måndag, juni 09, 2008

Handikappad man nekades vigsel

Göteborgs-Posten och Dagen publicerade den 9 juni denna lilla notis:

Impotens stoppade kyrkbröllop

En förlamad italiensk man fick inte gifta sig i kyrkan eftersom hans förlamning gör honom impotent - trots att hans fästmö var införstådd med problematiken. Detta enligt biskop Lorenzo Chiarinelli i Viterbo i centrala Italien.

- Ingen biskop, ingen präst kan fira ett sådant bröllop när han vet att impotens är ett motiv för annullering av äktenskap, sade biskopen till tv-kanalen Sky TG24 sent på söndagen.

Den 26-årige mannen, som varit förlamad sedan han var med om en bilolycka, valde att i stället knyta sina band med hustrun borgerligt i lördags. Pastorsadjunkten som inte fick lov att viga paret var med vid ceremonin.

Detta borde vara goda nyheter för den delen av den konservativa kristenheten som ständigt hänvisar till fruktsamhetsargumentet i äktenskapsdebatten, t.ex. aktionsgruppen Bevara Äktenskapet och debattören Ola Nilsson, som i sin bok För äktenskapet i tiden, bl.a. skriver så här:

Äktenskapet mellan man och kvinna har getts fördelar av samhället – diskriminerats positivt – för att det på ett unikt sätt bidrar till samhällets fortbestånd och erbjuder barnen bästa möjliga uppväxtmiljö. Att då hävda att homosexuella par skulle omfattas av samma positiva behandling är ologiskt, eftersom dessa relationer inte ger samhället samma vinst.

Man kan självfallet argumentera på exakt samma sätt i fallet med den förlamade 26-åringen. Han "ger inte samhället samma vinst", och bör följdaktligen diskrimineras. Man får lov att tacka biskop Lorenzo för att han så så konsekvent demonstrerar följderna av den högerkristna retoriken!

4 Comments:

Blogger joelh said...

tycker nog att den katolske paterns argument är väsenskilt från "den kristna högerns", just i den meningen att han är konsekvent. Genom att han knyter äktenskap till barnalstring blir det ju tydligt att den katolska kyrkorätten ang äktenskap vilar på en principiell grund (äktenskap = barn), och att man därmed inte har något specifikt emot homosexuella. (Denna kyrkorätt formulerades långt innan att homosexualitet uppfattades som ett "problem" för kyrkan, den är ju snarare formulerad med tanke på såna här situationer, och har nu kommit att appliceras på fallen med homosexualitet). Den kristna höger som däremot viger impotenta men vägrar viga homosexuella får problem med argumentationen.

tisdag, juni 10, 2008 3:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

tipsar om anektod från gammal uv:
http://kulturarbete.blogspot.com/2008/06/henning-sjstrms-bravader-del-9-henning.html

onsdag, juni 11, 2008 11:42:00 fm  
Blogger hapax said...

Det här är intressant på många sätt. En association jag får är till den heligaste familjen av dem alla. Enligt katolsk lära var jungfru Maria ständig jungfru. Hon och Josef hade alltså aldrig något sexuellt samliv. Då blir min undran om deras äktenskap därmed kan anses giltigt eller om det var någon slags skenäktenskap, enligt katolsk syn. Var Jesus inte bara avlad utom äktenskapet utan också uppvuxen utom äktenskapet? Vad betyder i så fall det för katolsk syn på äktenskapets nödvändighet för sund familjebildning och barnens välbefinnande?

fredag, juni 13, 2008 4:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Den gode biskopen blandar ihop.

Skilsmässa är förbjuden enligt Roms Idévärldsteori. Men att inte fullgöra sina "äktenskapliga plikter" är enligt Roms syn, jämte en hel del annat, skäl till äktenskapets anullering/upplösning/återgång - om den andra parten vill (återgång avskaffades i Sverige 1924).

Att den ena parten är ofruktsam är dock en annan sak... och har inte räknats! Därför har gamla par kunnat gifta sig.

Men jag kan förstå att det blir brus i synapserna hos sen-modernitetens social-politiskt inriktade (Focus on the Family) företrädare.

lördag, juni 14, 2008 1:32:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home