torsdag, oktober 20, 2005

Att krossa folksjälen

På olika forum har jag sett citat ur ett pressmeddelande från KDU, daterat 2005-10-15, signerat Joseph Christenson. Huvudärendet i pressmeddelandet är att Tiina Rosenbergs avgång från Fi:s styrelse välkomnas, och Christenson använder följande formuleringar:

politiker som hon och hennes likasinnade, såväl aktiva inom FI som övriga radikalfeminister, innebär ett påtagligt hot mot familjen och människovärdet. Deras vedervärdiga hållning i frågor som abort, homoäktenskap, homoadoption och insemination för lesbiska par, hotar att krossa vår folksjäl och måste bekämpas. Genom hennes avgång har allvarlig fara kunnat avvärjas.

Jag kan inte hitta pressmeddelandet på KDU:s hemsida, så det är möjligt att det har dragits tillbaka, på grund av sina tvivelaktiga formuleringar och ordval. Jag återkommer i ärendet.

2 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

"Krossa vår folksjäl" höll jag på att skriva något om - för det är ju alldeles fantastiskt - men så såg jag att det hade Du redan betonat i rubriken...

"Krossa vår folksjäl"


...

torsdag, oktober 20, 2005 4:34:00 em  
Anonymous Lars said...

Pressmeddelandet var inget som KDU stod bakom, utan något som Joseph Christensson skickade ut på eget bevåg. KDU:s förbundsordförande Ella Bohlin skickade ut följande pressmeddelande:

Se människan!

Nyligen har representanter från Feministiskts Initiativ upplevt sig kränkta av ett uttalande ifrån en medlem av KDU, vilket vi beklagar. I det här fallet är det viktigt att komma ihåg att det handlar om en enskild ledamots uttalande, och inte någon officiell KDU ståndpunkt, säger Ella Bohlin ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundets.

Pressmeddelande var inte sanktionerat av vare sig Förbundsordförande eller av KDU:s förbundsstyrelse. Det faktum att man inte delar samma politiska åsikter rättfärdigar aldrig ett nedlåtande uttalande på det sätt som nu skett. Bakom varje politiker, talesperson och partibeteckning finns en människa som kan bli kränkt av klatschiga och dräpande formuleringar. Vi kristdemokrater vill stå upp för människovärdet och det som inträffat är därför djupt beklagligt.
- Vi måste alla påminnas om att det är människor av kött och blod som döljer sig bakom politiska beteckningar av alla de slag, avslutar Ella Bohlin.

lördag, oktober 22, 2005 4:18:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home