torsdag, februari 01, 2007

Homovälsignelse och nazism

Prästen Yngve Kalin försöker i sin retorik jämföra införandet av homovälsignelse med kyrkans anpassning till nazistemen på 30-talet och Apartheid i Sydafrika (källa: TV4). Världen Idags Ruben Agnarsson var inne på samma linje i artikeln I partnerskap med tidsandan härförleden:
Det finns tyvärr tragiska exempel på att även den kristna kyrkan under olika perioder av historien har frestats till anpassning till det som just för tillfället tycks ha varit politiskt korrekt. Till och med under nazismens och kommunismens skräckvälden fanns det kyrkliga ledare som var beredda att samspela med direkt antikristliga despoter.

Kyrkomötets beslut om homovälsignelse skulle vara ytterligare ett tragiskt exempel på denna tendens hos kristenheten att böja sig för överhetens påbud.

En mera enigmatisk artikel publicerade Stefan Swärd (ordförande i Evangeliska Frikyrkan) i DN i samband med minnesdagen över Förintelsen förra veckan. På ett plan kritiserar han kyrkans historiska antisemitism och undfallenhet mot judeförföljelsen i Tyskland. Men den kan också tolkas utifrån den retorik som Agnarsson och Kalin använder, till exempel där han citerar och kommenterar en ledare i Eskilstuna-Kuriren som kritiserar de kristnas tystnad i judefrågan:

"[...] Äro de gripna av räddhåga och fruktan för staten? Dyrka de mera vår neutralitetspolitik än sin Herre och Gud?"

Denna feghet och brist på moraliskt mod tycks delvis finnas kvar i kyrkans led.

Stefan Swärd skulle alltså som en dissident à la Dmitrij Sjostakovitj skriva en sak, men mena något helt annat - alltså att kyrkomötets beslut om homovälsignelse är ett utslag för denna feghet mot staten. Men jag varken kan eller vill tro att en artikel som publiceras på minnesdagen över Förintelsen och varnar för antisemitism, i själva verket skulle handla om något annat.

Varför fungerar då inte Kalin-Agnarsson-retoriken om nazismen och Apartheid?

Egentligen är det oerhört uppenbart och självklart. Kyrkans anammande av nazismen och apartheid handlade om att stå för en människosyn där vissa människor var mer värda än andra. Där vissa grupper av människor skulle exkluderas ur gemenskapen och till och med förföljas och mördas.

Kyrkans anammande av homovälsignelse handlar inkludering av människor som har varit förföljda och föraktade. En inkluderande människosyn, alltså.

Yngve Kalin och Ruben Agnarsson förstår uppenbarligen inte skillnaden på exkludera och inkludera. Inte heller skillnaden på att förfölja och att avstå från förföljelse och förföljelsebefrämjande retorik. Förhoppningsvis gör deras läsare det.

4 Comments:

Anonymous johan a svensson said...

Kalin, som ännu hör till Svenska kyrkan, representerar ju grupper som upplever sig själva som exkluderade av det inklusiva tänkandet kring HBT-personer. Och räknar sig till de som var "först på plan", klassiskt kristna osv, och tänker och tror som man gjorde innan kreti och pleti skulle inkluderas och skyddas från kränkning.

torsdag, februari 01, 2007 1:06:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja men hela hållningen - exkluderad för att man vägrar inkludera - är ju ett präktigt självmål. Det är som att salig P.W. Botha skulle ha beklagat sig i världspressen över att han hölls utanför den Sydafrikanska samhällsdiskussionen de sista tolv åren av hans liv. Finns det inte något bisarrt i att säga
- Jag är förtryckt och exkluderad, eftersom jag inte själv får förtrycka och exkludera.

torsdag, februari 01, 2007 1:41:00 em  
Anonymous johan a svensson said...

Minst sagt! De konservativa i Svenska kyrkan är fantastiskt intressanta! Deras reaktioner på "nymodigheterna" är en häxbrygd av självvalt martyrium, förnekelse och andra spännande psykologiska effekter.

Sedan finns det ju något radikalt annorlunda i deras världs- och människosyn, som motiverar dessa reaktioner.

Vidare har vissa historiska detaljer - inte minst kring frågan om kvinnliga präster - gett dem vatten på sina kvarnar.

Och orden "politiskt korrekt" har i dessa grupper gjort en intressant resa ...

torsdag, februari 01, 2007 1:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är lustigt det här med Tidsandan, för det var ju Hegels idé att den Helige Ande styr Tiden...

;=)

G K-S

fredag, februari 09, 2007 11:50:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home