måndag, maj 17, 2010

Världen Idag: Kamp för rättigheter är kolonialism

av TOR BILLGREN

Uppdatering den 17 augusti 2010

Författaren till den nämnda krönikan nedan hörde nyligen av sig och menade att det är komprometterande för honom att omnämnas på den här bloggen och bad mig därför att radera hans namn från inlägget. Jag erbjöd honom att istället skriva ett detaljerat bemötande som skulle kunna publiceras som en uppdatering efter originalinlägget. Detta avvisades. Googleimagen tycks vara viktigare än det öppna samtalet.

Det är tydligt att vederbörande har missförstått sin roll som krönikör i en tidning som försöker vara en spjutspets i ett eljest likriktat medieklimat. Syftet med att skriva krönikor torde vara att initiera debatt och skapa opinion. Att då när reaktionerna inte stryker en medhårs genast försöka dra sig ur, är minst sagt motsägelsefullt. En googlesökning är ingen skönhetstävling, särskilt inte för en debattör.

Jag brukar vara lyhörd inför den här typen av förfrågningar. Jag vill inte att folk ska ha ont i magen. Därför kallas den aktuelle skribenten fortsättningsvis NN i inlägget.

= = = = =

Idag biter sig Världen Idag i svansen på ett formidabelt sätt med två opinionsartiklar:

Först skriver tidningens nye krönikör, NN en ledarkommentar där han argumenterar för att svenska myndigheter, partier och lobbyorganisationer inte ska lägga sig i Litauens lagstadgade förtryck av homosexuella. "[Ingen verkar] vilja ställa sig fråg­an vad vi skulle tycka ifall Litauen, eller något annat land för den delen, anmärkte på våra lagar", konstaterar NN, och liknar omvärldens protester vid kolonialism.

Det är intressant att notera att NN helt och hållet bortser från det mänskliga i sammanhanget och ställer sig neutral till de homosexuellas situation i Litauen. Han ignorerar det faktum att homosexuella saknar demonstrationsrätt och yttrandefrihet i landet, och att Litauen bryter mot EU:s direktiv när det gäller homosexuellas villkor.

Världen Idags hyckleri och dubbla standarder blir tydliga om man sedan bläddrar vidare till debattsidan. Där skriver Världen Idag-medarbetaren Nuri Kino en text där han kräver att USA, FN och EU ska göra precis det NN kritiserat svenska myndigheter och organisationer för att göra. Nämligen att de ska ta sitt ansvar och skydda den förföljda kristna minoriteten i Irak.

Jag skulle mycket gärna vilja höra Nuri Kino och NN diskutera frågan om mänskliga rättigheter och kolonialism. När är det legitimt för omvärlden att ha synpunkter på ett annat lands lagar? När har omvärlden rätt att ha synpunkter på minoriteters villkor? Vad tycker NN om situationen för romerna i Ungern, Italien och Rumänien? Är allt frid och fröjd? Eller är det läge för lite kolonialism?

5 Comments:

Blogger Janne A said...

Världen Idag - alltid lika pålitliga i sin 100-procentiga principlöshet!

Som Tunehags ledare om "rätten att provocera". Självklart lätt att hålla med om den principiella rättigheten, men det är ju bara det att tidningen själv brukar skrika högt när någon "provocerar" eller "kränker" den kristna tron.

måndag, maj 17, 2010 12:43:00 em  
Anonymous Hato said...

Helt bisarrt.

Att en av världen idag krönikörer så uppenbart trivialisera homosexuellas rättigheter, samtidigt som en annan inte har några problem med att vilja lägga sig i andra länders politik, så fort det rör sig om andra länders kristna minoritet.

Snacka om att världen idag talar med kluven tunga...

måndag, maj 17, 2010 1:45:00 em  
Blogger Fredrik Stangel said...

Man ska dock ha i åtanke att Världen idag har helt rätt i att den kristna minoriteten i Irak bör ha omvärldens fulla stöd att fritt och ohotat få utöva sin religion. Det är lätt hänt att man i debatten förringar detta faktum, när man kontrasterar det mot Världen idags uppenbara fel i att inte erkänna homosexuella i Litauen (eller Irak, där de är mycket mer utsatta) samma rätt till stöd och skydd.

måndag, maj 17, 2010 7:29:00 em  
Anonymous Hato said...

"Man ska dock ha i åtanke att Världen idag har helt rätt i att den kristna minoriteten i Irak bör ha omvärldens fulla stöd att fritt och ohotat få utöva sin religion"

Helt rätt Fredrik. Det finns inget egentligt motsatsförhållande i det, bara rent hyckleri ifrån världen idag rörande denna fråga.

måndag, maj 17, 2010 11:19:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja naturligtvis har Kino rätt i sin artikel. Det är självklart.

tisdag, maj 18, 2010 9:42:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home