tisdag, juli 25, 2006

kd-skygglappar offrar barn

Den 13 juli skrev tidningen Dagen:

Umeå kommun har utsatt homosexuella personer för diskriminering, anser HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. HomO vill därför att kommunen ska betala ut skadestånd till de drabbade, uppger Radio Västerbotten.

Skälet till kritiken är att kristdemokraten Helén Edlund, ledamot i socialnämnden, uttryckt sig negativt mot att homosexuella ska få adoptera sin partners biologiska barn.

Edlunds martyrium och HomOs häxjakt har varit en följetong i den konfesionella pressen sen i julas, men är var inte förrän nu omständigheterna har framkommit ordentligt. Det Edlund har motsatt sig är alltså en närståendeadoption. Att en homosexuell inte ska kunna adoptera sin partners biologiska barn. Edlund har dock inga invändningar mot att ensamstående adopterar.
– Möjligheten för att någon av det andra könet ska komma in i ett sådant förhållande är ju inte stängd, vilken den ju är i ett partnerskapsförhållande, säger hon i tidningen Dagen den 22 december 2005.

Edlund åskådliggör mycket tydligt kristdemokratins genanta skygglappar i den här frågan. Under riksdagsdebatten som ledde fram till beslutet att homosexuella skulle ha rätten att prövas som adoptionsföräldrar, var frågan närståendeadoptioner något som de kristdemokratiska ledamöterna helt och hållet valde att bortse från. Det viftades effektivt bort. Det var som att barnen som lever i de här sitationerna inte existerar, och därför behöver deras förhållanden inte regleras i lag.

I intervjuer förklarar Edlund att hon får tycka vad hon vill – att vi har åsiktsfrihet i Sverige. Javisst har vi det, och Edlunds åsikt i frågan är mycket tydlig: en homosexuell person skall inte kunna adoptera sin partners barn. Dessa barn skall förvägras möjligheten och tryggheten att ha två vårdnadshavare. Men vad händer om den biologiska föräldern dör? Då har barnet INGEN vårdnadshavare.
– Jag ställer mig på barnets sida, säger Edlund i Dagen. Jag anser att man vid adoption bör eftersträva en situation som är så lik den ursprungliga familjebildningen som möjligt.
Bra, Edlund. Det tycker jag också. Vi bör eftersträva en situation som är så lik den ursprungliga familjebildningen som möjligt, och ge barnet möjlighet till TVÅ vårdnadshavare.

2 Comments:

Anonymous Björn said...

Verkligen graverande att det handlar om en närstående- adoption som KD vill förbjuda. Hur vill nu KD vi löser detta? Att ta bort barnet från sin ena biologiska förälder och adoptera bort barnet till en Pingst familj i Jönköping kanske?

Det vore väl verkligen att motsvara KD's tankar om "en mamma och en pappa" :-)

Frågan är bara ur barnets perspektiv hur väl det skulle klinga att helt ta bort barnet från sin ena biologiska förälder bara för att få manifestera KD's patetiska bild om hur ett samhälle "ska" se ut.

tisdag, juli 25, 2006 10:25:00 fm  
Blogger Sara said...

Jag har själv haft ett replikskifte med Edlund i lokalpressen, utan att det egentligen ledde till något. Hennes retorik står fast: mamma, pappa, barn punkt slut. Att verkligheten långt ifrån alltid ser ut så verkar för henne inte vara en sanning, vilket i sin tur är tragiskt.

Den här diskussionen skulle kunna ledas in på alltmer läskiga vägar om grunden till allt föräldraskap ska vara det egna biologiska producerandet... /Sara

tisdag, juli 25, 2006 10:58:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home