onsdag, januari 03, 2007

"Mänsklig värdighet renodlat mänskligt påhitt"

Två oroväckande texter i Dagen om dödsstraffet. För det första visar det sig att nye FN-chefen - den bekännande kristne sydkoreanen Ban Ki-Moon inte fördömer dödsstraffet och avrättningen av Saddam Hussein. För det andra en insändare signerad Sven Degerfeldt om att det är Fel att kategoriskt fördöma dödsstraff. Han kritiserar ett resonemang i en tidigare insändare som hävdade att människan ”besitter en värdighet som inte får kränkas”.

Detta humanistinfluerade resonemang (...) leder i sin konsekvens till att vi i vår Bibel har att göra med en Herre som ibland handlar helt orimligt och inte heller verkar ha förstått detta med människans värdighet.

Och så radar Degerfeldt upp ett antal exempel där Herren dödat, och där dödande anses legitimt.
Att säga att alla människor, så länge de lever, alltid är okränkbara och har en värdighet, är ett renodlat mänskligt påhitt. Aposteln Johannes visar oss med all tydlighet att en människa kan slutgiltigt förhärda sig i sin synd på ett sådant sätt att hon inte längre har något som helst värde, hon är en levande död. ”Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man ska be för den” (1 Joh 5:16).
När den yttersta gränsen av förhärdelse är nådd och det inte längre är någon mening med att be, så har all mänsklig värdighet förbrukats.

Det är bra att även bekännande kristna tar upp och pekar på sin Bibels baksidor och negativa konsekvenser.

(Jag utgår här från att Degerfeldt inte försöker raljera över eller demonisera Bibeln. Det är inte omöjligt att det är en fejkinsändare från någon som vill provocera.)

4 Comments:

Blogger Christian BK Aasvestad said...

Givetvis kan Ban Ki-Moon inte fördöma dödsstraff i sig när USA och Kina sitter i Säkerhetsrådet.

onsdag, januari 03, 2007 8:48:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Vilket eländigt horhus...

onsdag, januari 03, 2007 8:52:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Om man utgår ifrån att Guds dödande i Bibeln är rättfärdigt ger detta inte automatiskt konsekvensen att det skulle vara acceptabelt att stater instutitionaliserar dödandet.

I klassisk kristendom är nämligen Gud fullkomlig, rättfärdig och ser in i människors hjärtan. Detta i stark kontrast till mänskligheten som ofrånkomligen är ofullkomlig.

Det är alltså fullt möjligt att Gud har moralisk rätt att döda på ett sätt som människor inte har rätt att göra.

torsdag, januari 04, 2007 11:14:00 fm  
Anonymous Leo said...

FNs nya generalsekreterare kan visst då fördömma dödstraff om personen bara vill det. Vi kan bara titta på förra generalsekreteraren Koffi Annan som vid flera tillfällen gjort just detta, öppet kritiserat dödsstraff på flera ställen i jorden... Men det är som sagt svårt att göra saker som en inte vill...

torsdag, januari 04, 2007 11:35:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home