fredag, januari 26, 2007

Bra eller dåligt att folk vill gifta sig?

Ruben Agnarsson är ovanligt klarsynt idag. I första meningen:

Det är naturligtvis glädjande att det svenska folkets intresse allt mer riktar sig mot äktenskapet. Det är en trend som kanske även våra politiker så småningom kan komma att upptäcka.

I andra meningen blir han svårare att förstå. Det är ju just de politiska strävandena efter att fler ska kunna ingå äktenskap som hans tidning är de största motståndarna till.

1 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

Naturligtvis är det så att äktenskapet som institution fullkomligt rasar samman om man öppnar det för samkönade. Och det vore ju tråkigt nu när det är inne att gifta sig...

fredag, januari 26, 2007 1:12:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home