torsdag, juli 16, 2009

Gallring bland Dagen-kommentarerna

av TOR BILLGREN

Diskussionerna på Emanuel Karlstens blogg (den första och den andra) har sedan länge kantrat från frågan om varför man som kristen blir glad över att yttrandefriheten och det offentliga samtalet stryps kring ett ämne som rör en redan förföljd grupp i Litauen, till det sedvanliga och tvärlåsta repeterandet av antigayretoriska slentrianargument. Här kommer några exempel:

1.
Att det är homolobbyister som ligger bakom alla "Glad"-klickningar under artikeln om Litauens nya lag för att skapa bilden av att homosexuella är förföljda. Denna insinuation motbevisas lätt av att många i de båda diskussionerna hyllar lagen.

2.
Att homorörelsen är en "propagandaapparat som lockar människor in i ett destruktivt levnadsmönster", och att det därför är bra att Litauen antagit den aktuella lagen. Här finns två klassiska antigayretoriska stereotyper:

I: Att homorörelsens agenda är att rekrytera människor för att göra dem homosexuella. Snarrrk! Homorörelsens agenda är att underlätta för dem som är homosexuella genom att sprida adekvat information och skapa opinion för förbättrade villkor för homosexuella.

II: Att det skulle vara destruktivt att leva som homosexuell. Det finns inget i homosexualiteten som i sig är destruktivt. Däremot kan man som homosexuell (eller heterosexuell) individ ägna sig åt beteenden och utföra handlingar som är destruktiva.

3.
Att det är förbjudet att yttra kritik mot homosexuella eller ha synpunkter på homosexualitet. Att man blir förföljd och trakasserad om man gör detta. Det påstås till och med att homofobi skulle vara ett brott. Inget av detta är sant. Det som är förbjudet i lag är att hetsa eller uppmana till våld. HD-domarna mot Åke Green och Leif Liljeström visar att takhöjden för "diskussioner" om homosexualitet "i religiös kontext" i det närmaste är obegränsad. Men kristenheten tycks inte vara nöjda med detta. De VILL att det ska vara förbjudet. Så de påstår det gång på gång på gång. Mot bättre vetande.

4.
Att rättigheter för homosexuella och värnande om deras trygghet skulle stå i motsats till värnandet för kärnfamiljen och heterosexualiteten. Att förbättrade villkor för homosexuella skulle underminera Familjen och Äktenskapet. Detta är ett orsak-verkan-förhållande som är totalt gripet ur luften. Varför skulle det vara så?

5.
Att Elisabeth Ohlson-wallin jämställer Göran Hägglund med nazister i utställningen "In hate we trust". Det gör hon inte. Däremot tar upp om fördomar, ogina föreställningar, antigayretorik och våldsbrott som drabbar homosexuella och deras familjer och pekar på sambandet mellan retorik och handling. Hon kan inte hjälpa att antihomosexuella strömningar främst förekommer bland religiösa och högerextremister. Den som kritiserar konstnären för detta skjuter budbäraren istället för att ägna några allvarliga tankar om varför det förhåller sig på det sättet som hon beskriver.

6.
Och så är det förstås ett himla fokus på själva sexet. Många tycks utgå från att det är människors sexuella praktik, det vill säga vad de gör i sängkammaren, som ska ligga till grund för vilka rättigheter och villkor man ska ha i samhället och inom de religiösa samfunden. Den typen av arugment blir giltiga först i det ögonblick man avkräver räkenskap för hur heterosexuella par har sex med varandra. Ty det finns många sätt att synda sexuellt, även om akten äger rum mellan gifta makar...

7.
En som har lagt många timmar på debatten är antigayideologen Stefan Pehrson (som då och då även medverkar i Världen Idag). Dagens mest sensationella uttalande är att yttrandefriheten bör inskränkas:

Faktum är att det ÄR glädjande att man kan förbjuda tal som hävdar det som är ohållbart. Som kristen bör man inskärpa att att fasthållande vid synden hindrar vägen till Gud. Vi har det ansvaret.

Med det glädjebudskapet drar vi streck för ikväll.

24 Comments:

Anonymous Maja said...

