fredag, mars 05, 2010

Är Agnarssons ståndpunkt om min person rimlig?

av TOR BILLGREN

Idag kommenterade Ruben Agnarsson min replik på hans blogg. Notera att jag inte använde ordet "bemötte", eftersom han valde att bortse från essensen och frågorna i repliken. Här kommer hans text:

Tor Billgren har inte bara skrivit två twitter-kommentarer och en bokrecension. Föreslår att han räknar alla kritiska och nedsättande blogginlägg där mitt namn nämns som han haft de senaste åren - om de nu går att räkna.
Billgrens svar visar att det är helt meningslöst att försöka föra en seriös debatt om RFSL:s relation till pedofili, barnsexhandel och barnporr med Billgren.
Det räcker inte med att en FN-rapport och att svenska Rädda Barnen kritiserat rörelsen för att deras turistguide Spartacus vägledde pedofiler till ställen i Thailand som erbjöd barnsexhandel.
Inte heller med att en av Sveriges mest prisbelönte grävande journalister, Nuri Kino, upptäckte öppen barnsexhandel på RFSL:s hemsida.
Även när tidningen Stockholms Fria upptäckte barnporr på QX Qruiser och gjorde iakttagelsen att ansvariga såg mellan fingrarna på detta, är det inte något som QX ska stå till svars för.
Och författaren Pål Hollenders upptäckt att personer inom RFSL hade en dold agenda för att få pedofili accepterat, trots att man officiellt tagit avstånd från pedofili, viftas lättvindigt bort.
Den brittiska regeringsrapporten som varnar för att barn far illa av det översexualiserade samhället är heller inte något att ta notis om.
Det räcker heller inte med att RFSL:s tidigare ungdomsordförande dömdes för utnyttjande av barn, att ett remissvar till justitiedepartementet från RFSL på 1980-talet förespråkade pedofili, eller att RFSL haft en underavdelning som hette Pedofila arbetsgruppen och att man öppet diskuterat att accepterande på RFSL:s årskongress. Inte heller att tunga RFSL-profiler som Nils Hallbeck, Stig-Åke Pettersson och Kjell Rindar försvarat en pedofil livsstil.
Att påpeka alla dessa uppenbara faktauppgifter förvandlas i Tor Billgrens föreställningsvärd till lögner, svartmålning och svammel. Att påpeka en välgrundad verklighet omvandlas i Billgrens ögon till att omgivningen demoniserar och sprider insinuationer.
Kanske har den här debatten ändå klargjort en sak: skillnader i hur man ska se på ett övergrepp på ett barn. I Dagens Nyheter hösten 2002 försvarade sig en av de dömda pedofilerna i den Västsverige-härva som Världen idag avslöjade, med att de utnyttjade barnen i själva verket uppskattade övergreppen. Den retoriska cirkelbevisningen blir att pedofili inte är pedofili och att övergrepp inte är övergrepp.
Om det är utgångspunkten upphör möjligheten till att föra en vettig diskussion.

Och här är mitt svar:

1.
Nej, det går antagligen inte att räkna alla gånger jag haft anledning att kritisera ditt sätt att skriva om homosexuella, homosexualitet och homorörelsen. Har jag varit orättvis? Har kritiken varit obefogad? Tål dina texter inte granskning? Du får gärna komma med exempel på var jag gått över gränsen.

2.
Allt du skriver om i din kommentar har vi tragglat förut. Jag har antigen vederlagt eller satt dina påståenden i relevant sammanhang många gånger tidigare på min blogg (se länk för exempel). Det tjänar ingenting att klippa och klistra in argument och motargument från fyra-fem år gamla debatter och låtsas som att de är nya. Det kanske roar dig, men det roar inte mig.

3.
Nu handlade ditt ursprungliga blogginlägg främst inte om RFSL, utan om mig, något som du försöker ducka från med dina sedvanliga, disparata uppräkningar om RFSL.

Därför frågar jag igen, eftersom jag inte fick något svar: Är det Världen Idags ansvarige utgivares ståndpunkt, att Tor Billgren inte känner sympati för offer för övergrepp? Att Tor Billgren är "oförmögen att sätta sig in i de drabbades situation". Är det din uppriktiga slutsats utifrån vad jag skriver? Var i så fall vänlig och redovisa konkreta belägg. Jag passar på att slunga ut frågan till övriga läsare också. Är Agnarssons ståndpunkt om min person och människosyn rimlig?

