måndag, januari 22, 2007

Svar till Pastor Astor

Svar på Pastor Astors kommentar på inlägget Jämställde Sahlin verkligen kristna med nazister?.

*

Jag uppskattar din blogg och dina ärliga försök att söka förståelse för frågan om homosexuella och kristendomen. Om min kritik spillt över och träffat dem dom inte förtjänar det beklagar jag detta. Den huvudsakliga roten till missförstånd i sammanhanget är så vitt jag förstår begreppet konservativt kristen, som jag – inser jag nu – har använt mig oförsiktigt och slentrianmässigt av. Jag hoppas ändå att det är tydligt vad jag menar med konservativt kristen? Nämligen den kristenhet som Världen Idag, Maranata och RKTL representerar i Sverige. Och American Family Association, Americans of Truth och Focus on the Family i USA… Men jag ska försöka hitta en annan formulering för vad jag menar. Några förslag? Världenidag-kristen?

Tack för kompletteringen vad Mona Sahlin beträffar. Hon var uppenbarligen ute på tunn is. Men jämförde kristna med nazister tycker jag fortfarande inte att hon gjorde. Om jag säger att HIV ökar mest bland prostituerade kvinnor i Östeuropa och gifta kvinnor i södra Afrika, innebär ju inte detta att jag jämför dessa kvinnor med prostituerade.

Jag har aldrig sett någon kristen hetsa till våld mot homosexuella. Men jag menar att den negativa propaganda och den avsky som en del kristna rörelser jobbar med att sprida, inte kan anses vara en obetydlig länk i kedjan som leder till brottslighet mot homosexuella. Det finns som sagt annan brottslighet än våld. I samband med de nya antidiskrimineringslagarna debatterades i Storbritannien gick kristna organisationer ut med olika skräckscenarion om vad lagarna skulle innebära. Bland annat att hotell inte skulle kunna neka homosexuella rum. Denna rätt var något de stod upp för i religionsfrihetens namn…

6 Comments:

Blogger Noa Resare said...

Själv tycker jag att "kristen höger" är ett bättre uttryck, eftersom det tydligt kopplar till den amerikanska politiska rörelsen med motsvarande namn. Konservativt kristen kan lätt uppfattas som någon som håller fast vid de ursprungliga kristna lärosatserna, i kontrast till liberalt kristen, som kan användas för att beskriva en kristendom där den egna erfarenheten tydligt är överordnad bibelordet när det gäller att formulera lära.

Kopplingen mellan demoniserande, kränkande och hetsande uttalanden å ena sidan och våldsdåd å andra är en intressant och svår fråga. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker och tänker, men ett satiriskt inlägg från Johan Ingerö idag fick igång mina tankar.

måndag, januari 22, 2007 9:21:00 fm  
Anonymous johan a svensson said...

Jag ser inte till fullo det nödvändiga att göra skillnad.

Homofientlighet är homofientlighet - om man i övrigt är en from kristen med rumsrena åsikter om människor, eller om man anser att vissa grupper av människor ska dö eller förvisas. Och oavsett om en homofientlig människa "brottas" på ett ärligt vis med dessa frågor.

Om man är ärlig i sin kamp borde man även ärligt kunna erkänna att man har åsiktsgemenskap med nazistiska och liknande ideér.

Men visst måste det vara svårt - det misstänkliggör ju även ens övriga tankepaket. Icke desto mindre är det sant.

måndag, januari 22, 2007 1:17:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hm, ja... "kristen höger" är nog bättre.

tisdag, januari 23, 2007 12:43:00 em  
Blogger Pastor Astor said...

Tor, tack för ditt vänliga svar!
Jag skrev en längre kommentar tidigare idag, men den verkar inte ha "fastnat" (det ÄR den korrekta facktermen inom IT-branschen ...)

Kristen höger, är ett bra uttryck - i USA. Varför inte kalla dem för vad de är Rabiatkristna eller möjligen Greengölingar. ;)

tisdag, januari 23, 2007 8:06:00 em  
Anonymous Björn said...

Pastor Astor ger ett sken av att var så "modern" och "tolerant" ett enda skrap på ytan visar vem han är på riktigt.

Tro mig. Jag skrapade försiktigt i höstas och fick en bok med svavel med mig att bära, och få kan jag min Bibel och min Bibel bok :-)

onsdag, januari 24, 2007 1:06:00 fm  
Blogger Pastor Astor said...

Jag vet inte vad det är du har emot mig och jag kan inte riktigt dechiffrera ditt inlägg. Du verkar inte hyckla, utan vara genomgående ganska otrevlig.

torsdag, januari 25, 2007 6:00:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home