Världen Idag-medarbetaren Stefan Pehrson? Allvarligt? Stefan Pehrson är ju ett troll. Jag trodde det var en pseudonym.

torsdag, juli 16, 2009 9:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

På vilket sätt arbetar han på Världen idag?

torsdag, juli 16, 2009 9:31:00 em  
Anonymous Monica O Kolkman said...

Jag är lika chockad som Maja.
Medarbetare på Världen Idag?

torsdag, juli 16, 2009 10:04:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lugn i stormen, det finns väl inget att vara chockad över med det? Jag har ofta haft utbyte av hans kulturtexter.

torsdag, juli 16, 2009 10:13:00 em  
Anonymous Monica O Kolkman said...

Inte för att jag haft enormt stort förtroende och intresse för Världen Idag, men det är i alla fall helt borta nu...

Jag menar, Stefan Pehrson tror ju inte ens att kvinnan är Guds avbild...
... för att inte tala om vad han tycker om homosexualitet...

torsdag, juli 16, 2009 10:17:00 em  
Anonymous Monica O Kolkman said...

Vad har han för uppgifter på Världen Idag? Jag söker på sajten men kan inte hitta något.

torsdag, juli 16, 2009 10:18:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Frilans. Men håll hästarna med spekulationer och utläggningar till den vi talar med har möjlighet att bemöta.

torsdag, juli 16, 2009 10:21:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Tycker sådant här är så jobbigt! Speciellt sådana saker som "Att homorörelsens agenda är att rekrytera människor för att göra dem homosexuella", sådana kommentarer gör ju att man som kristen ständig bemöts med fördomar om man uttalar att homosexualitet är synd, då tror ju folk att man är lika högmodig, självrättfärdig, kränkande, och dömande som Fred Phelps!

Homosexualitet är synd, och utifrån GT kan man få en teologi att en homosexuell kultur kan leda till samhällets fall. Men att endast peka på det blir mycket hycklande! Exempel när profeterna i GT förklarar varför Gud dömde Sodoma & Gomora så hänvisar dem till att folket där var kärlekslösa, och att de inte hade omsorg för änkorna och de faderlösa, alltså huvud problemet var inte deras sexuella lösaktighet utan deras kärlekslöshet.

När Paulus talar till församlingen i Korint, så pekar på att ingen homosexuell kommer att bli frälst, men samtidig pekar han på "Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande." - Hur blir man helgat och rättfärdiggjord? Ju det svarar Paulus på i romarbrevet: "Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet."

Vem är de ogudaktiga? - Ju det är var och en av oss, och hur blir man rättfärdiggjort?- Ju genom tro och inte genom gärningar. Alltså homosexualitet är synd, men genom att omvända sig och ta emot Jesus, så för man möjlighet till syndernas förlåtelse, helgelse (upprättelse) och frihet från det som står emot Guds rike.
Betyder det att Gud inte skulle älska homosexuella?- Tvärt emot!- Han hade inte erbjudet nåd, förlåtelse, upprättelse och sin kärlek om han inte älskade dem på lik linje som han älskar alla andra av oss.

Se gärna mitt gamla blogg inlägg: HBTQ och kristendom- Favorit i repris: http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/04/hbtq-och-kristendom-favoritt-i-repris.html

Kristendom borde aldrig handla om att förtrycka människor, oberoende av tyckande eller teologisk inställning. Förkastligt en del som kom fram i kommentarerna hos Emanuel, likaså förkastlig dessa nya lager i Litauen.

Sporade lite iväg...

torsdag, juli 16, 2009 11:39:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Michael G. Helders:
Nej, homosexualitet är inte en synd. Gud har ingenting emot homosexualitet. Vad Paulus skriver om är irrelevant. Det viktiga är alla de kristna som väljer att utnyttja Gud för att legitimera sin homofobi. Det är du, inte Gud, som valt att hata homosexuella och predika ditt hat och människoförakt här och på andra håll.

fredag, juli 17, 2009 1:12:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag har uppdaterat formuleringarna i punkt sju, vilket ändrar sammanhanget för vissa av kommentarerna i tråden.

fredag, juli 17, 2009 9:21:00 fm  
Blogger Unknown said...

