måndag, januari 29, 2007

Minst brister i konfessionella skolor

Konfessionella skolor har minst brister, skriver Världen Idag. Det är resultatet av Skolverkets jämförelser av de olika skoltyperna mellan 2003-2006 som redovisas. Tur att granskningarna inte sträckte sig längre bak i tiden. 2002 skrev Skolverket nämligen så här om Livets Ords kristna skola:

[att] skolan mer strävar efter att forma eleverna till lydiga församlingsmedlemmar än till de kritiskt tänkande samhällsmedborgare som uttrycks i läroplanens uppdrag.

Samt

Det måste vara mycket svårt, eller nästan omöjligt, att i en verksamhet så starkt präglad av auktoritetstro och subtila hot om straff vid ifrågasättande hävda att det finns ett reellt utrymme för ens en möjlighet att ha en från skolan och församling avvikande uppfattning. Detta gäller får såväl vuxna som för barn.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home