torsdag, januari 25, 2007

Får inte RFSL-medlemmar samlas i kyrkolokaler?

Elisabeth Ohlson Wallins kommande utställning In hate we trustNorrköpings Stadsmuseum har redan skapat debatt. Journalisten och kyrkopolitikern Bengt Olof Dike skriver idag ett debattinlägg i Dagen, där han redogör för finansieringen och försöker skapa opinion genom att påvisa att utställningen är dyr. Ja, så är det med utställningar... Han har även funnit en oegentlighet beträffande stiftets eventuella medverkan i utställningen.

Han beskriver upprört hur det gick till när fotografen fick låna det kapell där hon tog den beryktade bilden av en kyrkoförsamling som gör nazihälsningar mot en Åke Green-liknande predikant:

Det var en bild som fick församlingens kyrkoherde och oss i kyrkorådet att gå i taket. Fotografen undanhöll nämligen kyrkoherden att hon hade för avsikt att samla ett stort antal RFSL-medlemmar i kapellet. Då hade hon aldrig fått låna kyrkolokalen.

Det här gör mig förbluffad. Menar Dike att RFSL-medlemmar inte får samlas i kyrkolokaler?

Utställningen handlar om hatbrott och demoniserande attityder mot homosexuella. Det är intressant att Bengt Olof Dike försöker bekämpa utställningen enbart utifrån formella teknikaliteter. Men det är en vanlig strategi för att slippa ta i de verkligt angelägna frågorna. När partnerskapslagen debatterades i Riksdagen 1994 var KDS självfallet emot lagförslaget. Men argumenten handlade inte alls om de homosexuellas villkor och förutsättningar, utan om lagförslagets formella brister. Det är en feg omväg för att slippa deklarera sina obekväma ståndpunkter. Om Bengt Olof Dike tycker att hatbrott och demoniserande attityder mot homosexuella är en oviktig bagatell som inte bör belysas och debatteras, så får han väl skriva ut det i klartext, istället för att försöka göra skattebetalarna upprörda genom att redovisa projektets budget (utan att jämföra med vad utställningar brukar kosta).

Jag har bara sett två av bilderna till utställningen In hate we trust. Nazihälsningen mot "Åke Green" i kapellet, och våldtäkten inför kardinaler med stånd. Konstnärligt är det inget vidare. Det är platt och endimensionellt, teatralt och poserande. Men inte särskilt skandalöst. Nazihälsningen i kapellet är en nära till hands liggande konstnärlig tolkning av det stöd Åke Green fick av extremhögern, och det faktum att hans predikan framför allt var tillgänglig på nazistiska sajter. Våldtäktsscenen är en bild av Vatikanens hållning gentemot homosexuella. Den heliga stolens skrifter om homosexualitet de senaste decennierna har innehållit dehumanisering av samkönade relationer, och konstaterandet att det våld som drabbar homosexuella är de homosexuellas eget fel.

Det är vulgärt att jämställa kristna med nazister och våldsverkare. Men någonstans måste kristenheten fråga sig "Varför tycker de som vi? Varför tycker vi som de?"

6 Comments:

Blogger Nineve said...

"Får inte RFSL-medlemmar samlas i kyrkolokaler? " Nej Organisationer har inte aomatiskt rätt att samlas i en annan organisations lokaler

torsdag, januari 25, 2007 10:45:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Nej inte automatiskt. Men invändningen från skribenten är ju just att delar av sällskapet var medlemmar i RFSL. I vilka andra sammanhang innebär medlemsskap i en organisaton automatisk portning från en lokal?

torsdag, januari 25, 2007 11:13:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Som de, inte som dem.

torsdag, januari 25, 2007 12:07:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för ditt ovärderliga bidrag. Radioskada...

torsdag, januari 25, 2007 12:56:00 em  
Anonymous Peter Soilander said...

Du skriver: Det är vulgärt att jämställa kristna med nazister och våldsverkare. Men någonstans måste kristenheten fråga sig "Varför tycker de som vi? Varför tycker vi som de?"

Ja, det är vulgärt. Svaret till kristenhetens syn på nazismen ligger nära den svenska traditionen att tiga ihjäl det hela. Att belasta just kristenheten för det är riktigt, men aningen absurt ur ett proportionellt perspektiv.

Större delen av svenska befolkningen sympatiserade med nazisterna under andra världskriget.

Och, har du checkat själv med din farfar/morfar om de sympatiserade med nazismen? Vet du vad de ansåg? Om de valde att tiga, vad säger det om deras moral? Och din egen?

Just oförmågan att hantera skulder inom ledarskapet har varit pingströrelsens/kristenhetens svåra dilemma. Ofta har skuldfrågan blandat sig i ledarskapsfrågan, som under Sven Lidman och Levi Pethrus öppna intrig under 1950-talet.

Att kristenheten - och för övrigt den vetenskapliga världen - valde att adoptera Mein Kampf som metodbok för maktstrategier har tyvärr skadat många relationer.

Att kristenheten inte valt att ta itu med detta på ett tydligt sätt har skadat trovärdigheten.

lördag, januari 27, 2007 4:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Märkligt. Läs gärna Stefan Swärd på DN debatt om kristenhetens skuldfråga till nazisterna (070127).

lördag, januari 27, 2007 7:22:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home