Christopher:
Det vore mer givande om du kunde ge teologiska argument för dina åsikter om Guds syn på homosexualitet, eftersom majoriteten kristna inte håller med dig.

Menar du att kristna som anser homosexualitet vara en synd gör det för att de är homofober och inte pga slutsaterna de drar när de läser bibeln?

fredag, juli 17, 2009 9:26:00 fm  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Tor Billgren, jag tycker att du - antagligen i hastigheten - redigerade bort retoriken i citatet av mig. Jag hade skrivit:
"Faktum är att det ÄR glädjande att man kan förbjuda tal som hävdar det som är ohållbart.
Som kristen bör man inskärpa att att fasthållande vid synden hindrar vägen till Gud. Vi har det ansvaret.
Men även i allmänhet kan man inskärpa att saker inte finns som möjlighet. Jag har redovisat resonemang ovan."

Jag menade att, förutom att vi har ett ansvar som kristna att i kärlek påpeka risken, så kan man även föra den allmänna diskussionen om att saker liksom löser upp sig själva. Jag brukar ibland citera Predikaren 1:15b, "det som saknas kan inte räknas".
Som jag skrev i slutet av citatet här har jag redovisat resonemang mot anspråk för homosexualiteten.
Jag påpekar sedan i den texten att de s.k. mänskliga rättigheterna inte är heliga utan bygger endast på majoritetsbeslut och kan upphävas.

Det som gör att homosexualitet inte kan få något erkännande är ju:
1. Vi är alla födda genom föreningen mellan man och kvinna. Det bygger på något sexuellt, som konstituerar oss och därför är avgörande för oss. Men det är en viss typ av sexualitet. Den typen måste man därför betrakta som normerande.
2. De olika könen passar för varandra. På så sätt kan man förenas sexuellt. Det kan man inte med lika kön. Därmed finns det ingen förening att bekräfta.
3. En folkgrupp är ju människor som fortplantar sig själva inom gruppen. Där hamnar homosexuella automatiskt utanför definitionen.

För övrigt stämmer det att jag skriver som frilans i Världen idag, mest om klassisk kyrkomusik.
Världen idag är en väldigt bra tidning som just tar upp brännpunkterna i samband med kristen tro.

fredag, juli 17, 2009 9:44:00 fm  
Anonymous Björn said...

Wow, Stefan Pehrsons inlägg får mig att baxna, några snabba kommentarer:

1. med ditt resonnemang skulle alltså all icke reproduktiv hetrosex förbjudas (oralsex, petting, masturbation). Dessutom skulle vi få väldigt stora famlijer i Sverige för jag förmodar att du i ditt reproduktions- resonnemang vill förbjuda även preventivmedel inom äktenskapet?


2. "De olika könen passar för varandra" Nu är du inne på en nivå som en 3-åring. "Skruven passar i muttern" typ. Jag undrar om du är retoriskt korkad eller bara korkad?

3. Din definition av folkgrupp, har du hittat på den själv? Jag kan inte se annat än att den är en fabrikation av din bild på världen.

Vilken sorglig bild av dina medmänniskor du har Stefan.

fredag, juli 17, 2009 10:41:00 fm  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Björn,
1. Det tillhör vår egen identitet att erkänna föreningen mellan man och kvinna, däremot inte den mellan lika kön.
Även avvikeleser mellan man och kvinna berörs. Preventivmedel kan diskuteras i sig, men de används just för att just de förutsättningar som vi blivit till genom finns.
2. Skruven är avsedd för muttern och vice versa, ingenting annat.
3. Min definition av folkgrupp är saklig och oproblematisk.

fredag, juli 17, 2009 11:19:00 fm  
Anonymous Christopher Aqurette said...

MannyPacquiao:
"Menar du att kristna som anser homosexualitet vara en synd gör det för att de är homofober och inte pga slutsaterna de drar när de läser bibeln?"

Ja, precis så.

