torsdag, juli 13, 2006

Världen Idag och brottsstatistiken

För något år sedan drev Världen Idag en kampanj som handlade om att visa att det dödliga våldet har ökat lavinartat i Sverige. Med utgångspunkt i ett uttalande av justitiemister Thomas Bodström där han hävdade att våldsbrottsligheten inte ökat de senaste trettio åren, skrev tidningen upprörda ledare, redovisade statistik, och publicerade intervjuer för att peka på motsatsen. Riksdagsman Tuve Skånberg (kd) kallade Bodströms sätt att uttala sig att "förvanska fakta" och att "bluffa".

Så här skriver tidningen:

Våld med dödlig utgång förekom 1975 i 135 fall. 2003 var siffran 191. Ökningen är alltså drygt 40 procent och inte noll, som justitieministern uppger.

Chefredaktören Carin Stenström illustrerade med ett fint diagram som pekade spikrakt uppåt, och den obligatoriska kommentaren om att "läsaren själv får dra sina slutsatser". Den mest klassiska formen av statistikbedrägeri. För i själva verket var Bodströms uttalande helt korrekt. Det dödliga våldet har inte ökat.

Vad Världen Idag valde att bortse ifrån när de skrev sina artiklar, var fotnoterna och förklaringarna hur statistiken skall tolkas, och framförallt: studera felkällorna. Det har skrivits mycket om det här, framför allt av kriminologen Mikael Rying.

I en studie från 2003 visade han att de höga siffrorna i statistiken är mycket missvisande. 223 fall av dödligt våld anmäldes 2002. Närmare granskning visade att det den egenliga siffran var 91 fall, det vill säga 41 procent av vad som anmälts.

Det största problemet med statistiken är att den handlar om antalet anmälda fall, det vill säga som har anmälts till polisen. Statistiken avser inte fall som visat sig vara dödligt våld efter utredning. Dessutom sker ett stort antal så kallade dublettanmälningar som beror på svagheter i polisens rutiner (till exempel om man har flera misstänkta gärningsmän), samt felrubriceringar.

Bakom de stora sifforna finns alltså en invecklad verklighet, som vid närmare granskning visar att det dödliga våldet inte har ökat. Denna verklighet undanhåller emellertid Världen Idag för sina läsare.

Nu driver Världen Idag en likartad kampanj, och denna gången handlar det om våldtäkter. De har i och för sig skärpt sig sen förra gången, och skriver nu om "antalet anmälda våldtäkter", men tidningen tar inte felkällorna på allvar denna gången heller, utan driver stenhårt linjen att det faktiska antalet har ökat, medan BRÅ argumenterar för att uppgifterna i statistiken beror på saker som till exempel ökad anmälningsbenägenhet och den ändrade lagstiftningen, bland annat betraktas ju idag sexuellt ofredande av barn konsekvent som våldtäkt.

Trots denna nyligen gjorda lagändring, lyfter Världen Idag upp just antalet anmälda våldtäkter mot barn som den största ökningen under de senaste femton åren. Och det är inte svårt att genomskåda vad artiklarna egentligen handlar om... Nämligen homosexualitet. Trots att ämnet inte nämns en enda gång ligger det i undertexten, till exempel när de frågar en polischef vad ökningen kan bero på:

Vilken roll spelar värderingar och förändringar i synen på sexualitet när det gäller en eventuell ökning i antalet våldtäkter?

Vad intervjupersonen inte vet är att detta är en retorisk fråga. I den kontext Världen Idag har skapat för sina läsare är antalet våldtäkter mot barn och homosexuellas rättigheter kommunicerande kärl. De frågar vidare:

Kan den grova sexualisering som hela tiden pågår i exempelvis media påverka attityderna?

Även detta är en retorisk fråga med udden riktad mot homorörelsen. När tidningen skriver om sexualiseringen av samhället avser de i regel inte HM-annonser med avklädda modeller, utan Pridefestivalen och andra yttringar av homosexualitet. Om man söker på ordet sexualisering på Världen Idags hemsida, finner man att den absoluta största delen av artiklarna som innehåller detta ord handlar om homosexualitet.

Det måhända mest anmärkningsvärda är att tidningen beklagar att polisen fokuserar på den vanligaste brottsplatsen i sammanhanget, nämligen hemmen och familjerna. Smaka på det här replikutbytet:

Strategiarbete när det gäller våld i nära relationer, handlar det om våld inom familjen?
- Ja, det blir det ju. Det handlar om våld företrädesvis inom familjen.

Många upplever familjen och nära relationer som en stor tillgång och som ger trygghet, vilket i sin tur leder till att barn inte hamnar i brottslighet. Hur tror du det uppfattas att polisen nu pekar ut familjen som en potentiell brottsplats?
- Det här är inget sätt att peka ut familjen. Samtidigt vet vi att våld mot kvinnor och barn ofta sker just inom ramen för en nära relation.

Här ligger de hittills publicerade artiklarna i kronologisk ordning:

Antalet anmälda våldtäkter ökar dramatiskt

Polisen har ingen specifik strategi mot sexualbrott

"Det kan säkert vara ett ökat antal"

Jag vill understryka att det är viktigt att lyfta upp alarmerande ökningar i brottsstatistiken, även om de är svåra att belägga. Men jag kände behovet av att teckna en bakgrund till hur Världen Idag har handskats med brottsstatistik förut.

1 Comments:

Anonymous toker said...

Nu har jag inte läst de här artiklarna, och jag känner inte till vad Världen idag står för.
Men av de saker du citerat, finns inget än din egen tolkning som tyder på att det ska ha att göra med deras eventuella missförtroende för homosexualiteten.
Så vitt jag vet så har synen på sex och porr förändrats ganska rejält senast åren.... det kan ju faktiskt ha att göra med den ökade nakenhet som vi utsäts för.

Du har kanske rätt, men undrar om det inte är lite kastande av sten i glashus, när du själv gör antaganden på vad någon säger genom att citera texter och vänder till vad du tror stämmer.

Annars, intressant inlägg.

tisdag, december 12, 2006 11:56:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home