måndag, november 27, 2006

Vulgära demoniseringar av Humanisterna

Kristenhetens yrvakenhet efter föreningen Humanisternas framgångar yttrar sig delvis i aggressivitet och påhopp. I en debatt i SVT härförleden kallades Humanisterna totalitära gång på gång, även för kommunister. I Världen Idag har man ägnat sig åt diverse hårklyveriövningar om deras namn, och ett bra och balanserat referat från vad som verkar ha varit en ödmjuk och värdig debatt mellan Stefan Gustavsson och Christer Sturmark fick rubriken ”Humanisterna inhumana”. Och idag skriver Sebastian Ibstedt en kommentar om debatten på kultursidorna: Se upp för Humanisterna.

Återigen får vi ett exempel på att det verkar vara helt omöjligt för vissa kristna att diskutera tro och vetande utan att slänga in Hitler i leken. Jag hade hoppats att Stefan Gustavsson hade lärt ut bättre argument än så i sin ambulerande antihumanist-skola.

Ibstedts viktigaste angreppspunkt mot Humanisterna är att Sturmark inte motiverade varför människan skulle ha ett unikt värde i förhållande till exempel djuren. Han drar ur detta slutsatsen att Humanisternas ståndpunkt är att människan saknar värde, eller att vissa människor är mer värda än andra. Stefan Gustavsson däremot förklarar människans unika värde med att "hon är skapad till Guds avbild."

Ibstedt slår alltså fast att:

Utan Gud kan inte människan ha ett unikt värde. Om inte Gud finns, har allting, även moralen och vi människor, kommit till genom slump och naturlagar. Om moralen har utvecklats stegvis, vad är det då som säger att den inte kan förändras? Alltså är den inte objektiv. Detta kan inte stämma, eftersom vi alla vet att objektiva värden existerar – det är absolut fel att tortera småbarn och mörda katter – det kan alla normala människor instämma i.

Hur kan man hävda att det behövs en Gud för att människans ska ha ett unikt värde? Hur kan man slå fast det utan att motivera det logiskt? Är det med hänsyn till Gud kristna avstår från att slå ihjäl sin nästa, eller med hänsyn till sin nästa? När jag avstår från att stjäla pengar som ligger framme på bordet hos en person jag inte känner är det inte för att Gud har förbjudit stöld, utan för att jag visar hänsyn till personen som äger pengarna. Stöld är ett brott även utan sjunde budet.

För övrigt har moralen utvecklats stegvis. Inte minst Bibeln är ett bevis på det, där första steget i moralens utveckling är Gamla Testamentet, och det andra steget Nya Testamentet. Människor i andra kulturer än den judeokristna har andra normer för moral och etik. Vi ska inte förneka att den judeokristna kulturen har förvaltat det västerländska moralbegreppet, men den har inte monopol på det.

Humanismen gör också anspråk på att bejaka människans personliga frihet. Men humanismen bygger på en reduktionistisk princip, där i slutändan allting, även människans medvetande och tankar, förklaras genom fysikaliska processer. Hur fri blir egentligen människan då? Om våra tankar är resultatet av lagbundna processer så var det förutbestämt att jag skulle skriva den här artikeln, och det var förutbestämt att du skulle läsa den. En invändningen är att det finns slumpmässiga processer på den lägsta nivån och därför är det inte lagbundenhet.

Det är inte helt lätt att förstå vad han menar med att humanismen bygger på en reduktionistisk princip där i slutändan allting förklaras med fysikaliska processer. Förmodligen är det inte meningen heller. Varför skulle allt bli förutbestämt bara för att man förklarar människornas tankar med fysikaliska processer? Hur våra tankar formas och uppkommer beror ju på vad vi utsätts för, vilka vi träffar, om vi äter något gott eller cyklar och ramlar. Menar Ibstedt att idén om att tankarna kan förklaras genom fysikaliska processer medför att det är förutbestämt att jag blir stoppad av polisen när jag cyklar hem för att en alkis har snott mina cykelljus tidigare under dagen?

Det finns åtskilligt mer att ta upp i Ibstedts artikel (till exempel de svindlande slutsatserna om att tillskriva djur unikt värde (som vissa humanister gör enligt Ibstedt) leder till att människan blir värdelös), men jag stannar här för idag.

Jag är säker på att det finns mycket bra argument för och emot Humanisterna, och att det kan komma fram en massa intressanta och givande saker ur debatten. Och det är ur debatten, det ärliga intresset för motståndarsidan, utbytet av argumenten, de intellektuella exemplen, som insikterna och förståelsen för varandras tänkesätt kommer. Ibsteds artikel är tyvärr inget exempel på det.

8 Comments:

Anonymous furiku said...

Ett trevligt referat av en minst sagt otrevlig artikel. Jag instämmer helt och fullt med vad du skriver, med ett litet undantag:

Jag tror inte att människans moral är fullt så relativistisk som den framstår i din text. Visserligen tar sig moralen något olika uttryck i olika kulturer, men de allra mest grundläggande värderingarna tycks vara mer eller mindre universella. Den gyllene regeln har uppkommit i olika kulturer oberoende av varandra.