De "teologiska argument" som framförs bygger på en homofobisk tolkningstradition och har mycket lite stöd i texterna som åberopas. I Tredje Mosebok står bara att män inte ska ligga med män som med kvinnor. Det står i anslutning till en lång och utförlig beskrivning av de regler som gäller för hur män ska ligga med kvinnor och måste naturligtvis läsas i sin kontext. Detta gör inte den där majoriteten kristna som du hänvisar till. De väljer den för homosexuella mest ofördelaktiga tolkningen i syfte att legitimera sina egna åsikter om homosexualitet. De väljer att vara homofober och skyller på Gud.

Läser man Romarbrevet och Paulus texter noggrant så märker man att han skriver om heterosexuella som straffas med homosexualitet. Det onaturliga ligger i att de får lustar som går emot deras natur. Vem vet, om Gud blir arg under Pride så kanske han straffar bögarna med heterosexuella drifter som går emot deras natur. Det vore i så fall jämförbart med det straff som Gud gav männen och kvinnorna i Paulus text. Men de homofobiska teologerna väljer att kasta om texten så att straffet blir synden. Men eftersom vi har texten så kan varje homosexuell man och kvinna stå stark i förvissningen om att den synd Paulus beskriver är avgudadyrkan, för vilken alltså de heterosexuella straffas med för dem onaturliga homosexuella drifter.

Det är trist att den homofobiska teologin fått stå oemotsagd under så många sekel. Det är hög tid att andra mer bibeltrogna teologer utmanar mörkermännen som bara vill sprida sitt hat och gömma sig bakom Gud.

fredag, juli 17, 2009 11:39:00 fm  
Anonymous Sanna said...

"1. Vi är alla födda genom föreningen mellan man och kvinna."

Inte med nån tolkning kan jag påstå att våra döttrar är födda genom en förening mellan man och kvinna, deras tillblivelse började i en petriskål.

Så jag vet av egen erfarenhet, och lite sunt förnuft, att "Vi är alla födda genom föreningen mellan man och kvinna" är en överromantiserad tolkning av den biologiska händelsen när ett ägg blir befruktad med hjälp av en sädescell.

Dessutom har ju senare tids forskning visat att det är teoretiskt möjligt att ett ägg kan bli befruktad av ett annat ägg, sk ägg-ägg befruktning, vissa experiment har varit delvis lyckade.
För att inte nämna ännu senare biologisk forskning visat att det är möjligt att skapa artificiella spermier.
En nackdel, (ja beroende på ens perspektiv förstås), är ju att båda befruktningsätten endast producerar X-kromosomer som slutresultat.

Vilket i sin tur har gett en teori att y-kromosom är en defekt x-kromosom, speciellt som det räcker med en x-kromosom för att det ska bli en flicka men det krävs två y-kromosomer för att det ska bli en pojke, samt att y-kromosomen har långt färre funktionella gener än X-kromosomen.

fredag, juli 17, 2009 9:58:00 em  
Anonymous ubuunto said...

"1. Det tillhör vår egen identitet att erkänna föreningen mellan man och kvinna, däremot inte den mellan lika kön."

Det tillhör _din_ identitet. Du är inte alltet. Det är möjligt att bibeln rent av säger något om ödmjukhet.

Jag håller inte med dig. Och jag är en människa. De kristna jag känner håller inte med dig. Majoriteten av människor i Sverige håller inte med dig.

Nej, jag försöker inte förtrycka dig. Jag försöka bara säga att det är _din_ mening.

lördag, juli 18, 2009 5:57:00 em  
Anonymous Stefan Pehrson said...

ubuunto:
Men det tillhör vår gemensamma identitet att erkänna det som vi blivit födda genom. Vi MÅSTE erkänna och identifiera oss föreningen mellan man och kvinna, men vi måste INTE erkänna inte föreningen mellan lika kön. Därför att vi är födda så.

söndag, juli 19, 2009 3:35:00 em  
Anonymous Stefan Pehrson said...

ubuunto: (skriver om, blev fel)
Men det tillhör vår gemensamma identitet att erkänna det som vi blivit födda genom. Vi MÅSTE erkänna och identifiera oss med föreningen mellan man och kvinna, men vi måste INTE erkänna föreningen mellan lika kön. Därför att vi är födda så.

söndag, juli 19, 2009 3:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Att homorörelsen är en "propagandaapparat"????

