fredag, mars 17, 2006

Teologisk utläggning med verklighetsförankring

Bokrecension:
Lars Gårdfeldt
Hatar Gud bögar?
(Normal förlag, 2005)Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag. […]
Herren må göra mig vad som helst –
endast döden skall skilja oss åt.

Vid åtminstone två bröllop har jag hört prästen läsa dessa rader, och gråtit lika mycket varje gång. Säkert många med mig, för det är en vanlig text vid vigslar.

Och det är kanske inte så märkligt att det krävs en kärleksbetygelse mellan två kvinnor – Rut och Noomi – för att besegla heterosexuella äktenskap. Under Biblisk tid var äktenskap ekonomiska överenskommelser mellan familjer där kvinnan var underordnad mannen. För att hitta bibelord som motsvarar vår tids uppfattning av äktenskap såsom en jämställd relation baserad på kärlek, måste man söka bland Bibelns berättelser om samkönade relationer. (Därmed inte sagt att det alltid handlar om sexuella relationer.)

Lars Gårdfeldt vill med sin doktorsavhandling formulera en identifikationsskapande teologi för homo- och bisexuella, samt transpersoner, genom att lyfta upp helgonlegender och bibelberättelser som är analoga med dagens situation för dessa grupper. Han visar att kyrkans gängse uppfattningar om homosexuella baserar sig på en människosyn som förklarades kättersk redan på 400-talet (så kallad pelagianism). Han pekar på det orimliga i att bedöma människor utifrån deras förmåga och benägenhet att reproducera sig, och hur detta synsätt har ogiltigförklarats av historien flera gånger om. Men inte av kyrkan.

Särskilt viktigt är Lars Gårdfeldts belysande av Vatikanens utläggningar om homosexualitet, oftast författade av mannen som idag är påve. Till exempel att homosexuella själva bär skulden för det våld som drabbar dem, och att homosexuella relationer inte är att betrakta som mänskliga. Dock bevärdigas inte pastor Åke Green med en enda stavelse. Elegant är också att två av Gårdfeldts huvudargument hämtas från Paulus, som ju också är den som homomotståndarna oftast åberopar för att rättfärdiga sina åsikter om homosexuella.

Nu är det inget klockrent verk. Gårdfeldt använder begreppen människovärde och diskriminering på ett slentrianmässigt sätt, och en del av HBT-tillämpningarna på helgonlegenderna är lite väl krystade. Men han har verklighetskontakt, något som är ovanligt i teologiska utläggningar om homosexualitet. Ta till exempel lundaprofessorn i Nya Testamentets exegetik Chrys C. Caragounis, som i sin bok Homoerotik försöker yttra sig om ämnet utifrån puerila, analfixerade föreställningar som grundar sig i att det finns två ”raser” av homosexuella – en ”passiv” som spelar kvinna, och en ”aktiv” som spelar man. Man behöver inte vara bög för att inse det genanta i att bygga ett resonemang på sådana premisser.

Största invändningen mot Hatar Gud bögar? är att den borde ha redigerats innan den gavs ut i bokform. Nu är den tyvärr delvis oläsbar med sina ständiga upprepningar. Synd på ett material som i sig är rent syre för många kristna HBT-personer, och ett tungt bidrag till förståelsen av kyrkans systematiska demonisering av dessa grupper.

(Publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 17 mars 2006)

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home