onsdag, januari 31, 2007

Att desarmera begreppet kärlek

Så har den kristna högern slutligen förstått att kärleken är essensiell även i ett homosexuellt förhållande. Att det inte bara handlar om blint och anonymt samlagande. Hur gör man då för att exkludera homosexuella ur gemenskapen? Jo, man desarmerar ordet "kärlek". Idag recenseras två böcker i Världen Idag som handlar just om detta: Kär av Pamela Sjödin-Campbell och Bra sex av Lauren F Winner

I några stycken sammanfaller budskapet [i böckerna], inte minst i försöket att avmytologisera förälskelsen som rätt grogrund för kärlek. Också bland oss kristna frodas föreställningen att det finns en person, någonstans där ute i världen, en enda som Gud har skapat oss för, och det gäller att hitta denna unika man/kvinna. Den himlastormande förälskelsen är signalen om att det är rätt.

Följden av den romantiserade bilden av kärlek är ju antingen att man, liksom människor utanför kyrkan, prövar sig fram i jakten på den rätta. Eller att man blir sittande passiv och ensam, okunnig om att kärlek är någonting annat och någonting mer än känslor.

Syftet är att kontrollera och styra över människors – främst kvinnors, förstås – sexualitet. Budskapet är att känslorna är falska. Förälskelsen en naiv fantasi. Du tror att du vet vad du vill, men Församlingen och Bibeln vet bättre. Där finns Den Enda Sanningen.

Man vill ta i från individen sin makt att själv bestämma över sig själv. Makten över det största beslutet i ens liv – nämligen med vem man vill leva det – tas ifrån den enskilde. Lyssna inte till dig själv. Lyssna till Den Som Vet Bättre...

Just detta med att sex inte är en privatsak är utgångspunkten i Winners bok. Den enskildes sex är allas angelägenhet och får bara utövas i kontrollerade och godkända former. Detta är ren och skär kollektivism, där människan i sig inte är ett mål, utan blott ett medel till Gruppens förfogande. Församlingens. Samhällets. Statens.

Jag har inga synpunkter på om andra väljer kyskhet och celibat, och reserverar den fysiska manifestationen av kärleken till äktenskapet. Men jag betackar mig för moralpredikningar från folk som anser sig veta mer om mig och vad jag har för behov, än jag själv.

4 Comments:

Blogger Pastor Astor said...

Har du läst boken? Jag tyckte den var riktigt bra!

Jag tycker att du vantolkar citatet. Poängen är inte att någon annan vet bättre utan att förälskelse inte är kärlek, utan ett förstadium till den. En relation kan inte grundas på himlastormande känslosvall utan på en ömsesidig överlåtelse.

Det står dig fritt att läsa boken eller inte. Igen har skrivit dig på näsan vad du skall tänka och känna. Inte kan välframförandet av någons ärliga åsikt - ens i moraliska frågor - i sig vara kränkande? I så fall är ju ett amoraliskt samhälle det enda rättvisa, eller?

onsdag, januari 31, 2007 7:36:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anledningen att jag tände till på detta med att desarmera begreppet kärlek är att jag har sett det på andra ställen, och då med udden tydligt riktad mot homosexuella. Stefan Gustavsson är inne på det i Olof Djurfeldts bok Försvara äktenskapet

Jag har inte läst Winners bok i sin helhet utan tar mina uppgifter från ett kapitel till en kommande antologi som jag har "reviewat". Eftersom boken inte har kommit än, går jag inte in närmare på detaljerna. Jag medger att det är bristande källhantering, och det kan jag med rätta klandras för.

Det jag återger är framförallt kapitelförfattarens referat ur boken. Jag har inte känt någon anledning att ifrågasätta dessa referat och författarens slutsatser om boken (jag har alltså sedan tidigare ett stort fötroende för författaren).

Ur denna text hämtar jag just uppgifterna att boken slår fast att sex inte är en privatsak, utan allas angelägenhet. Att det är inte individens moral som är viktig, utan gruppens. Detta är för mig kollektivism.

Visst kan framförandet av någons ärliga åsikt vara kränkande. Det är väl just det som KAN VARA kränkande, eller hur? Nu kan jag inte påstå att jag blev särdeles kränkt över det jag läste om Winners bok, men en sak gör mig lite extra trött med hela diskussionen kring sex religion:

Det finns oerhört många kristna homosexuella, och har alltid gjort. Deras erfarenheter av kärlek, berättelser och levnadsöden har alltid varit anatema i kyrkan. Det är först på de senaste tjugo åren som de överhuvudtaget har tillåtits komma upp till ytan. Här har det alltså alltid funnits kristna bröder och systrar, vars Gudsupplevelser och ärliga samtal med Gud alltid har avfärdats och nonchalerats, eftersom de inte harmonierar med den rådande tolkningen och uppfattningen om Guds vilja och lag. Jag är inte själv troende, så jag har inte de här problemen, men jag solidariserar mig med och har förståelse för dem som befinner sig i den situationen.

Det är just dessa rösterna som förblir tystade i Winners bok. Det finns bara ett rätt sexuellt umgänge.

Jag förväntar mig inte att kyrkan ska göra ett lappkast eller ändra uppfattning. Jag tycker bara att det är konstigt att någon som påstår sig vara intresserad av Gud, väljer att sluta sina öron för vissa berättelser om Gud. Har inte den konventionella kristenheten gått miste om oerhört mycket kunskap om Gud genom att undertrycka och förbjuda dessa röster och erfarenheter?

torsdag, februari 01, 2007 8:15:00 fm  
Blogger Pastor Astor said...

Som alltid får du mig att tänka Tor. Tack för det.
Angående kränkningen menar jag att det måste vara skillnad på "jag tänker..." och "du får inte...".
Jag tycker att det är svagt att uttala sig om en boks syfte och budskap utan att själv ha läst den.

Jag tror att du gör en för stor sak av kollektivismen. Visst har vi saker att lära av varandra, eller hur? -visst är det så att det finns visdom och kunskap att hämta utanför oss själva? Inte kan väl det betyda att vi blir viljelöst utlämnade?

Det du säger om homosexuella som en utstött, tystad och lidande grupp i kyrkan håller jag med dig om. Jag tycker att det är fasansfullt. En homosexuell borde få dela gemenskapen på samma villkor som alla andra.

torsdag, februari 01, 2007 11:57:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag refererar en annan persons slutsatser om boken.

Jag har inte läst Jobs bok i sin helhet, men jag kan utan vidare säga "Jobs bok handlar om en rättfärdig man som blir utsatt för prövningar av Gud, och som till slut för upprättelse", utifrån vad jag har fått mig berättat om boken.

Jag förstår hur du menar med kränkningar, men menar nog ändå att det inte bara är "du får inte"-uttalanden som kan kränka. En präst kan väl bli kränkt av den ärliga åsikten att "präster super nattvardsvin och stjäl kollekt".

Absolut är det så att vi har saker att lära oss av varandra och att det finns ovärderlig kunskap utanför oss själva. Problemet är när denna kunskapen ges statusen odisputabel sanning.

Det gläder mig att du delar den syn på homosexuella i kyrkan som jag presenterade ovan.

torsdag, februari 01, 2007 2:56:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home