måndag, januari 29, 2007

Du ska få bli fri. Men bara för att tjäna Gud...

I fredags sände mitt favoritprogram Människor och Tro ett reportage från World Social Forum i Nairobi. En av deltagarna som intervjuades var Farid Esack, muslimsk teolog och professor vid Harvard. Han förklarade att religionens uppgift är att ställa sig på de utsattas och diskriminerades sida och befria dem. Hurra, det är ju jättebra. Men så lade han till en grej. En liten detalj...
The dominant question of religion is twofold: identifying with people on the edges of society, and engaging in a liberation struggle so that people could be free to serve God.

Ingen frihet utan villkor alltså. Frihet i relgionens namn är icke-frihet. Vajert...

7 Comments:

Blogger Pastor Astor said...

Hej Tor!
Hur skulle du definiera frihet?

måndag, januari 29, 2007 10:55:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Vet inte, Pastor Astor. Men jag vet att den inte skulle vara villkorad till att "tjäna Gud".

Alla ska självfallet ha friheten att tjäna Gud. Men Gudstjänandet skall inte vara villkoret för friheten.

måndag, januari 29, 2007 11:59:00 fm  
Blogger alex resare said...

Som sagt, på något sätt behöver man definiera frihet. Vi kan säga att Sverige är ett fritt land eftersom vi inte lägger kravet att tjäna Gud på friheten. Samtidigt så lägger vi många andra krav exempelvis ekonomiska krav. Alla i Sverige är skyldiga att betala skatt och moms på åtskilliga håll. För mig är det enkelt att se att det är en rimlig inskränkning av friheten. Det handlar bara om pengar som man ändå får tillbaka i form av ett mer välutvecklat samhälle.

På samma sätt kan man resonera om villkoret att tjäna Gud. Esack är säkert hejhjärtat säker på att tjäna Gud är lönsamt i längden och då blir det ett lätt ok.

Det kan inte finnas frihet utan villkor så länge man är människa, det är en märklig paradox.

måndag, januari 29, 2007 1:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja men att sätta upp vilkoret "Att tjäna Gud" inskränker friheten till en något totalt värdelöst för många människor.

måndag, januari 29, 2007 1:55:00 em  
Blogger alex resare said...

Visst blir den frihet som kräver Gudstjänande meningslös för många. På något sätt så bör väl en definition av positiv samhällelig utveckling vara att så många som möjligt upplever så mycket frihet som möjligt med ett visst fokus på att de mest kränkta får sina röster mer hörda än de som upplever störst frihet.

Jag tror att den största risken med just religöst styre är att man lätt lägger fokus på de som upplever störst frihet och på så sätt missar den utveckling som jag önskar att vi ska sträva efter.

På många sätt så har jag därmed inskränkt friheten att sträva efter ens religions utopi för väldigt många. Som sagt, det finns ingen frihet utan villkor.

måndag, januari 29, 2007 2:05:00 em  
Blogger Pastor Astor said...

Jag tror att i Esacks universum är den största friheten den att kunna tjäna Gud - istället för egenintresset, istället för dem som har makten, politiskt eller ekonomiskt.
Jag tror att Esack skulle kunna sätta ett likhetstecken mellan "att tjäna Gud" och "att göra det goda".

Överhuvudtaget är användningen av ordet frihet problematisk i samtal mellan religion och det sekulära samhället. i Esacks ord hör du inte frihet, utan ofrihet. I det sekulära samhällets sätt att använda ordet - individens frihet - ser den religiöse bundenhet under egot och ensamhet.

måndag, januari 29, 2007 6:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Den största friheten är att kunna tjäna Gud om man vill det, SAMT att avstå om det är det man vill.

tisdag, januari 30, 2007 1:11:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home