onsdag, mars 10, 2010

Världen Idag och Ugandas dödsstraffsförslag

av TOR BILLGREN

Ugandas förslag om ny s.k. Anti-Homosexuality Bill har debatterats och kritiserats internationellt, bland annat för att den föreskriver dödsstraff och långa fängelsestraff.

I en artikel den 5 mars skrev Världen Idag att förslaget bland annat handlar om "att införa dödsstraff för vissa homosexuella handlingar, däribland övergrepp mot barn och handikappade". Men läser man lagförslaget finner man att det sträcker sig längre än så och att dödsstraff även föreslås i sammanhang som inte har med övergrepp att göra. Bland annat om en av de inblandade har hiv eller är "serieförbrytare" (se paragraf 3 i länken ovan).

Hur ska man tolka tidningens utelämnande av detta? Varför inte vara tydlig med att förslaget om dödsstraff även gäller homosexuella handlingar som inte är kopplade till övergrepp?

2 Comments:

Anonymous Jay said...

... som om övergrepp mot barn och handikappade skulle vara något särskilt homosexuella handlingar?

Va?

Hur kan man ens skriva en sån artikel?

onsdag, mars 10, 2010 8:22:00 fm  
Anonymous Björn said...

Tidningen Världen idag och Livets Ord som ju ligger bakom har säkert sponsrat hatlagarna i Uganda själva och därför försvarar dom desamma. Betänk alla miljoner som dessa idiotförsamlingar i Sverige använder för att vrida klockan tillbaka i de länder där de fortfarande kan.....

torsdag, mars 11, 2010 7:17:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home