onsdag, januari 03, 2007

Homosexuella får och den konservativa kristenhetens hörn

I dagens upplaga av Dagen publiceras en artikel som aldrig skulle kunna publiceras i Världen Idag, och därmed tydligt markerar en av de stora skillnaderna mellan tidningarna. Artikeln handlar om hur forskare i Oregon, USA, på hormonell väg lyckats ändra sexualiteten på homosexuella baggar, så att de nu parar sig med tackor istället för med andra baggar. Artikelns premiss är således att sexualtiteten är något som avgörs före eller under fosterstadiet - något som aldrig skulle kunna skrivas i Världen Idag, som bara tillåter den religiöst korrekta ståndpunkten att homosexualitet är en livsstil som man frivilligt går in i.

Medfödd homosexualitet skulle vara en katastrof för delar av den konservativa kristenheten, eftersom de då skulle tvingas betrakta homosexualitet som en del av Guds verk. Åke Green demonstrerar tydligt det hörn kristenheten målat in sig i med den ståndpunkten:

Är homosexualitet något man väljer: Svar JA Man väljer det. Man är inte född till det. Det är absolut på det viset annars skulle det vara ett svek mot människor. Man går frivilligt in i detta.

Det skulle vara ett svek, alltså. Det är hans enda argument. I övrigt finns det inga argument. Bara hans höga förhoppning om att det ska vara som han tror.

Denna hållning får givetvis även tragiska konsekvenser. Jag läste om ett fall i tidningen Between the Lines, där en moder vittnade om hur hon hade kört ut sin son när han kom ut som homosexuell:

I told my son that he had to leave my house, that I could not approve of his behavior. I told him that he could come home when he decided to act like the son that his father and I had given birth to. (Mina fetningar)

Som homosexuell var han inte längre deras son. Homosexualiteten var helt och hållet hans eget val. Den religiöst korrekta hållningen mot homosexualitet förhärdar människor och gör dem blinda.

Vad de homosexuella fåren beträffar har jag ingen särskild åsikt. Jag gör mycket värre saker mot får än att manipulera deras sexualitet. Jag använder dem som mjölkmaskiner, jag klipper dem industriellt, jag dödar dem och äter upp dem, jag har ett på golvet hemma i lägenheten. Om en bagge får leva längre som hetero än som homo är det väl bra för honom, antar jag. Men jag tycker ändå att bioetikprofessorn Udo Schuklenks kommentarer är viktiga att lyfta upp:
- Jag tror inte att det är homofobiska motiv som ligger bakom studien, men deras arbete ger fruktansvärda möjligheter som kan utnyttjas av homofobiska samhällen. Föreställ er den här tekniken i Iran till exempel.

1 Comments:

Blogger Christoffer Smitz said...

De som är emot homosar kommer bara ändra argument, tror jag. T.ex. genom att hävda att det finns många defekter som en människa kan födas med. Man kan födas blind, utan vissa kroppsdelar eller med en cp-skada för att ta några exempel. Ja, och så kan man kanske då födas homosexuell också. Förmodligen som något slags straff för människans dåraktiga leverna på jorden.

Och även om homopersoner skulle intyga att de mår bra i den dom är skulle det inte spela någon roll. Människan vet inte allt och även om det känns bra och enbart har positiva följder på en jordslig nivå så har ju faktiskt Gud (enligt somliga) bestämt att det är fel. Och då är det skadligt för människan, om än på en själslig nivå. Vidare kan man då fråga sig om det är möjligt att helt skilja dessa två plan åt..

onsdag, januari 03, 2007 4:27:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home