fredag, maj 21, 2010

"...mera homofobi än kränkthet bakom attacken..."

av TOR BILLGREN

Expressens Nils Schwartz skriver mycket klokt om den våldsamma attacken på Lars Vilks, under föreläsningen på universitetet i Uppsala:

Reaktionen tyder på att det inte var hädelse av profeten som gjorde ett antal muslimer i publiken upprörda – snarare var det en homofobisk ryggmärgsreflex. Det gör inte attacken på Vilks mera försvarlig – snarare mycket värre.

Läs artikeln i sin helhet på expressen.se.

5 Comments:

Blogger Fredrik Stangel said...

Det är ju en godtagbar infallsvinkel. Men jag måste ändå mena att det inte är vidare konstruktivt att försöka rangordna vilka motiv bakom en attack mot en människa som har tillstånd för sin föreläsning som eventuellt skulle göra attacken mer eller mindre försvarlig. Det borde räcka med att konstatera att det är olagligt, och därmed inte acceptabelt, att fysiskt attackera folk.

fredag, maj 21, 2010 11:59:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Stangel.

Du har både rätt och fel. Det är sant att våldet ska fördömas mycket tydligt. Det är inte någon "förmildrande omständighet" att någon känner att Vilks "hädat".

Men är homofientlighet främsta orsaken till hatet på mötet är det möjligen en försvårande omständighet. Då hade det t.o.m varit möjligt att använda straffskärpningsparagrafen vid hatbrott när man ska åtala de som attackerade Vilks. Om de gissat att han själv är homosexuell.

Jag har själv kommenterat idag på min blogg om Schwartz artikel och partiordöfrandenas kommentarer till attacekerna på Vilks.

"Lars Ohly (v) sviker HBT-personer när han kallar Vilks rasist".

http://bengtheld.blogspot.com/2010/05/lars-ohly-v-sviker-hbt-personer-nar-han.html

Bengt

fredag, maj 21, 2010 6:43:00 em  
Blogger Fredrik Stangel said...

Jo, rent juridiskt är det ju genom hatbrottsparagrafen mer graverande om homofientlighet hade varit främsta orsaken till hatet. Nu menade jag dock att Vilks under lång tid varit utsatt för flera hot och attentatsförsök, och sett i det sammanhanget måste det ur ett rent ansvarsperspektiv sägas vara mindre väsentligt varför han attackerades just denna gång.

(Rrrrr, fredagkvällar är tydligen inte någon tid i veckan då mina verbala förmågor är på topp... Med lite tur lyckas jag föra fram min poäng oavsett detta.)

fredag, maj 21, 2010 7:18:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Fredrik

Vi är nog egentligen ense. Min poäng var bara att homohatet bland publiken förtjänar också kritik vid sidan av fördömandet av attackerna.

Att homohatarna alltså bör kritiseras även om de bara skrikit saker och ingen använt våld.

Bengt

fredag, maj 21, 2010 7:28:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Hade folk bara skrikit "du förolämpar vår profet" om Vilks visat en rondellhund (utan att ha krävt att filmen skulle stoppas eller använt våld) så hade det visserligen varit oartigt av dem att avbryta honom men för min del hade jag bedömt det som ganska bagatellartat om de tystnat efter att bli tillsagda att de störde mötet.

Bengt

fredag, maj 21, 2010 7:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home