onsdag, april 15, 2009

Sörmland första tydligt HBT-vänliga landstinget i Sverige.

Sörmlands landsting har i politisk enighet beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som nästa år ska föreslå ett HBT-program för verksamheten. De ska också jobba fram ett utbildningsprogram om HBT för landstingets anställda och sprida information om sitt arbete.

Det berättar "den nya majoriteten" i ett pressmeddelande på sin hemsida. Det är socialdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet som idag utgör majoriteten i Sörmlands landsting men även alla oppositionspartierna har röstat för det ambitiösa HBT-arbetet. Ordföranden för arbetsgruppen blir Fredrik Pettersson (s).

Det är bra att Sörmland visar ledarskap och gör något som vad jag vet inget annat landsting gjort tidigare. Visserligen har t.ex. Stockholms läns landsting inrättat mottagningar för homosexuella och bisexuella men det Sörmland gör är att jobba med hela landstingets verksamhet för att motarbeta diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Tyvärr är många landsting och regioner ganska ointresserade av mångfaldsarbete och när de väl jobbar för det så blir det ofta mest fokus på diskriminering pga kön och etnicitet (vilket givetvis också är viktigt) medan HBT-perspektivet inte blir en lika central del.