skett är att de som traditionellt haft tolkningsföreträdet blivit ifrågasatta, och därför reagerar med uppbragdhet - något som är helt naturligt när man förlorar en förmån. Men förlusten av en förmån är ingen egentlig förlust, utan en normalisering.

söndag, maj 21, 2006 5:01:00 em  
Anonymous Marcus said...

Jag håller med dig så långt att de med tolkningsföreträde nu blir mer ifrågasatta än förr. Detta ser jag som enbart positivt.

Det har dock mindre betydelse, för hävdar man en objektiv moral hävdar man samtidigt att man kan kritisera andras handlande, vare sig man har tolkningsföreträde eller inte. Det har inget med frustration över förlorade förmåner att göra, utan är en naturlig del i att man anser att samma moral gäller alla människor.

Jag tycker mig dock tydligt se att rätt och fel mycket mer utgår från subjektet och dennes känslor/vilja idag än förut.

Jag tror också det är detta Thureson pekar på när han säger att gränsen mellan normalt och onormalt suddas ut. När den enda referensen för rätt och fel är den egna känslan/viljan blir ju allt normalt.

En kristen, som ju faktiskt anser att något utanför och oberoende av jaget dikterar rätt och fel, kan helt enkelt inte förlika sig med detta.

söndag, maj 21, 2006 7:33:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Kristenheten gör ofta anspråk på att ha monopol på etik och moral. Att kristendomen skulle vara förutsättningen för en rimlig moraluppfattning. Jag har svårt att tro att det är så. Anledningen att den kristna moralen kan göra anspråk på att utgöra grunden för all moral, är att den är universell. Om tio personer som aldrig har hört talas om någon religion skulle samlas i ett tält för att göra upp lagar och regler för mänsklig samvaro utan ständiga konflikter, skulle resultatet inte hamna långt från den kristna moralen. Men det är inte för att kristendomen är överlägsen, utan att kristendomen har anammat allmänmänskliga moraluppfattningar.

Samma moral bör gälla alla människor. Men när viktig information om en grupp människor har tryckts tillbaka, censurerats eller förbjudits under de tusentals år som moralen har formats, är det väl rimligt att åtminstone lyssna, och i ljuset av den nya kunskapen öppna upp för en uppdatering av moralen? Annars gäller ju inte moralen alla människor...

onsdag, maj 24, 2006 8:13:00 fm  
Anonymous Marcus said...

Håller kort sagt med dig. Kristendomen är inte enda vägen till en god moral. För som du säger, är moralen objektiv, torde det finnas fler sätt att hitta den.

Det faktum att jag hävdar existensen av en objektiv moral gör inte att jag vet innehållet i denna moral. Därmed måste vi vara öppna för olika tolkningar och inte ge en viss grupp tolkningsföreträde.

MEN, det får inte gå så långst så att man ändrar ontologin glider över i subjektivism. Jag förbehåller mig rätten att hävda att andra har fel i moraliska frågor och förväntar mig inget mindre än att andra säger det samma till mig.

onsdag, maj 24, 2006 10:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hey what a great site keep up the work its excellent.
»

lördag, juli 22, 2006 9:57:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home