onsdag, januari 10, 2007

Den ohållbara föreställningen om begreppet "homosexuell livsstil"

Ytterligare ett exempel på den konservativa kristenhetens återvändsgränd när det gäller homosexualitet får vi idag på Americans for Truth. De protesterar mot att National Education Association i sin antimobbningskampanj har med "sexual orientation". De citerar Finn Laursen från Christian Educators Association:

As parents and educators we ought to say, ‘No, we won’t tolerate harassment or bullying. But we shouldn’t be promoting something to our children that we know has major medical, psychological implications and as a Christian, we believe is sin.

I grunden för det här påståendet ligger föreställningen att homosexualitet är en livsstil. Homosexuell livsstil är ett begrepp skapat av den konservativa kristenheten, som de proppat fullt med allt negativt man överhuvudtaget kan relatera till homosexualitet, till exempel drogmissbruk, sexuellt riskbeteende, promiskuitet, partnerbyten etc.

De definierar alltså homosexualitet utifrån uteslutande negativa företeelser som de har bestämt sig för ska vara typiska för homosexualitet. Det är som att definiera heterosexualitet utifrån hustrumisshandel, alkoholism, barnaga och otrohet.

Här ligger en gammal text om just de medicinska och psykologiska problemen Laursen talar om. Det är en kommentar jag skrev på en text från Homosexuellt.com, som handlade om att "homosexuell livsstil" orsakar psykisk ohälsa och att detta absolut INTE har med samhällets och kyrkans fördömande, stigmatisering och skuldbeläggelse att göra - utan själva livsstilen... På Homosexuellt.com ligger numera bara [hetero]pornografi, så det går inte att få tag i originaltexten.

Etiketter: ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home