tisdag, juni 10, 2008

Blogg och bok som svar på granskning?

Efter Dagens omfattande artikelserie om Livets Ord (se nedan) börjar vissa bitar falla på plats. Granskningen är förmodligen svaret på varför Ulf Ekman på bara några månader radikalt ändrade ståndpunkt när det gäller bloggosfären. I en ledarkommentar den november 2007 beskrev han det nya medieklimatet med Facebook och bloggar som ett "tjatter utan dess like" och att vi verkar "slå knut på oss själva för att vara längst framme i kommunikationssamhällets alla innovationer". Men den 3 april i år startade han ändå en egen blogg. Förmodligen för att på ett snabbt och enkelt sätt och med stort genomslag kunna kommentera Dagens artiklar (vilket han också gjorde). Det är absolut inget fel eller suspekt med det. Bara intressant att notera.

En annan sak som är intressant att notera är att Världen Idag – som annars brukar rycka ut till oförblommerat försvar av Livets Ord – har hållit sig helt passiv under publiceringen av Dagens artiklar. Svaret kan ligga i den bok de just nu marknadsför och förhandssäljer i sin webshop: Pastor Ulf, av tidningens medarbetare Siewert Öholm.

Arbetet med boken offentliggjordes i mitten av mars och den utkommer i juli. Den baseras på intervjuer som enligt Ekmans blogg ägt rum "under våren", och han tror att "[den nog kommer att] komplettera Dagenartiklarna på ett bra sätt". Initierades bokprojketet först efter att Dagen dragit igång sin granskning för att skapa en motbild? Det finns en del som tyder på det, t.ex. just att intervjuerna ägt rum under våren (samtidigt som Dagens researcharbete), samt att det tycks vara angeläget att få den publicerad så fort som möjligt.

En annan, mindre konspiratorisk förklaring till både blogg och bok kan förstås vara att Livets Ord fyller 25 år i år. Man kan även notera att det inte verkar ha framkommit något särskilt komprometterande i artiklarna, varför behovet av motbilder egentligen inte är särskilt stort.För den som vill läsa Carl-Henric Jaktlunds artiklar om Livets Ord, lägger jag länkarna här nedan. Jag länkar också till Ulf Ekmans bloggkommentarer. (Kommentarerna är inte alltid hundraprocentigt matchande till respektive artikel. För att få en mer heltäckande bild rekommenderar jag att man även läser kringinläggen på bloggen.)

Dokument Livets Ord

Introartikel

1. Starten

2. Teologin . . . Ekmans svar

3. Påverkan . . . Ekmans svar

4. Missionen . . . Ekmans svar

5. Pengarna . . . Ekmans svar

6. Makten . . . Ekmans svar

7. Ekumeniken

Läsarreaktioner

Ulf Ekmans slutkommentar

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det finns något skönt ironiskt i att "A":et i "Pastor Ulf" är det grekiska Lambda, allmänt vedertagen sedan 70-80-talet som symbol för gay pride. ;-)

tisdag, juni 10, 2008 4:12:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Japp, Sanna påpekade det i ovanstående inlägg också. Själv har jag inte tänkt på det förrän nu.

tisdag, juni 10, 2008 4:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Är Ulf Ekman och Livets ord framgånsrika och viktiga i samhällsdebatten i Sverige. Är det någon fråga där samhället, politiker generellt och befolkningen närmat sig Livets ords åsikter sedan den församlingen startade? Ni som vet något exempel får gärna berätta det. För mig tyckts Livets ords attityder blivit mer och mer marginaliserade. Visserligen har de väl själv fått betydligt fler medlemmar men ännu är de relativt marginella. Syftet med ett samfund som Livets ord och Ulf Ekmans utåtriktade budskap måste väl även vara att påverka samhället utanför det egna samfundet.

Är det någon som tycker att han och hans samfund lyckats?

Bengt Held

tisdag, juni 10, 2008 5:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, det är fel i länkarna. Länken "Ekmans svar" till del 1. "Starten" är hans kommentar till del 3.

tisdag, juni 10, 2008 7:22:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack, teas mamma, för påpekandet. Nu är det korrigerat.

tisdag, juni 10, 2008 8:15:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home