måndag, april 19, 2010

Kommentarer på text om kardinalfel: 1

av TOR BILLGREN

Min text om kardinal Bertones uttalande om homosexualitet och pedofili har mötts av kommentarer. Här kommer den första, författad av Bengt Malmgren, läkare och katolik i Stockholm:

Bertones uttalande var olyckligt då det kunde tolkas som att homosexuella som grupp är mer benägna för pedofili än folk i allmänhet. Det finns inga vetenskapliga bevis för detta. Bertones kommentar hänförde sig till de undersökningar som gjorts av prästers sexuella övergrepp på minderåriga – Där överväger homoerotik. I John Jay-undersökningen från USA som publicerades 2004 konstaterades t.ex. att 80% av offren var pojkar.

Tor Billgren, jag tycker du gör ett kardinalfel när du drar ut så mycket slutsatser ur ett lösryckt uttalande. Det skall absoluut inte ses som att frågan om övergreppen nu är utredda. Katolska kyrkan är bara i början av den processen. Påven har dock oförtjänt fått bära hundhuvud för mycket av Katolska kyrkans misslyckande. Han är en av dem som nu verkligen tar tag i problematiken. Jag skriver om detta mycket på min blogg.

Postades i kommentarfältet till inlägget Ödesdigert kardinalfel
Mitt svar:

Hej Bengt M

1. Det är vanligt att dra automatiska paralleller mellan företeelsen man-som-förgriper-sig-på-pojkar och fenomenet homosexualitet. Du verkar inte göra det, men jag vill ändå understryka att dessa paralleller inte på något sätt är en självklarhet. Se t.ex. Mark E. Pietrzyks studie Homosexuality and Child Sexual Abuse: Science, Religion, and the Slippery Slope

[T]he homosexual male is sexually attracted to masculine qualities whereas the heterosexual male is sexually attracted to feminine characteristics, and the sexually immature child’s qualities are more feminine than masculine.

2. Antalet manliga offer tycks för övrigt pendla avsevärt. Du talar om 80%, Anders Piltz talade om 60% i gårdagens Sydsvenskan. Hur kan två seriösa studier skilja sig så oerhört från varandra?

3. "Katolska kyrkan är bara i början av den processen", skriver du. Just det. Och det är ju därför det är vansinnigt och mycket anmärkningsvärt att en av Vatikanens mest inflytelserika personer spekulerar om dess utgång. Allt sökande efter sanningen måste vara förutsättningslöst och oberoende. Att bestämma sig för ett svar på förhand sänder ut obehagliga och oseriösa signaler.

Men det tycks vi ju vara överens om...

3 Comments:

Blogger Bengt Malmgren said...

80% pojkar gällde en specifik studie, John Jay från USA. Siffran 60 % (som jag själv inte kan bekräfta eftersom jag i skrivande stund inte har referensen) gäller tydligen en större population.

Bertone spekulerade. Även om det nu skulle vara så att det fanns ett visst samband som han konstaterade, så är ju det inte detsamma som att frågan därmed skulle vara färdigutredd. Hela denna problematik är långt mer mångfacetterad än så. Ett enstaka samband kan inte vara ett uttömmande svar, och det tycker jag inte heller Bertone antyder.
mvh
Bengt Malmgren

måndag, april 19, 2010 10:44:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Bertones ställning i kyrkan gör att uttalandet får tyngd och relevans. Det borde en person som är mogen sin roll vara medveten om. Jag tycker för övrigt inte att han uttalar sig om "enstaka samband" - snarare generella samband.

måndag, april 19, 2010 10:56:00 fm  
Blogger Bengt Malmgren said...

Jag håller med dig om att han borde vara medveten om sin ställning och att uttalanden av honom får tyngd utifrån det.

Du kanske missförstod mig ang "enstaka samband": Jag menar att ett enstaka generellt samband, (i detta fall i förhållande till homosexualitet) räcker inte att slå sig till ro med. Problemets komplexitet kräver att man tittar på annat också: Hur präster rekryteras, hur prästers vardagslivssituation ser ut t.ex. i förhållande till ensamhet och gemenskap, vilket stöd och mentorskap de?, hur ser ledarskapet ut i de församlignar/organisationer där de tjänstgör? etc... etc...

måndag, april 19, 2010 2:29:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home