Moralen är en smaksak, men det verkar som om människan har en närmast universell grundläggande smak vad gäller just detta, och detta kan beläggas biologiskt.

Jag länkar till denna post i min nästa blogg. :)

onsdag, november 29, 2006 6:55:00 em  
Anonymous Hämnar'n said...

"Detta kan inte stämma, eftersom vi alla vet att objektiva värden existerar – det är absolut fel att tortera småbarn och mörda katter – det kan alla normala människor instämma i."

Om en objektiv moralisk standard existerar gör den det oberoende av en eventuell gud.

onsdag, november 29, 2006 8:35:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

f u r i k u
Det är precis min ståndpunkt. Om något annat framgått av min text har jag uttryckt mig oklart.

H ä m n a r 'n
Absolut!

torsdag, november 30, 2006 8:01:00 fm  
Anonymous Björn said...

När jag som kristen ser hur andra kristna bemöter humanisterna med arrogans, ovilja och okunskap och rädsla blir jag helt bestört.

Jag kan inte se hur andra kristna som ivrigt propagerar för trosfrihet ska vara så skraja för en organisation som propagerar för samma sak. Också rätten att inte tro ingår nämligen här.

Jag tycker Sturmark är smart och säger mycket vettigt. Jag har funderat på att gå med och skulle kanske då bli den första bekännande kristna som medlem i humanisterna :-)

Min främsta anledning skulle vara att stoppa de senaste årens frammarsch där många kristna inte nöjer sig med att idka sin religion privat utan vill göra politik av sin religion. Jag tänker på diskussionerna kring stamcellsforskning samtID till exempel.

Två riktigt vidriga exempel på där kristna argument lyfts fram för att förhindra utveckling, forskning och ett öppet humanistiskt samhälle.

torsdag, november 30, 2006 8:54:00 fm  
Blogger Pastor Astor said...

En tro eller övertygelse är alltid politisk, Björn. Är den inte det, är den kanske tro, men knappast en övertygelse. Jag tycker att det är nyttigt att flera moraliska perspektiv - de som finns representerade i samhället - får brytas mot varandra. "Tron - en privatsak" är ingen kristen dogm, uta är hämtat från socialdemokraternas partiprogram där det var en vktig punkt under de första decennierna. Jag förstår inte riktigt hur man når ett "öppet humanistiskt samhälle" genom att tysta dem som inte är humanister? Om det inte är så att det du stavar "frihet" stavas ofrihet på mitt språk.

tisdag, december 05, 2006 8:29:00 fm  
Anonymous Fredrik Bendz said...

Pastor Astor, jag tror för min del att "religionen är en privatsak" i grund och botten härrör från Averroes lära om den tvåfaldiga sanningen. Den ligger bakom västerlandets sekularism, som alltså i grund och botten härrör från en arab. (Det ger hopp om att även islam ska kunna sekulariseras).

Genom den tvåfaldiga sanningen kunde man separera tro från vetande och det blev också lättare att separera kyrkan från staten. Politiken spelar naturligtvis också stor roll. Vatikanen ville ha sitt oberoende och då var sekularismen viktig - kyrkans makt åt påven och den världsliga makten åt kungen.

I vår tid har vi insett att för att bevara religionsfriheten är det viktigt att religion blir en privatsak så att inte staten lägger sig i vad folk utövar för religion. Om inte religionen är en privatsak kommer vi ha statlig religion och förbud mot andra religioner. Är det vad du som kristen vill ha?

onsdag, december 06, 2006 5:24:00 em  
Blogger Pastor Astor said...

Nej, naturligtvis inte. Man fylla dessa ord med olika innebörd. När de betyder religionens förvisning från det offentliga till det privata rummet, är jag emot det. När det betyder att tro är OK så länge den inte får konsekvenser i livet, så är jag emot det.

torsdag, december 07, 2006 1:15:00 fm  
Anonymous Björn said...

Vill tydliggöra mitt uttalande om religion som privatsak främst med anledning av Pastor Astors svar.

Jag ser inte hur Socialdemokraterna kommer in här även om jag vet att de ofta av högerkristna görs som ansvariga för sekulariseringen av Sverige.

Sekulariseringen har ju skett i så många andra länder praralellt, med eller utan Socialdemokrater.

Vad jag menar är att den utveckling vi ser idag där KD till exempel av religiösa skäl vill förbjuda stamcellsforskning och därmed lägga in religiöst motiverade hinder att min pappa ska få möjligheter att slippa sin parkinsson eller att jag ska få en chans att slippa utveckla densamma sjukdom är djupt moraliskt felaktigt.

Då begår religionen ett rejält övergrepp på samhället och dess infivider och påverkar direkt andra människors liv och möjligheter negativt.

En sådan utveckling vill inte jag se.

torsdag, december 07, 2006 7:33:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home