12 Comments:

Blogger Caspian Rehbinder said...

”Är Agnarssons ståndpunkt om min person och människosyn rimlig?”

Mitt svar på den frågan är enkelt: nej!

fredag, mars 05, 2010 11:33:00 fm  
Blogger Ruben Agnarsson said...

Läsarna får själv avgöra om det är en rimlig inställning att beskriva en våldtäkt på ett barn som en positiv upplevelse. En kritisk distans till denna beskrivning från Billgrens sida i den bokrecension han skrev hade varit både klädsam och rimlig.
En upprepning av historiska händelser som utgör ett mönster är en viktig metod för att kunna dra slutsatser.
Billgrens "granskning" av Världen idag bestär till stor del av personliga påhopp.
Hans oreflekterade och reflexmässiga försvar av RFSL är inte trovärdigt.
Ruben Agnarsson
Ansvarig utgivare

fredag, mars 05, 2010 11:59:00 fm  
Blogger blippie said...

Nej, Agnarsson har inte på något hållbart sätt lyckats underbygga sina grova påståenden om din person.

Hade det inte varit ett så allvarligt ämne hade det varit rätt kul hur urvalet i en tysk reseguide tas upp som underbyggnad till ett personangrepp mot dig. Jag menar, varför inte slänga in baltutlämningen och freden i Versailles när han ändå är i gång?

Skall man försöka förså Agnarssons utbrott tror jag att man måste titta på den verklighetsuppfattning som är vanligt förekommande i vissa väckelsekristna kretsar. En verklighet där allt ytterst är en andlig strid och där till exempel ickeplatonisk kärlek och ömhet mellan två personer av samma kön har samma bakomliggande demoniska ursrpung som pedofili och övergrepp.

Vem som tillhör vilket lag och vilken aktivitet som har en specifik andlig innebörd är uppenbarad kunskap som antingen kommer direkt till den troende eller dess pastor eller via en vidlyftig bibeltolkning.

En företeelse som illustrerar detta synsätt som debatterades intensivt för tjugo år sedan är huruvida hårdrock med kristna texter och med uppenbart kristna utövare med nödvändighet behöver vara demonisk ondska eller inte. Finns det ett andligt innehåll i vissa trumrytmer som så att säga trumfar bandmedlemmarnas försök att sprida det kristna budskapet? Vissa menade att själva trummorna och gitarrerna var demoniska, oavsett textinnehåll.

Med en sådan verklighetsuppfattning blir det meningslöst att sortera mellan olika företeelser inom det som upplevs som samma fack. Hela HBT-rörelsen är underställd samma demoniska furste och kan och bör behandlas som en enhet. Den bög som inte uppenbart förgriper sig på barn blir då lömsk och ohederlig eftersom han inte visar sin sanna natur öppet.

Jag är ledsen för att du hamnar i skottgluggen när Ruben Agnarsson slåss mot andefurstar i spalterna.

fredag, mars 05, 2010 12:03:00 em  
Blogger blippie said...

Ruben, du återkommer till att påstå att Tor beskriver en våldtäkt som positiv, trots att Tor är mycket tydlig med att det inte är det han gör.

Din kritik blir inte direkt mer trovärdig om du envisas med att missförstå även efter ett direkt påpekande att så är fallet.

fredag, mars 05, 2010 12:12:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ruben Agnarsson

Jag försöker vara seriös i denna debatt. Jag lägger tid på att argumentera och ge exempel. Som svar får jag svepande kommentarer som duckar från mina frågor.

Är detta verkligen allt du har att säga? Jag bad dig (bland annat) förklara och belägga ditt påstående om att jag är likgiltig inför övergrepp och oförmögen att sätta mig in i våldtäktsoffers situation, och du svarar med att hänvisa till en bokrecension som du – uppenbarligen – inte förstått. Jag är inte positiv till våldtäkten. Jag beskriver hur offret tolkar den. Läs Nathaniel Lindéns inlägg här nedan. Menar du att man om man inte infogar en bisats om hur fruktansvärt det är med övergrepp, implicit stödjer eller är likgiltig inför övergreppet?

