onsdag, maj 09, 2007

Världen Idags balanserade syn på andra religioner

Idag skriver religionsfrihetens riddare Världen Idag om planerna på ett buddistcenter i Gnosjö. Jag publicerar texten i sin helhet och markerar särskilt anmärkningsvärda avsnitt:

Planer på ett regionalt buddistiskt centrum i Gnosjö har mottagits positivt av kommunstyrelsen.
– Detta vore att öppna för ockulta krafter och det skulle inte medföra välsignelser, varnar dock buddistkännaren Gertrud Storsjö.


Publicerad 2007-05-09 08:16
av Jonas Adolfsson

Det är buddister i skånska Åstorp som har ansökt om att få starta ett buddisttempel i Gnosjö. Och kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) tycker att idén är mycket intressant.
– Vi ser positivt på detta, det är en utveckling av verksamhet i Gnosjö och det kan gynna samhället, säger han till SR Jönköping.
Ett syfte är att göra Gnosjö till en regional knytpunkt för buddister.
I Gnosjö finns sedan länge en stor minoritet vietnamesiska invandrare varav många är buddister.
Enligt det aktuella förslaget ska kommunen erbjuda buddisterna att köpa ett hus i bostadsområdet Furuhall. Priset för byggnaden väljer kommunalrådet dock att hålla hemligt.

Men Gnosjö är samtidigt en bygd med hög frikyrklighet, präglad av de stora folkväckelserna. Detta är, enligt många bedömare, också en viktig förklaring till den goda företagsamhet som varit Gnosjös signum. Genom att öppna upp för det buddistiska projektet riskerar Gnosjö att mycket av detta goda går förlorat. Det menar Gertrud Storsjö, som under många år varit missionär i buddistiska länder och som har studerat buddismen.
– Gnosjö är ju ett typexempel på hur Gud har välsignat ett område med rik företagsamhet och med hela Gnosjöandan. Om man inte vill att detta ska avstanna,w så bör man nog inte bjuda in avguderi på det här viset. Men kanske är det så att Gnosjö redan har vänt sig bort ifrån rötterna till det sekulära och börjat söka i andra källor.

Gertrud Storsjö är ändå förvånad över att Gnosjös kommunledning öppnar upp för buddismen. Enligt henne rimmar buddismen nämligen dåligt med Gnosjös företagaranda.
– För buddisterna är materialismen ju bara en illusion, och det stämmer inte särskilt väl med Gnosjös inriktning på att jobba och utveckla samhället. I buddismen handlar det tvärtom om att dö från allt och att bli av med sina önskningar och begär, säger hon.
Enligt Gertrud Storsjö är buddismen inte bara en filosofi, här finns också element av ockultism med tillbedjan av andar och buddor. Hon uppmanar därför Gnosjös ledning att tänka sig noga för.

– Bibeln är tydlig, om man vänder sig till avgudar så kommer Gud att dra sig undan. Här handlar det om att man byter ut en andlighet - som bevisligen har välsignat denna bygd - mot en andlighet som förslavar människor.

Häromåret öppnade kommunledningen i norrländska Fredrika för bygget av ett stort buddisttempel. Händelsen väckte stor oro bland kristna som bland annat basunerade ut 21 dagar av bön och fasta.
Templet skulle ha finansierats från Thailand men efter statskuppen där skars plötsligt denna kanal av och bygget ligger nu i malpåse. Gertrud Storsjö och många kristna i bygden ser det här som ett svar på mångas böner.
– De kristna i området fortsätter dock att be intensivt och i dag finns en stark ande av bön över det här området. Istället för ett buddisttempel har ett prästpar startat ett kristet helandecenter i just det här området, säger Gertrud Storsjö med en tydlig hälsning till Gnosjös kristna:
– Jag vill verkligen uppmana er kristna i Gnosjö att be för eran bygd.


Det är inte bara homosexuella som demoniseras i denna tidning, om nu någon trodde det...

Etiketter:

3 Comments:

Blogger Kalle af said...

Intressant.

Ett sakfel kommer artikeln med när låter Gertrud Storsjö säga: "För buddisterna är materialismen ju bara en illusion..."
Jag antar att Storsjö (om hon är expert på buddhismen) har sagt "För buddisterna är materien ju bara en illusion...", vilket redaktören sedan har misstolkat. Eller också är Storsjös expertis inte på den nivå som antyds.

onsdag, maj 09, 2007 10:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hade varit intressant att se hur VI riktigt motiverar denna kritik ur sitt högt hållna religionsfrihetsperspektiv. Buddisterna planerar ju finansiera det själva.

/af

onsdag, maj 09, 2007 4:02:00 em  
Blogger Christian BK Aasvestad said...

Shit, Tor, med det materialet du har att granska, t.ex.Världen Idag, skulle bloggen kunna ha hetat "Nyheter från Bizarro World"!!!

hahaha

torsdag, maj 10, 2007 7:25:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home