måndag, mars 06, 2006

Myrdal svamlig omslagspojke

Kambodjaveteranen Jan Myrdal lyfts fram som en av aktionsgruppen Bevara Äktenskapets främsta portalfigurer. Han har uttalat sig i Världen Idag förr om faran med att göra gaykulturen till norm, och han är inne på samma spår när han idag motiverar sitt stöd för Bevara Äktenskapet. Världen Idag brukar understryka att Myrdal är en "vänsterprofil", för att därigenom försöka skapa en bild av att även de som traditionellt stöder homosexuellas rättigheter, även nu insett att måttet är rågat...

(I förra artikeln om Myrdal rasar han över hetslagstiftningen, och att homosexualitet genom att inordnas i denna därmed fastslås som något genetiskt betingat. Han tror inte att det är så. Märkligt är att tidningen inte protesterar mot denna inställning. För om det bara skulle vara genetiskt betingade egenskaper som erhåller skydd från diskriminering och hets, skulle ju knappast heller trosbekännelse falla under dessa paragrafer.)

I dagens artikel understryker Myrdal att homosexualitet är något som ska hållas privat, undangömt, osynligt. Något som det normala majoritetssamhället skall skyddas från. Sedvanlig totaltär demagogi, med andra ord.

Men vad det nu handlar om är att göra homosexualitet (bisexualitet, transsexualitet) till norm. Det är fel. Det är därtill direkt socialt och individuellt skadligt. Jag är beredd att respektera de sexuella minoriteternas rätt att leva som de önskar så länge beteendet inte skadar samhället. Men de kan inte kräva att bli normativa för oss – den stora heterosexuella majoriteten. Då blir deras strävan samhällsskadlig.

Jan Myrdals resonemang framställs som klart och redigt, men är i själva verket luddigt och svamlande. Jag frågar således Jan Myrdal:

1. Menar du att någon sorts homonorm kommer att ersätta heteronormen? Kan ett samhälle inte leva med parallella normer?

2. På vilket sätt är det socialt och individuellt skadligt att homosexuella tillåts gifta sig, och att deras barn får samma villkor som barn i heterosexuella familjer?

3. Vilket beteende är det du misstänker kan skada samhället?

4. På vilket sätt blir homosexuella normativa för de heterosexuella om de tillåts gifta sig? Du kommer aldrig att tvingas gifta dig med en man. Varför tror du det?

5 Comments:

Anonymous ab said...

...........Har du mailat frågorna till Myrdal?

måndag, mars 06, 2006 1:21:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Om Jan Myrdal har en epostadress skall jag gifta mig med en kvinna imorgon dag.

måndag, mars 06, 2006 9:40:00 em  
Blogger PKFV said...

myrdal@myrdal.pp.se har han haft åtminstone. Prova gärna att maila frågorna (om han har kvar adressen), det är inte alls otänkbart att du får svar.

tisdag, mars 07, 2006 3:28:00 fm  
Anonymous Snipp said...

Nu blev det spännande. Vem skall Tor gifta sig med?

torsdag, mars 09, 2006 4:53:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Som tur är gällde löftet att gifta mig med en tös bara fram till 24.00 måndagen den 6 mars. Underrättelsen om Myrdals epostadress kom först morgonen efter. Saved by the bell.

torsdag, mars 09, 2006 4:59:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home