”Oj här har Billgren skrivit om en våldtäkt. Men han fördömer den inte. Det betyder att han är likgiltig inför offret.” Är det verkligen så du tänker? Är det verkligen en slutsats som har sån rimlighet och tyngd att den förtjänar att publiceras på en ansvarig utgivares och verkställande direktörs personliga blogg?

* * *

Diskussionen handlar fortfarande inte om RFSL. Jag har i tidigare debatter med dig problematiserat RFSL:s historia. Det vet du. Men det hör inte hit. I länken nedan finns bemötanden på dina sedvanliga käpphästar och vantolkningar beträffande RFSL.

http://antigayretorik.blogspot.com/2010/03/om-spartacus-barnsexhandel-och.html

fredag, mars 05, 2010 12:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Självklart är RA:s personangrepp på dig helt utan grund och djupt orättvisa, det förstår alla som är vid sina sinnens fulla bruk!

Tyvärr befarar jag att det inte går att nå fram till någon som illvilligt och fullt medvetet VILL missförstå. Det omöjliggör en riktig och ärlig dialog. Givetvis ska du försvara dig ändå, för övriga ViD:s läsare, den här bloggens läsare och resten av omgivningen, är förhoppningsvis kapabla att tänka själva och dra egna slutsatser av det som skrivs. Det är som sagt inte svårt att se hur orimliga och felaktiga slutsatser RA drar och hur grundlösa personangreppen på dig är. Stå på dig Tor!

/Emma

fredag, mars 05, 2010 5:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Självklart har Tor Billgren alltid tusen gånger mer rätt än Ruben Agnarsson! Och om TB har fel så har han ändå rätt och om RA har rätt så har han ändå fel för det är vi som bestämmer! Om TB resonerar utan logik och drar slutsatser baserade på strunt, då hurrar vi, om RA gör detsamma buar vi!

Lyssna inte! Diskutera inte!

fredag, mars 05, 2010 7:19:00 em  
Anonymous Clapham said...

@ anonym

Ta inte i så du spricker med "satiren", det blir lätt barnsligt då.

fredag, mars 05, 2010 8:12:00 em  
Anonymous Stellan Hökfelt said...

Hej Tor!

Min analys är att Ruben ev gick över gränsen för vad som får sägas för yttrandefrihetens gränser. Han väljer att lägga in sitt inlägg där han säger att du kan inse ett våldtäcktoffer situation under texten där motsatsen är lätt att tolka in, i alla fall att du som person har en människosyn som är klandervärd. Han har bristande belägg för det först påståendet som jag ser det på de olika debattinläggen, jag har dock inte hittat din bokrecension så helt säker är jag inte. Problemet för honom är att han lade in det första inlägget före det andra om jag förstått händelseförloppet korrekt. När han lägger in det första inlägget har han inte garderat sig för att hålla sig inom lagens rimliga råmärken för förolämpning ev förtal. Säger du något dumt kan du, som jag uppfattar juridiken parera det i direkt samband med det du säger, så att alla som hört det sägas får reda på att det han sa inte stämmer. Då blir det rimligtvis inte förtal eller förolämpning. I det här fallet parerar han sig i efterhand. Kan vara ett rättsligt övertramp.

Kram

Stellan

fredag, mars 05, 2010 11:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ Clapham

Jag var rädd för att man inte skulle kunna skilja det från de övriga inläggen om jag inte tog i lite.

lördag, mars 06, 2010 12:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Suck, att du orkar,Tor, jag beundrar dig för det! Jag hade nog själv givit upp för länge sedan! Men det kan man ju egentligen inte göra! Håll ut! Droppen urholkar stenen. Du visar respekt genom att diskutera med dem. Ska det vara en kristen tidning? Detta ökar bara min övertygelse om att det var rätt att gå ur svenska statskyrkan, det här vill jag inte vara med och sponsra! Det är baksidan med tryckfriheten...

fredag, augusti 20, 2010 12:19:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för dina ord. För övrigt saknar tryckfriheten baksidor :-)

fredag, augusti 20, 2010 10:13:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home