tisdag, oktober 31, 2006

Antigayretoriken --- Så funkar den!


Den 18 oktober bjöd Focus on the Family på en av de mest skrattretande och samtidigt skrämmande uppvisningarna i statistikbedrägeri jag nånsin sett. Det skrämmande är att syftet är att bagatellisera hatbrott mot homosexuella och att de tar till oerhört billiga metoder. Det skrattretande är att de tycks inbilla sig att komma undan med det. Det värsta är att de flesta läsarna av deras sajt säkerligen sväljer det de skriver...

Texten påstår sig avslöja myten om homosexuella som offer för hatbrott: FBI’s Hate Crime Report Debunks Gay "Victim" Myth. Givetvis är ordet victim inom citationstecken. (Här och här ligger en texter om hur även Världen Idag bagatelliserar hatbrottslighet mot homosexuella.) Here we go:


Racial crimes top the list, followed by religion. Near the bottom… crimes committed because of sexual orientation.

[...]

Fifty-five percent of hate crimes were committed because of racial bias, 17- percent based on religion and once again, sexual orientation came in a distant third. No surprise to Gender Issues Analyst, Caleb H. Price.

– The problem is that, when gay activists come to the table to play their victim card – they are bluffing. The card isn’t even in their hand.

Alltså:

I.
Hatbrott på grund av ras ligger överst i listan med 55 %.

II.
Hatbrott på grund av religion ligger på andra plats med 17 %. Detta stämmer väl överens med Focus on the Familys och American Family Associations ständiga retorik om förföljelsen mot kristna, attackerna mot de kristna värdena, det kulturella kriget. (Här ligger en text som kommenterar en artikel i Världen Idag där det varnas för en holocaust på kristna).

III.
Hatbrott på grund av sexuell läggning ligger "nära botten av listan", skriver Focus on the Family – på en avlägsen tredjeplats. Men procenttalet anges ej i texten...

IV.
En snabb koll i FBI:s sammanställning ger dock siffran 14,2 %. Detta kallar alltså Focus on the Family avlägsen tredjeplats. Är det inte större avstånd mellan 55 % (på grund av ras) och 17 % (på grund av religion), än mellan 17 % och 14,2 %?

V.
I tabellerna från FBI kan man utläsa följande om antalet offer för hatbrott:

---1. Anti-svart: 3322 st

---2. Anti-homo-bisexuell: 1190 st (not A.)

---3. Anti-judisk: 977 st (not B.)

---4. Anti-vit: 975 st

---5. Anti-hispanic: 722 st

Långt långt ner på listan – near the bottom – kommer resten av de antireligiösa hatbrotten:

---Anti-islam: 151 st

---Anti-kristen: 119 st (antiprotestant 58, antikatolik 61) (not C.)

Till skillnad från Carin Stenström på Världen Idag anser jag inte att antalet drabbade i en viss brottskategori ska avgöra huruvida brottsligheten skall vara värd att nämnas som ett problem. Trots att hatbrotten mot kristna är oerhört få, är det givetvis skandal att det förekommer. Det förtjänar all tänkbar uppmärksamhet!

VI.
Focus on the Family sätter alltså offren i den näst största gruppen inom citationstecken, och brottsligheten som drabbar dem inom parentes. (not D.)

Att diskutera och problematisera den näst största hatbrottsligheten kallar Focus on the Family och Caleb H. Price för att bluffa!

Focus on the Familys text och statistikanvändning liknar mest det gamla skämtet om hur Pravda rapporterade om en biltävling mellan USA och Sovjet där USA vann och Sovjet förlorade: "Den Sovjetiska bilen kom tvåa, och den amerikanska näst sist!"

Propagandans metoder och språk har sannerligen inte förändrats...*** *** ***not A: The Williams Institute uppskattar att det finns 8,8 miljoner homo- och bisexuella i USA, det vill säga 2,9 % av befolkningen om man räknar med att USA har 300 miljoner invånare. Andelen pendlar kraftigt från delstat till delstat. I Mississippi är siffran 2,3 %, och i District of Colombia 8,1 %. Jag har exkluderat hatbrottsligheten på grund av heterosexualitet (23 fall) i sammanställningen, eftersom texten gäller homo- och bisexuella.

not B: Enligt
Wikipedia finns det 5,671 miljoner judar i USA, det vill säga 1,9 % av befolkningen.

not C: Jag har alltså brutit ut de enskilda religionerna i statistiken, eftersom till exempel antisemitiska motiv inte sammanfaller med antiislamska eller antikristna.

not D: Proportionellt sett är undergruppen judar mer drabbade än homosexuella eftersom de utgör en mindre del av befolkningen.


*** *** ***

Uppdatering den 2 november: Box Turtle Bulletin har också skrivit om den här Focus on the Family-artikeln.

4 Comments:

Anonymous Björn said...

Tack Tor!

Som halv- Amerikan har jag, som privatperson, kämpat emot lögnerna från Focus on the Family i USA i många år.

Det fulaste av det fula är inte att många hos stiftelsen är mycket väl medvetna om att de ljuger och att de hänvisar till forskare och forskning utan kredibilitet utan det är att de medvetet ljuger och tror att de har Guds välsignelse i sina lögner eftersom de är av den övertyglesen att de gör Guds vilja.

Alltså, Ok, jag ljuger men Gud vill att jag ska ljuga på grund av lögnens syfte, alltså är lögnen rättfärdigad.

Så otroligt lågt, ohederligt och billigt. Samma resonemang man hittar hos Livets Ord i Sverige företrädd av deras majoritetsägda tidning Världen idag.

Att sen be till Gud med gott samvete.....man fullkomligt baxnar.

onsdag, november 01, 2006 9:26:00 em  
Blogger Pastor Astor said...

Vidrigt!

söndag, november 05, 2006 8:48:00 em  
Anonymous Björn said...

Hej kära anonyma Pastor- Astor, vad är vidrigt? Att kristna kan ljuga för att driva sin agenda mot homosexuella medmänniskor eller att mitt inlägg belyser detta faktum :-)

tisdag, november 07, 2006 9:57:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Här ligger Pastor Astors sajt, björn. Han är inte anonym.

tisdag, november 07, 2006 10:01:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home