fredag, december 28, 2007

De muslimska ledarna i Norge är fega ynkryggar

I samband med att FN:s generalförsamling i veckan antog en resolution om att stoppa alla avrättningar uppmärksammade tidningen Dagen det omtalade fallet i Norge, där ledarna för det islamska rådet vägrar fördöma avrättningar av homosexuella. Jag skrev om saken i texten Muslimska politiker pressas om dödsstraff .

De muslimska ledarna i Norge visar exempel på sällan skådad ynkedom och feghet, för det första för att de inte accepterar den demokratiska frihet och liberalism som är själva förutsättningen för deras egen existens, och för det andra för att de inte vågar uttala en ståndpunkt utan stöd från högre instans.