lördag, mars 11, 2006

Att fokusera på fel saker

Se det absurda i det hela:

Aktionsgruppen Bevara Äktenskapet kämpar för äktenskapet genom att förhindra folk från att gifta sig. De säger att äktenskap mellan homosexuella leder till en försvagning av äktenskapet. Men hur kan en reform som befäster äktenskapet som den bästa samlevnadsformen, samtidigt försvaga det? Hur kan det försvagas av att fler vill gifta sig?

Aktionsgruppens fokus ligger märkligt nog på homosexuella. Inte på de tiotusentals heterosexuella som varje år bryter sina äktenskapslöften och försätter sina barn i konfliktfyllda situationer. Faktum är att det är de heterosexuella som har raserat äktenskapet - som fullständigt slagit det i bitar med sina skilsmässor, brutna löften och svek. På hundra ingångna äktenskap på ett år, löses femtio upp. Det är horribla siffror, som Aktionsgruppen Bevara Äktenskap alltså ska försöka komma till rätta med, genom att hindra vissa människor från att avlägga äktenskapslöften. Det hela vilar på en absurd, omvänd logik...

(Tack till AnnaSyd för det uppenbara påpekandet)

1 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Vår värld är, vad hon beständigt var,
bebodd av kloka och av dårar,
och - noga överlagt - hon har,
mer rätt till löje än till tårar.

(känt lesbiskt pennskaft)

lördag, mars 11, 2006 2:16:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home