fredag, november 03, 2006

Antigayretoriken: Så funkar den! Del 2

I artikeln Antigayretoriken --- så funkar den! visade jag hur vissa av antigaydebattörerna förvränger och avsiktligt vantolkar statistik. Christoffer Smitz tipsade om artikeln Homosexuality and Child Sexual Abuse: Science, Religion, and the Slippery Slope, som också ger en bra bild av hur statistikförvrängandet och det selektiva vetenskapsciterandet går till.

Artikeln handlar om flera av de många studier som brukar åberopas för att bevisa att homosexuella är pedofiler i oerhört mycket större utsträckning än heterosexuella. Skribenten Mark E. Pietrzyk visar hur selektivt data lyfts fram ur studierna, och att användandet av siffror och statistik ofta går stick i stäv med forskarnas egna slutsatser.

Först måste jag i en viktig brasklapp bara påpeka att jag tycker det är bra att det selektiva läsandet av vetenskap bemöts på ett adekvat sätt, men egentligen tycker jag inte att det behövs. Jag menar att det räcker med att ifrågasätta relevansen av uppgifterna. Låt oss rent hypotetiskt säga att antigaydebattörernas uppgifter stämmer – vad menar de att det skulle få för konsekvenser för homosexuella som grupp? Vilka åtgärder föreslås? Ska homosexuella män inte kunna vara scoutledare eller småskolelärare?

Menar dessa debattörer även att synen på svarta som folkgrupp och villkoren för dem ska vara annorlunda, för att 10 % av USA:s svarta män mellan 25-29 år sitter i fängelse, jämfört med 2 % av de vita? (källa: Brå) Ska man gå ut med rekommendationer till vita kvinnor att inte umgås med svarta män, för att det statistiskt sett är större risk att bli utsatt för ett brott?

Det viktigaste är att genomskåda varför uppgifter och statistik av det här slaget läggs fram, och i de här fallen handlar det inte om något annat än misstänkliggörande, demonisering och smutskastning.

Det var brasklappen, nu två korta exempel ur Pietrzyks essä:

I en artikel efter skandalen med kongressledamoten Mark Foleys sextrakasserier av tonårspojkar var Timothy J. Dailey på Family Research Council en av antigaydebattörerna som smidde medan järnet var varmt. I artikeln Homosexuality and Child Sexual Abuse åberopar han bland annat forskning av Nicholas Groth, men lyckas på något sätt helt bortse från hans slutsatser:

Homosexuality and homosexual pedophilia are not synonymous. In fact, it may be that these two orientations are mutually exclusive, the reason being that the homosexual male is sexually attracted to masculine qualities whereas the heterosexual male is sexually attracted to feminine characteristics, and the sexually immature child’s qualities are more feminine than masculine... The child offender who is attracted to and engaged in adult sexual relationships is heterosexual. It appears, therefore, that the adult heterosexual male constitutes a greater sexual risk to underage children than does the adult homosexual male.

En annan forskare som åberopas är dr Kurt Freund, vars forskning enligt antigaydebattörerna visar att ungefär 35 % av pedofilerna är homosexuella. Det är en grov förvrängning, och överensstämmer inte riktigt Freunds egna slutsatser:

the erotic attractiveness of male children (or pubescents) for androphiles [dvs homosexuella] is not greater than the erotic attractiveness of female children (or pubescents) to gynephiles [dvs heterosexuella].

Well, det här blir ganska plottrigt och utdraget ur sitt sammanhang. Läs artikeln istället, och få en god inblick i antigayretorikens underbara värld. Men som sagt: Mycket av bemötandet av antigaydebattörerna kan reduceras till att ifrågasätta relevansen av deras teser och argument.

6 Comments:

Anonymous Björn said...

Eftersom majoriteten av antigayretoriken närs och sprids av bokstavkristna eller det vi till vardags kallar för "den kristna högern" är det angeläget att granska denna rörelse, vilka typer av människor den attraherar och dess agenda.

Soulforce (en organisation för kristna homos) och dess grundare, Pastor Mel White, har skrivit en utomordentlig bok med titeln: "Religion Gone Bad: The Hidden Dangers of the Christian Right"

Den boken borde ge även oss i Sverige en bra bild över vad som driver till exempel Livets Ord till sin ofta hetsfyllda och lögnaktiga agenda genom tidningar som Världen idag. Boken förklarar hu man gärna döljer sin inblandning i politik och utbildning genom att maskera sina namn bland annat.

Allt annat än hederlighet driver dessa männiksor. Där den kristna fanatismen och fundamentalismen går in, där går vettet ut.

Besök gärna Soulforce direkt på: http://www.soulforce.org/

söndag, november 05, 2006 5:10:00 em  
Anonymous Bengt said...

"Allt annat än hederlighet driver dessa männiksor. Där den kristna fanatismen och fundamentalismen går in, där går vettet ut."

Du måste mena den fundemntalismen och fanatismen dom falska prästerna visar?
Den kristna lögnvänstern? ;=)

måndag, november 06, 2006 11:07:00 em  
Anonymous Björn said...

Förlåt Bengt, vänligen utveckla vad du avser med falska präster och "lögnvänstern" inom kristendomen.

Beskriv gärna institut och rörelser som präglas av det du kallar för "den kristna lögnvänstern".

Besrkiv stora donatorer och bidragsgivare.

Beskriv vilka kristna medier i Sverige som drivs av det du kallar "kristna lögnvänstern"

När du redogjort för detta tar vi ett snack om verkligheten.

Och igen: Bara för att man är kritisk till fundamentalistisk religion så är man per definition inte vänster.

Att se nyanser är en bra egenskap. Särskilt för kristna.

tisdag, november 07, 2006 7:14:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tyvärr dör Billgrens hela resonemang i hans avslutande påstående. Ty om ifrågasättande av relevans är medlet med vilken sakliga argument skall möta de sk "antigayretorikerna" skulle hans egen blogg kunna viftas bort med formuleringen; Den äger alls ingen relevans i ämnet.

tisdag, november 07, 2006 4:09:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Sakliga argument är giltiga bara om de är relevanta i en diskussion. Om jag i en debatt om poesis roll i samhället hävdar att "I sydafrika är det vänstertrafik!" är det förvisso sant, men irrelevant i sammanhanget.

Därmed inte sagt att man inte KAN eller BÖR bemöta irrelevanta argument. Detta skrev jag ju också i huvudinlägget. I bemötandet av sådana argument kan man blottlägga antagonistens retorik, och hans logiska brister och dessutom få fram en del egna poänger.

För övrigt förstår jag inte hur du menar att min blogg ej äger relevans i debatten kring den demoniserande retoriken gentemot homosexuella? Är det de gamla den-som-sa-det-han-var-det-argumentationen?

tisdag, november 07, 2006 4:21:00 em  
Anonymous Björn said...

Bengt: varför har du inte på ett bra sätt kunnat formulera ett svar? Det borde vara idiot- lätt att kunna visa mig vem som "när, sprider, betalar" det du kallar för "den kristna vänstern" idag :-)

På samma sätt som medlemmarna hos Livets Ord, Pingst och de flesta hos Missionsförbundet (Mormonerna och Jehovas vittnen icke att förglömma) ger näring till, betalar för och lever den kristna fundamentalismens enögdhet och blinda fördömanden....

Vilka är vi?

tisdag, november 07, 2006 9:53:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home