torsdag, januari 04, 2007

Kristna högern måste våga tala ut om kärleken i homosexuella relationer

I Dagen debatteras beslutet om välsignelseakt, och jag slås av hur svårt debattörerna gör det för sig, och den stora avsaknaden av försök till verklig förståelse.

Stefan Gustavsson (generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, drivande i aktionsgruppen Bevara Äktenskapet, samt ambulerande anti-Humanisterna-föreläsare) skrev den 12 december en artikel som gick ut på att det inte är lönt att erkänna Jesus som Guds son och frälsare om man bejakar välsignelseakt för partnerskap, och radar upp de klassiska bibelcitaten i frågan. Det vill säga de som handlar om det han anser vara homosexuella handlingar.

Biskop Martin Lind bemöter honom idag i artikeln Allt sammanfattas i kärleken, där han gör det retoriska misstaget att fråga om Gustavsson tycker att vi ska införa dödsstraff för homosexuella handlingar, eftersom han hänvisar till helighetslagarna i 3 Mos 18 och 20. Det är onödigt att kasta in ett irrbloss som är så oerhört enkelt att argumentera emot och lägga krutet på i ett eventuellt bemötande.

Däremot fokuserar han på det väsentliga i sammanhanget: Kärleken.

Jesu Kristi Kyrka har genom århundradena medvetet brutit mot traditionens bestämmelser - för kärlekens skull. Slaveriet har avskaffats, dödsstraffet undanröjts, kvinnans underordning under mannen ersatts med mannens och kvinnans ömsesidiga kärlek i respekt och jämställdhet. Nu kan vi lägga till denna lista: förakt för homosexuella har bytts mot välsignelse av registrerat partnerskap.

Han för också ett bra resonemang om vad rimligtvis kan ha avsetts med homosexualitet under biblisk tid.

Att Stefan Gustavsson efter flera år av debatterande i den här frågan gör det utan utgångspunkt i kärleken är helt obegripligt. För att komma vidare i debatten måste ni som är emot homosexuellas förbättrade villkor i den här frågan tala ut om kärleken i homosexuella relationer. Finns den? Om inte: vad är det då vi känner? Tror ni inte att det är kärlek utan något sataniskt, måste ni våga skriva det rakt ut! Och om det är kärlek: Varför ska vi då bekämpa den?

8 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

Bra inlägg.

torsdag, januari 04, 2007 9:40:00 em  
Blogger Nineve said...

Kärleken ja....vilket i konsekvensens namn betyder att 3 personer som innerligt älskar varandra också ska få ingå äktenskap. Alternativt håller vi oss till det Gud sagt från början och utgår från att det är Gud som är kärleken.

fredag, januari 05, 2007 9:13:00 fm  
Blogger Nineve said...

och bör nog tillägga...att kärlek är inte ett argument för ätkenskap, kärlek finns i oändligt fler relationer som jag är övertygad om att du anser inte är lämpliga att kalla äktenskap.

fredag, januari 05, 2007 9:15:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

1. Ska vi hålla oss till det Gud sagt från början om äktenskapet? Då blir det väl verkligen fråga om polygami?

2. Är inte kärlek ett argument för äktenskap? Är det inget man ska ta med i beräkningarna när man frågar sig om man vill ingå äktenskap? Frågar inte prästen om man tager sin tilltänkte att älska denne i nöd och lust?

3. Det skulle vara intressant om att höra dig resonera kring frågorna jag ställde i slutet av inlägget. (Det vill säga utan att ställa irrelevanta motfrågor och avfyra slipperyslope-irrbloss.)

fredag, januari 05, 2007 9:28:00 fm  
Anonymous Björn said...

Nineve, Du har inga argument och drar därför bara tröttsamma så kallade slipperyslope strängar.

Vi diskuterar inte polygami utan rätten för två samkönade personer att få ingår i en relation på samma villkor som du.

Använd inte det fula, av er bokstavskristna sättet, att försöka undvika att svara på kärnfrågan genom att byta ämne.

På vilket sätt och varför ska vår kärlek särbehandlas från din kärlek Nineve?

Det är grundfrågan.

lördag, januari 06, 2007 5:02:00 em  
Anonymous marian said...

Det blir som vanligt väldigt tyst från fundamentalisternas håll, när man ber dem besvara denna grundläggande, enkla fråga. För då blir det så UPPENBART att deras åsikter grundar sig på ett hatbudskap, ett ojämlikhetens och föraktets vansinniga, högmodiga budskap: "du tror att du känner kärlek, men det gör du inte. eftersom jag själv inte blir kär i någon av samma kön, vet jag att den känslan inte finns. du är bara uppfylld av låga lustar."

De förlorar väldigt mycket goodwill på att säga det här rakt ut (och vi vet ju nu att de är mycket måna om hur de och deras ord framstår utåt). Därför har de lärt sig att använda ordet "livsstil" istället för "kärlek" i sin propaganda. Och därför kommer vi aldrig att få ett ärligt svar från en fundamentalist på Tors fråga.

söndag, januari 07, 2007 10:47:00 em  
Anonymous CatarinaM said...

Frågan är, när kyrkan godkänner välsignelse av homosexuella parförhållanden, vad är det som gäller av Bibelns ord i kyrkan sen efteråt? Hur kan man veta vad som egentligen är Guds ord och vad som inte är det om man kan plocka bort delar ur Bibeln och förpassa dem som uråldriga? Hur kan man vara så säker på att det INTE är Guds ord som framkommer i både Nya och Gamla Testamentet?

måndag, januari 08, 2007 9:08:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Var i bibeln uttalar sig Gud om homosexuell kärlek? Det är väl den som välsignas, eller hur?

måndag, januari 08, 2007 9:14:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home