Visst är det så.
Annars hde ju inget hänt.
Varför förneka det?

måndag, juli 20, 2009 10:35:00 em  
Anonymous frippe said...

Tor,jag brukar hålla med dig men så inte denna gång:

Du skriver: "Att Elisabeth Ohlson-wallin jämställer Göran Hägglund med nazister i utställningen "In hate we trust". Det gör hon inte. Däremot tar upp om fördomar, ogina föreställningar, antigayretorik och våldsbrott som drabbar homosexuella och deras familjer och pekar på sambandet mellan retorik och handling."

Detta samband kan verkligen diskuteras. Risken finns ju att man hamnar i sk. guilt by association. Göran Hägglund hävdar att varje barn har rätt till en mamma och en pappa. Det kan man tycka vad man vill om. Att en sådan ståndpunkt kanske delas av nazist som slår ned homosexuella gör ju inte att Hägglund är ansvarig för våldet.

Om jag kritiserar exempelvis invandringspolitiken, gör det mig ansvarig för det rasistiska våldet?
Nej, jag menar att det inte är så.

Det är ju också detta som gör hetslagen så svår att försvara. När det finns en direkt koppling mellan ett uttalande och en handling dvs uppvigling ska detta vara straffbart.Men saknas detta,vilket är fallet med
hetsbrott är risken stor att man faktiskt kriminaliserar åsikter.


Du skriver vidare att: "Den som kritiserar konstnären för detta skjuter budbäraren istället för att ägna några allvarliga tankar om varför det förhåller sig på det sättet som hon beskriver"

Men om man inte håller med om den koppling hon gör ,finns det väl all anledning att "kritisera budbäraren"?

tisdag, juli 21, 2009 6:35:00 em  
Anonymous Björn said...

Stefan Pehrson;

1. Du svarar inte på min fråga. På ett "Livets Ord" hycklande sätt vänder du i stället frågan. Kristet? Nja. Hycklande. Japp!

2. Du har uppenbarligen inte alla muttrar inne Stefan. Eller vet du vad, för att tala så du förstår: en skruv i min tvättmaskin idag såg liksom mera ut som en mutter faktiskt. Undra vem den skruven då ska in i :-)

Vulgära människor är bara patetiska.

3. Folkgrupp. Gäsp. Din definition är säkert oproblematisk i ditt "livets ord" huvud men helt imbecill för någon med en riktig och normalt fungerande hjärna.

onsdag, juli 22, 2009 12:09:00 fm  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Björn,
jag har inte ett reproduktions-resonemang utan ett identitets-resonemang. Vi MÅSTE erkänna det vi blivit till genom, men inte det ingen blir till genom. Det tillhör inte vår identitet, det ligger inte bakom vår tillblivelse. Det är också ett svar på kravet om erkännande - anledningen till att man erkänner föreningen mellan man och kvinna finns inte hos homosexuella. Avvikelser i sexuellt beteende mellan man och kvinna finns heller ingen anledning tt erkänna. Men som du vet är det ingen som kräver det heller. Preventivmedel är eb fråga i sig, men anledningen till att det används är att man och kvinna har den möjligheten att göra det som vi blivit till genom. Den möjligheten har inte homosexulla.
1. med ditt resonnemang skulle alltså all icke reproduktiv hetrosex förbjudas (oralsex, petting, masturbation). Dessutom skulle vi få väldigt stora famlijer i Sverige för jag förmodar att du i ditt reproduktions- resonnemang vill förbjuda även preventivmedel inom äktenskapet?

2. Att utskjutande gängor i spiral måste passa i insänkta gängor i spiral är självklart. Hur kan du ha problem dmed det? De olika könen passar för varandra och det är de som kan förenas sexuellt.

3. En folkgrupp är inte en grupp. Ordet används om en del av en befolkning med gemensam härkomst.

onsdag, juli 22, 2009 8:15:00 fm  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Björn,
Jag råkade få med din text under min första del nyss. Det som står under 1. skulle inte vara med.

onsdag, juli 22, 2009 8:21:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home